Afrika som verdens spisekammer

16. juni 2008

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men ifølge rapporten Realizing the Promise and Potential of African Agriculture fra IAC, InterAcademy Council, har det sult- og katastrofeplagede afrikanske kontinent potentiale til at få en central rolle i verdens fødevareforsyning.

I dag er omkring 200 af Afrikas 900 millioner indbyggere plaget af sult. Men rapporten konkluderer, at Afrika med forbedrede dyrkningsmetoder kunne stå overfor en grøn revolution med et kolossalt potentiale.

Afrikas landbrug er mangefacetteret, og rapporten har identificeret 17 karakteristiske landbrugstyper. En analyse af disse når frem til, at fire af dem har særligt potentiale: Et majsbaseret landbrug suppleret med bomuld og blandet husdyrhold, et korn- og rodfrugtbaseret landbrug med supplerende afgrøder og kvægbrug, et overrislingslandbrug, primært baseret på ris, bomuld, grøntsager, vandkrævende afgrøder, kvæg og fjerkræ, samt et plantage-landbrug primært baseret på træafgrøder som kakao, kaffe, palmeolie, og gummi. Der er billeder fra en række forskellige landbrugszoner nedenfor.

I Ingeniøren har man på baggrund af data fra IACs rapport lavet en beregning af den afrikanske fødevareproduktion, hvis man blev fik udnyttet det potentiale, som rapporten demonstrerer.¹

Høstudbyttet vil de fleste steder kunne 5-10-dobles, og Afrika vil være i stand til at hæve verdens kornproduktion med 25-50%. På den baggrund konkluderer artiklen, at Afrika kan mætte alle sultende i verden. Men … problemet er som nu, at de fleste af de 800 millioner mennesker, som i dag sulter, ikke har penge at købe mad for, så selv med Afrikas grønne revolution fuldt ud realiseret, vil vi behøve endnu en revolution – i fordelingen af verdens goder – for at alle kan blive mætte hver dag.

En af forudsætningerne for at realisere dette potentiale er ifølge rapporten en systematisk anvendelse af kvælstof- og fosforgødning og moderne dyrkningsteknologi – og dermed er vi inde på det spor, som har gjort det industrialiserede landbrug til storforbruger af fossile brændstoffer og bragt det på kollisionskurs med de globale balancer.

Afrika behøver ikke reproducere alle vores fejltagelser, og man kunne således ønske sig en tilsvarende rapport, som systematisk afdækkede Afrikas bæredygtige landbrugspotentiale. Det vil nok ligge lidt lavere end rapportens scenario, men det ville være langt sundere for både Afrika og afrikanerne, samtidig med at det ikke ville tippe klodens i forvejen hårdt prøvede balance yderligere.

Rapporten Realizing the Promise and Potential of African Agriculture er ikke tilgængelig i sin helhed, men det er muligt at bladre sig gennem HTML-udgaver af teksten, og der foreligger et Executive Summary i pdf-format.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Realizing the Promise and Potential of African Agriculture, InterAcademy Council 2008 (side hvorfra rapporten kan downloades i pdf i dele).

Realizing the Promise and Potential of African Agriculture, (Executive Summary) InterAcademy Council 2008 (pdf).

Andreas Antoni Lund: Afrika kan mætte alle sultende i verden, Ingeniøren 23.05.2008.¹

Rolf Ask Clausen: Sæt Afrikas kolossale teknologiske potentiale fri, (leder) Ingeniøren 16.05.2008.

Structure of African Agriculture, AfricanGreeneRevolution.com.

Share