Kinesisk vindkraft stormer frem

7. juni 2008

I 2005 indførte Kina nye regler for støtte til vedvarende energi. Allerede samme år voksede den samlede installerede vindkraftkapacitet i Kina med 60%. Året efter blev den igen fordoblet, og tilsvarende i 2007. Den samlede kapacitet nåede hermed op på 5 GW, hvilket man havde planlagt at skulle nå i 2010. Tilsvarende regner man nu med, at målet om 30 GW vindkraftkapacitet i 2020 vil blive nået allerede i 2012, og at man med den nuværende udvikling vil runde 100 MW i 2020. Kina er således lige nu et af de mest dynamiske steder for udbygningen af vindraft.

Hvis samme tendens ses i de øvrige sektorer, kan den vedvarende energis andel af Kinas samlede energiforbrug i 2020 nå markant højere end de nu planlagte 12-16% og 30% i 2050.

Udviklingen er i høj grad igangsat ved import af udenlandske møller. Blandt andet har danske Vestas leveret mere end 1.000 møller til det kinesiske marked og indrettet en produktionsenhed i Tianjin. Men Kinas egen vindmølleindustri er i rivende udvikling. Man regner således med næste år at have en 3 MWh mølle klar til testkørsel (møllerne på Middelgrunden er 2 MW), og man sigter på fra omkring 2012 at blive nettoeksportør af vindmøller.

Junfeng Li, leder af China Renewable Energy Industries Association (CREIA) har sammen med World Watch Institute lavet en rapport om den vedvarende energis rolle for den kinesiske energiforsyning. Han slutter en lille introducerende artikel sådan:

“Wind power is said to already be more cost effective than oil, natural gas, and nuclear power generation in China. As the stability and predictability of the sector attract greater investment, it is widely believed that wind power will be able to compete with coal generation by as early as 2015. That will be the turning point in China, which by then will be the world’s largest energy consumer.”¹

Når man ser, hvor stærkt en vindmølleindustri kan blomstre, hvis den får de rette lovgivningsmæssige rammer, er det intet mindre end en katastrofe, at vindmølleindustrien herhjemme har haft så pauvre vilkår under VK-regeringen. Hvorfor er det Sverige og ikke Danmark, som planlægger havvindmøllepark på Stora Middelgrunden? (se tidligere blog-indlæg: Gigantisk svensk vindmøllepark i Kattegat). Hvorfor har vi ikke løbende givet Vestas de pioneropgaver, som gør, at de i dag er bedste bud, når det gælder næste generation af møller med en kapacitet på 5, 8 og 10 MWh? Der er så småt igen ved at ske noget på hjemmefronten, men det har været syv magre år i en tid, hvor vi herhjemme skulle have investeret målrettet i vindkraft og anden vedvarende energi.

Formand for Vindmølleindustrien og vicedirektør i Vestas Peter C. Brun skriver i seneste udgave af MiljøHorisont, at [Danmark] står ved en korsvej. Hvis vi stadig skal være markedsledende, og hvis vindkraften skal få den centrale rolle i et CO2-neutralt scenario for Danmark, som den fortjener, kræver det en helt anden strukturel tilgang til i de kommende år med nogle veldefinerede statslige rammer, som koordinerer og stimulerer udviklingen. Det kan ikke overlades til tilfældige diskussioner om hvor møller kan og skal stå.²

indlæg oprettet af Jens Hvass

Junfeng Li: China’s Wind Power Development Exceeds Expectations, World Watch Institute 02.06.2008.¹

Peter C. Brun: Vi står ved en korsvej, MiljøHorisont 06.06.2008.²

Lou Schwartz: China Renewable Energy and Sustainable Development Report: March 2008, RenewableEnergyWorld.com (pdf).

China Plans for 30% Renewable Energy by 2050, RenewableEnergyWorld.com 21.06.2007.

Dennis Pfaff: World Demand for Renewables May Test Needed Components, Climate Law Update 18.03.2008.

Dennis Pfaff: China May Be Planning Big Boost For Wind Power, As Greenhouse Gases Build, Climate Law Update 28.04.2008.

Ditlev Engel: HRH Prince Joachim to open Vestas’ blade factory in China, Vestas Press release 08.06.2006 (pdf).

Thorbjørn Rasmussen: Customer day at Vestas’ manufacturing facilities in Tianjin, China, Vestas pressemeddelelse 30.09.2007 (pdf).

 

Share