Lodret grønt

11. januar 2008

En tilplantning af byens mange lodrette friarealer vil markant styrke byens lungekapacitet og skabe en arkitektonisk smukkere, sundere og mere bæredygtig by.

Tidsskriftet Danske Ark Byg bragte i oktoberudgaven artiklen Lodret grønt, som giver en introduktion til mulighederne for at øge tilstedeværelsen af grønt i byen gennem at inddrage de mange lodrette flader.

I den tætteste by er der ofte ikke plads til at træer kan udvikle sig, og hvis de når en vis størrelse, kommer de let til at skygge for nogen, så de må fældes. Her er facadeplanter ofte stadig en mulighed. Med facadeplanter kan man få masser af bladvolumen selv på de snævreste steder uden at få problemer med skygge.

Artiklen opsummerer projektet Nørre Kvarters grønne lunger, som kan ses i sin helhed fra min hjemmeside www.jenshvass.com.

Download artiklen “Lodret grønt” i pdf-format.

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

Share