Obama varmer op til klimaindsats …

23. juni 2013


.
I går frigav Obama ovenstående video, hvor han forbereder amerikanerne på en tale tirsdag eftermiddag ved Georgetown University (25.06.), hvor han vil fremlægge sin klimaindsats. I videoen siger Obama:

This is a serious challenge – but it’s one uniquely suited to America’s strengths.

We’ll need scientists to design new fuels, and farmers to grow them. We’ll need engineers to devise new sources of energy, and businesses to make and sell them. We’ll need workers to build the foundation for a clean energy economy. And we’ll need all of us, as citizens, to do our part to preserve God’s creation for future generations – our forests and waterways, our croplands and snowcapped peaks.

There’s no single step that can reverse the effects of climate change. But when it comes to the world we leave our children, we owe it to them to do what we can.

So I hope you’ll share this message with your friends. Because this a challenge that affects everyone – and we all have a stake in solving it together. I hope to see you Tuesday. Thank you.

Ikke nogen dybtgående analyse, ikke nogen bebrejden nogen noget, ikke nogen tøven, blot en konstateren af, at kræver alles medvirken og at det er nu – at vi skylder vores efterkommere at arbejde sammen om at møde denne udfordring.

Vi skal nok heller ikke forvente det helt store fra Obamas side. Hans muligheder for at lave en radikal klimaindsats, som peger frem mod et fossilfrit USA, er lige nu er stærkt begrænsede. Det republikanske flertal i kongressen, som er domineret af en skinger klimafornægtelse, vil i den nuværende situation modsætte sig alt, som har med klimaindsats at gøre. Obamas klimapakke vil derfor være sammenstykket af en vifte af små indsatser, som han kan iværksætte uden om kongressen. Det står også nogenlunde klart, at et af de vigtigste elementer bliver en regulering af udledningerne fra de eksisterende kulkraftværker.

Sandsynligvis vil den klimaindsats, Obama introducerer, samlet set være tilstrækkelig til at nå den besparelse på 17% i forhold til 2005, som han lovede i København i tiden efter COP15. Og det vil sikkert blive frembåret som en betydelig klimaindsats. Men i 2005 lå udledningerne i USA markant over udledningerne i 1990, som normalt regnes som basisår. Disse 17% vil derfor kun lige akkurat bringe niveauet tilbage omkring det samme som det var i 1990 – hvor verdenssamfundet ved Earth Summit i Rio de Janeiro i 1989 aftalte at iværksætte en proces for at imødegå klimaudfordringen.

Set i lyset af den samlede globale situation og det ambition gap, som senest det Internationale EnergiAgentur har opridset (se blog-indlægget IEA: 2ºC målsætningen stadig mulig), så er en amerikansk indsats i denne størrelsesorden alt andet end ambitiøs.

Det ved Obama godt, for han er omringet af begavede rådgivere, som fuldt ud forstår udfordringens omfang. Men en egentlig klimaindsats, som Obama lovede ved sin tiltræden i 2008, skulle han set i bakspejlet have lavet i de første to år af sin regeringstid, hvor han havde flertal i begge kamre. For som det ser ud nu, er det ikke sandsynligt, at han genvinder flertallet i kongressen ved det næste valg hertil i 2014.

Man kunne ønske sig en stærkere og mere konsekvent omstilling, end den Obama nu kan iværksætte. Men omvendt er det vigtigste lige nu, at den begyndende faldende tendens i de amerikanske udledninger fastholdes. De seneste års fald i udledningerne er i høj grad opnået ved en kombination af den økonomiske stagnation og det forhold, at man i de seneste år i ganske stort omfang har skiftet fra kul til skifergas, som leverer den samme energi med markant lavere CO2-udledninger. Men man kan spørge sig, hvor meget det hjælper, så længe der ikke bliver flere kul liggende under jorden. For de kul, USA ikke selv brænder af i dag, bliver ikke liggende i minerne, men bliver i stor stil eksporteret.

