COP19: Optegnelser for 13. november

13. november 2013

Dagen i dag har over en bred front været arbejdsdag i Warszawa. Tilsyneladende har der ikke denne gang været kørt procedure-terror som i Bonn i juni, hvor russerne holdt forhandlingerne som gidsel igennem to uger, men man er gået ret direkte til arbejdet – så direkte som man kan, når der er 194 lande, som skal give deres besyv med.

IISDs video-reportage for i dag (dag 3) er nu lagt op. Den giver et fint indblik i de mange aktiviteter, som kører parallelt i mange både hoved- og sidespor. Fornemmer allerede, at disse videoer i år bliver den rituelle start på disse små optegnelser. Denne fase af hovedforhandlingerne bringer sædvanligvis ikke meget nyt, så dagens video-reportage følger primært to sidespor i forhold til hovedforhandlingerne. Dels en konference, som ser på mulighederne for at involvere virksomhederne i klimaindsatsen – den bolivianske repræsentant løfter her berettiget øjenbrynene og mener ikke, at dette kan være det primære mål med klimaindsatsen. Dels en konference afholdt af de oprindelige folkeslag om REDD+ problematikken, med fokus på community based monitoring and information systems.

Warsaw Climate Change Conference Day 3, (5 min. video) IISD 13.11.2013.

Samtidig har IISD, International Institute for Sustainable Development, i dag lagt to små video-reportager op fra andre side events. Den ene er fra en konference i formiddags, som skulle evaluere det fast-start finance-program, som har kørt siden 2010. Et gennemgående tema synes at være, at den har fungeret bedst, når der ikke bare er en stor fond, som donerer med spredehagl, men at der tværtimod er både en veldefineret afsender, en vel defineret modtager og en vel defineret opgave. Og man ville på baggrund af de fire år, programmet har kørt søge at komme med anbefalinger både til at fortsætte en tilsvarende indsats, og i forhold til en mere langsigtet indsats.

Fast-start Finance – lessons learned from 2010 to 2012, (6:43 min. video) IISD 13.11.2013.

Den anden video opsummerer endnu en side event, The mitigation potential of agriculture, afholdt af World Agroforestry Centre om udviklingen af bæredygtigt climate smart landbrug, og hvordan nye dyrkningsmetoder kan øge både fødevareproduktion og fødevaresikkerhed samtidig med, at det bidrager til klimaindsatsen. Det er ikke nærmere specificeret i videoen, hvad climate smart indebærer, men det er størrelser som CO2-lagring i muldlag gennem bedre dyrkningsmetoder, skovbrug, brug af biochar, erosionssikring og bedre rutiner omkring husdyr, græsning, overrislede rismarker osv. Kapitel 4 (pp.23-28) i den seneste UNEP Emission Gap Report belyser mulighederne for klimaindsats gennem ændret landbrugspraksis.

ENBOTS, (5:40 min video) IISD 13.11.2013.

Hvor man med rette kan være fortvivlet, når det gælder langsommeligheden i etableringen af den store globale klimaaftale, så er det virkelig befordrende at erfare, at der i sådanne sidespor allerede i dag sker store og vigtige indsatser, og at der løbende samles erfaringer sammen, som over tid gør det muligt at lave en bredere indsats.


.
På klimavidenskabsfronten har en gruppe canadiske og engelske forskere fundet en særdeles plausibel forklaring på, hvorfor den globale opvarmning tilsyneladende har været aftagende i de seneste år. Kun 84% af jordens overflade er tæt dækket af meteorologiske observationssteder, enten som beboede landområder eller som ofte sejlede farvande. De store umålte områder er først og fremmest at finde omkring polerne, hvor opvarmningen er markant højere end gennemsnitligt. Hvis man indregner dette – og prøver at estimere den reelle temperaturstigning i de umålte områder ud fra de nærmestliggende frem for blot at bruge gennemsnitsværdien for de målte områder – så kommer man til, at den globale opvarmning siden 1997 har været mere end dobbelt så hurtig som antaget, og om noget ikke har nogen vigende tendens. Der er fint redegjort herfor i videoen herover. Der er link til omtale på The Guardian og Real Climate nedenfor.

