Janine Benyus: 12 sustainable design ideas from nature

25. januar 2008

Bæredygtighed bliver i disse tider ofte oversat med CO2-neutralitet og ressourceoptimering af allerede eksisterende processer, og det afspejler udmærket den noget købmandsagtige måde, hvorpå vi i lyset af katastrofe-scenarier så småt er ved at forsøge at kultivere menneskets tilstedeværelse i biosfæren på. Men en reel bæredygtighed er afhængig af vores evne til at genindlejre vores aktivitet og tilstedeværelse i naturens processer – og dermed at gøre vore processer mere bioanaloge.

I nedenstående video fra den årlige TED-konference i Monterey 2006, 12 sustainable design ideas from nature, giver Janine Benyus et fascinerende indblik i biomimicry – det at tage inspiration fra naturen – gennem 12 eksempler på design inspireret af naturens processer.

Igennem millioner af år har naturens udviklingsprocesser favoriseret de arter, som var gode til at indpasse sig uden at ødelægge balancen med omgivelserne. I det første eksempel fortæller Janine, hvordan en gruppe ingeniører kom på sporet af en metode til at undgå forkalkning af rør på gennem inspiration fra den måde, hvorpå sneglehuse dannes.

I et senere eksempel fremhæves, at CO2 for planter ikke er et problem, men tværtimod et nødvendigt råstof. Hvis vi fuldt ud forstod og handlede i overensstemmelse med denne fundamentale symbiose mellem mennesker og planter, ville vore landbrug, skovbrug og bymiljøer alle have langt større biologisk volumen og dermed genindfange en god del af den overskydende CO2, som vi i løbet af det 20. århundrede har sluppet ud i biosfæren gennem afbrændingen af store mængder fossile brændstoffer. Dette er nært forbundet med eksempel 11, at naturen til stadighed udvikler sig mod biotoper med større kompleksitet og biodiversitet.

Byforgrønnelse må derfor nødvendigvis være et integreret element i ethvert reelt bæredygtighedsscenario.

.


.
Janine Benyus: 12 sustainable design ideas from nature, 23’59” video.

Ét er at lære om naturen, et andet er at lære af naturen – det er dér, det ifølge Janine Benyus for alvor begynder at blive spændende.

Klarheden og skønheden i det bioanaloge design er dybt forbundet med evnen til at indgå i en levende dynamisk kontekst. Og ofte, når jeg ser omtale af bæredygtigt det ene og det andet, tænker jeg om der virkeligheden kun findes bæredygtig kontekst, og ikke bæredygtige objekter?

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

Share