Sydpolens ismasser smelter hurtigere end hidtil antaget

20. januar 2008

Et team af forskere fra blandt andet NASA påpeger i en artikel offentliggjort i tidsskriftet Nature Geoscience 13.01., at afsmeltningen af de kolossale ismasser på Sydpolen går langt hurtigere end hidtil antaget. Hvor den nyligt afsluttede rapport fra FNs klimapanel opererede med stigninger af havets overflade frem til år 2100 på op til 59 cm i et worst case scenario, hvor vi ikke i tide formår at standse den globale stigning i udledningen af CO2, da tyder analyser af satellitfotos gennem de seneste 10 år nu på, at det kan gå meget hurtigere.

Alene i 2006 er der smeltet 192 milliarder ton is fra Sydpolen til det omkringliggende hav, hvilket svarer til en stigning på omkring 75% på blot 10 år. Denne afsmeltning er slet ikke indregnet i rapporten fra FNs klimapanel. Men ifølge Eric Rignot, seniorforsker ved NASA og leder af undersøgelsen, kan dette i et worst case scenario frem mod år 2100 lede til vandstigninger på op mod 2,5 meter.

Havstigninger af det omfang vil have katastrofale virkninger for kystegne jorden rundt, og store dele af floddeltaer, marsklandskaber og atolsamfund vil være truet af udslettelse. Selv i København vil det give problemer. Vi vil skulle forholde os til, om Amager Fælled skal gives tilbage til havet, eller om en stor del af vores anlægsbudget skal gå til digebyggerier, og skal måske så småt forberede os på at indføre gondoler i visse kvarterer.

Artiklen i Nature Geoscience, Recent Antarctic ice mass loss from radar interferometry and regional climate modelling er tilgængelig online som abstract.

Jonathan Bamber fra Bristol University, som også har medvirket i undersøgelsen, har lagt et resumé ud på internettet i et mindre teknisk sprog: Antarctic ice loss. Increasing amounts of ice mass have been lost from West Antarctica. Satellitfotoet af Antarktis herunder stammer fra denne artikel.

Farverne indikerer ismassernes bevægelse mod havet per år, og den røde farve angiver bevægelser i iskappen på 200 meter pr. år. Man kan se, hvordan hastighederne øges i snævre gletchermundinger.

Undersøgelsen er omtalt i Politiken 19.01. i artiklen NASA slår alarm over smeltende is.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Share