80% dansk CO2-reduktion inden 2050

23. januar 2008

Her til aften fremgår det af en artikel i Information.dk, Syltet rapport: Danmark kan klare klima-mål, at en rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen konkluderer, at Danmark vil kunne reducere sine samlede udledninger af CO2 og andre drivhusgasser med 30-40% i 2020 og med 80% i 2050. Dermed kan Danmark leve op til EU’s appel til i-landene på klimamødet i Bali om 25-40% reduktion af udledningerne i 2020.

Hovedtrækkene af den 100 sider lange rapport, som er udarbejdet af uafhængige eksperter fra Risø og EA Energianalyse, blev præsenteret for præcis et år siden ved et seminar for Nordisk Råd. Men rapporten har indtil nu ikke været almindeligt tilgængelig, da den afventer granskning af forudsætningerne. Det er lige nu ikke klart, om det er sket med fuldt strategisk overlæg, eller om der blot er tale om ekstrem langsommelighed på det pt. måske vigtigste politiske område. Men den indtil nu tilbageholdte rapport viser, at Danmark kan nå langt længere i omstillingen til bæredygtighed og klimavenlighed end vi indtil nu har været villige til at forpligte os til. Og det virker på baggrund af denne rapport nærmest pinligt, at vores klima- og energiminister i den grad har modsat sig EU-kommissionens forslag til Danmark om at være foregangsland ved frem mod 2020 at binde sig til reduktion af CO2-udledningen på 32%.

Ifølge Information forudsætter rapporten en omlægning af energisystemet, så el- og kraftvarmesystemet i 2050 består af 70% vind, over 25% biomasse og 2% solcellestrøm. Fjernvarmesystemet og dermed vores opvarmning lægger afgørende vægt på udnyttelse af biomasse, solvarme og geotermisk energi. Husholdningernes elforbrug er mere end halveret og varmeforbruget reduceret med 60%. Og i 2050 kører bilerne ikke på benzin, men på brint, el og bioethanol.

Der er således tale om et radikalt skifte fra den nuværende afhængighed af fossile brændstoffer. Men min klare fornemmelse er, at disse omlægninger i løbet af få år vil vise sig at have være en særdeles klog beslutning også rent økonomisk set, og at de samfund, som gennem ubeslutsomhed og bagstræberiskhed forbliver i et afhængighedsforhold til de hastigt svindende og stadig dyrere olieforsyninger, står overfor samfundsøkonomisk set langt dyrere scenarier.

Miljøstyrelsen har tilsvarende fået udarbejdet en rapport fra COWI, som heller ikke er offentliggjort. Den konkluderer, at det er muligt at nå en 80% reduktion og realistisk at nå en 60-70% reduktion i år 2050 uden at forringe vores hverdag, med en samfundsmæssig omkostning på blot 1% af vores BNP.

Det er selvfølgelig en stor beslutning. Men den folkelige opbakning til at tage konsekvens af den globale klimakrise her og nu er til stede. Og det er overraskende billigt: én procent. Der er kun ét at gøre, at komme i gang så hurtigt som muligt og vise overfor os selv og for verden, at det ikke bare er muligt og samtidig giver en lang række fordele: naturmæssige, forureningsmæssige, sundhedsmæssige, samvittighedsmæssige, konkurrencemæssige osv.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Jørgen Steen Nielsen: Syltet rapport: Danmark kan klare klima-mål, Information 24.01.2008.

Share

2 kommentarer

  1. Jens Hvass kommentarer:

    Ifølge Information.dk 25.01. nægter Connie Hedegaard trods massive ønsker fra oppositionen at offentliggøre rapporten fra Risø og EA Energianalyse med den begrundelse, at den mangler at blive indjusteret i forhold til de seneste basistal. Opdateringen burde kunne gennemføres på få dage, så der er tale om en helt utilstedelig politisk manipulation af klimaproblematikken fra regeringens side. En sådan tilbageholdelse af viden vækker mindelser om Umberto Ecos historiske roman, Rosens navn, som udspiller sig ved overgangen til oplysningstiden.

    Se: Connie Hedegaard afviser at offentliggøre omstridt rapport, Information.dk 25.01.

  2. Jens Hvass kommentarer:

    På baggrund af omtalen i Information 25.01. er rapporterne nu blevet frigivet. I blog-indlægget Tilbageholdte energirapporter frigivet er der link videre til rapporterne, der kan downloades fra Energistyrelsens hjemmeside.

Der er i øjeblikket lukket for kommentarer.