Alle venter spændt på, hvad Obama stiller op med Keystone XL. Men det får vi efter al sandsynlighed ikke nogen afklaring af tirsdag. For mange er det en absurditet, hvis han ender med at godkende rørledningen, for den beslutning vil totalt udhule værdien af den amerikanske klimaindsats. For andre står det, at Obama endelig står frem med en klimaindsats, som en undskyldning for efterfølgende at kunne sige ja til Keystone XL.

Men ser man bort fra klimaet og ser på beslutningens politiske implikationer, så er det en alt andet end let beslutning, for lige meget om han siger ja eller nej, vil det afstedkomme megen frustration. Et nej vil give alvorlige nabostridigheder og give ham den samlede olieindustri på nakken. Et ja vil gøre ham voldsomt upopulær langt ind i hans kernestøtter og give ham et varigt dårligt ry som distanceblænder, som sagde ét om klimaet og gjorde noget helt andet – som talte om udfordringen, men ikke handlede derefter. Fra begge sider været investeret så meget i konflikten, at det er svært at forestille sig, at den bare klinger af den dag, Obama endelig har truffet sin afgørelse.

I sidste uge sagde Obame under sit besøg i berlin, at “Our dangerous carbon emissions have come down, but we know we have to do more, and we will do more.” Så på den baggrund er det rimeligt at formode, at der er tale om andet og mere end blot at stramme retningslinjerne for de eksisterende amerikanske kulkraftværkers effektivitet. Der har da også i de seneste dage været gættet en del på, hvad Obamas klimapakke kommer til at indeholde – og skrevet en del om, hvad den burde indeholde. Men det ved vi meget mere om sent tirsdag.

Se øvrige blog-indlæg om Obamas fremlæggelse af klimaplanen: Obama varmer op til klimaindsats, Obamas klimaplan, Obama om Keystone XL, samt Obama følger op.

Se tidligere blog-indlæg: Klimaforskere: Keystone XL dårlig for klima, miljø og sundhed, Obama om sin anden periode: USA ind i klimaomstillingen, An Open Letter to Barack Obama, Obama om den forestående klimaindsats, Four More Years til Obama – men hvad med klimaindsatsen? Den unævnelige klimaudfordring, Et valg med klimaperspektiver, James Hansen: Game Over for the Climate, Det 21. århundredes dårligste idé og The Carbon President.

Se blog-indlæg tagged Barack Obama, USA, Keystone XL og præsidentvalg 2012.

Steve Holland: Obama to lay out climate change plan in speech on Tuesday, (Reuters) Planet Ark 24.06.2013.

Suzanne Goldenberg: Obama to announce plan to tackle climate change, The Guardian 23.06.2013.

Ed King: Obama set to reveal new climate change plans on Tuesday, RTCC 23.06.2013.

Joe Romm and Ryan Koronowski: Obama Will Announce Regulation Of CO2 From Existing Power Plants On Tuesday, Climate Progress 22.06.2013.

Obama to announce climate plan on June 25, Climate Science Watch 22.06.2013.

Juliet Eilperin: Obama to announce Tuesday he will regulate existing power plants as part of
climate strategy, Washington Post 22.06.2013.

Ryan Koronowski: Top Ten Things The President Should Announce In His Highly-Anticipated Climate Speech, Climate Progess 21.06.2013.

Eva Lehmann: Can Obama go post-partisan on climate and offer carbon power plant rules? E& E Publishing 20.06.2013.

Joe Romm: Obama Says We Must Respond Now To ‘The Global Threat Of Our Time,’ Boehner Says That’s ‘Absolutely Crazy’, Climate Progress 20.06.2013.

Valerie Volovici: New Obama climate plan may draw from panel’s recommendations, Reuters 20.06.2013.

Obama to seek limit on existing power plant CO2 fumes, UPI 20.06.2013.

White House: Climate change isn’t partisan, UPI 20.06.2013.

Ed King: Obama set to roll out new US emission regulations, RTCC 20.06.2013.

John M. Broder: Obama Readying Emissions Limits on Power Plants, New York Times 19.06.2013.

John Kerry: We work on climate change every day, Grist 19.06.2013.

Lisa Lerer: Obama Tells Keystone Foes He Will Unveil Climate Measures, Bloomberg 14.06.2013.

 

Share