Grønland: Håndgribelige klimaforandringer

9. august 2008

I den forgangne uge har Time Magazine bragt en række læseværdige artikler om Grønland og klimaforandringer i forbindelse med en rejse sammen med journalister, politikere og videnskabsfolk.

Som det indledende konstateres i Climate Change in Action in Greenland, kan man til tidsskriftsredaktørernes og fotografernes fortvivlelse normalt ikke se klimaforandringer, fordi de udgør så langsomme processer i forhold til årsvariationen og de ekstremer og forskelligheder, som altid har været i klimaet. Men på Grønland er klimaforandringerne håndgribelige. Her på grænsen mellem frost og tø kan man år for år se, hvor langt gletsjerne har trukket sig tilbage, ligesom havisen ud for Ilulissat ikke lukker som førhen, så den vinterfangst som den grønlandske fangerkultur har været bundet op på, i dag har meget trange kår.¹

Dette billede viser afsmeltningen af Grønlands indlandsis, hvor smeltevandet samler sig i næsten ravineagtige kløfter i sin vej mod havet.

Afsmeltningen af Grønlands indlandsis er på blot 10 år blevet rundt regnet 2½ gange højere,² og smelter den helt, vil det alene medføre en stigning i verdenshavene på 7 meter.

Afsmeltningen af isdækket over polarhavet giver ikke på samme måde stigninger i verdenshavene, men den tydeliggør på samme måde, hvor hurtigt kloden i disse år bliver varmere. Hvor det for blot få år siden var utænkeligt med en isfri Nordpol i det 21. århundrede, er det i dag kun tale om få år, før sommersolen får lagt Nordpolen åben. Og hvor det meste af lyset, der rammer isen, reflekteres tilbage, så bliver det meste af det sollys, som rammer det åbne hav absorberet som varme. Et isfrit Arktis vil derfor betyde, at endnu mere varme akkumuleres i biosfæren (se tidligere blog-indlæg: Polarhavet isfrit nord om Sibirien i 2008, Tøvejr på Nordpolen og NASA-forskere varsler havstigninger på op til 75 meter).

Skal afsmeltningen af polernes ismasser bremses, skal vi hurtigst muligt tilbage til en koncentration af CO2-koncentration i atmosfæren på under 350 ppm.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Bryan Walsh: Climate Change in Action in Greenland, Time Magazine 04.08.2008.¹

Bryan Walsh: How Denmark Sees the World in 2012, Time Magazine 04.08.2008.

Bryan Walsh: Madcap Ice-Cap Fun in Greenland, Time Magazine 03.08.2008.

Bryan Walsh: In Greenland, a Memoir of the Earth, Time Magazine 02.08.2008.

Bryan Walsh: Postcard: Greenland, Time Magazine 02.08.2008.

Micheal D. Lemonick: Has the Meltdown Begun? Time Magazine 19.02.2006.²

Share