De rige lande synes på stribe at løbe fra deres løfter, både når det gælder deres egen klimaindsats og når det gælder finansiering af udviklingslandenes klimaindsats og klimatilpasningsindsats. Halvdelen af de omkring 40 lande, som er forpligtet af Kyoto-protokollen, har endnu ikke indgivet deres reduktionsmål, lande som Japan, Australien, Canada og Rusland ligger indsatsmæssigt langt under, hvad de har forpligtet sig til, Canada og Rusland har simpelthen trukket sig, mens Australien har skrumpet sin indsats til blot 5% samtidig med at en ny regering er ved at afvikle alle forpligtelser overfor udviklingslandene. Situationen i Japan vender jeg tilbage til, men her har man i skyggen efter Fukushima aflyst sit tilsagn om en 25% reduktion i forhold til 1990 – hvilket var en rimeligt ambitiøs målsætning, til en lillebitte reduktion i forhold til 2005, som set i forhold til 1990 betyder en stigning i udledningerne på 3,1%. Det kan være at Japan ender lavere – det synes som om man har villet gardere sig ved at tage højde for, at man forsøgte at få genstartet sine 50 nu standsede atomreaktorer, uden at det lykkedes, samtidig med at man af samme grund ikke for alvor kom i gang med udbygningen af den vedvarende energi. Men situationen kan stadig nå at vende.

Selv EU får ublide ord med på vejen – Climate Action Network karakteriserede ved en pressekonference i formiddags de nuværende reduktionsmål for 2030 (som først bliver endeligt fastlagt omkring nytår) som helt utilstrækkelige. De 40% som nu synes at være det maksimale EU vil gå op til, er ifølge Climate Action Network blot business as usual, og EU bør hæve sin målsætning for 2030 til 55%.

Dagens fossil – Fossil of the Day – blev igen som på førstedagen tildelt Australien. Måske lidt uopfindsomt, men omvendt synes den nytiltrådte regering med sine udmeldinger at excellere i rendyrket klimafornægtelse. Og en klimamålsætning på 25% er med et slag blevet til 5% og en attitude, at hvis ikke det lykkes, så er det helt lige meget. Så det er ikke nogen sjov rolle i disse dage at være klimaforhandler for Australien og på den ene side forstå situationens alvor og så at skulle være talerør for en regering af buldrende ignoranter. Og det kan undre, at det kan komme dertil, for Australien er faktisk et af de rige lande, som vil blive relativt hårdt ramt af klimaforandringer allerede på den halvkorte bane.

Således blev det med en klimarapport fra 2008, The Garnaut Climate Change Review, klarlagt, at Australiens i dag frugtbare landbrugsområde, Murray-Darling-bassinet i det sydøstlige Australien, som er 20 gange større end Danmark, i år 2100 vil være tæt på at være opgivet som landbrugsland på grund af en stadig mere udbredt tørke, mens Murray-Darling-floden i worst case-scenariet vil være næsten tørlagt og høstudbyttet være blot 3% af i dag (se blog-indlægget Australien år 2100). Det scenario arbejder man lige nu det bedste man har lært på at få til at gå i opfyldelse.


.
Måske på sin plads at runde af med dagens overrækkelse af Fossil of the Day-prisen – er ikke sikker på at det giver nogen pris for den kunstneriske udførelse.

Se IISDs Earth Negotiations Bulletin for 11.11., 12.11., 13.11., 14.11., 15.11., 16.11., 18.11., 19.11., 20.11. og 21.11. og 22.-23.11. for et mere teknisk præget resume af forhandlingerne i de mange spor (pdf).

Se COP19 optegnelser her på Strøtanker for 11.11., 12.11., 13.11., 14.11., 15.11., 16.-17.11., 18.11., 19.11., 20.11., 21.11., 22.11. og 23.11.

Se samtlige blog-indlæg tagged COP19.

  video 13.11.

Conference of the Parties (COP) 2nd meeting – plenary, UNFCCC webcast 13.11.2013.

ADP workshop, UNFCCC webcast 13.11.2013.

ADP Briefing – plenary, UNFCCC webcast 13.11.2013.

Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) 2nd meeting, UNFCCC webcast 13.11.2013.

Climate Action Network – pressekonference, UNFCCC webcast 13.11.2013.

Intergovernmental Panel on Climate Change (WGI, Thomas Stocker) – pressekonference, UNFCCC webcast 13.11.2013.

Friends of the Earth International: State of play in Warsaw: Will Poland’s corporate COP halt the climate crisis? – pressekonference, UNFCCC webcast 13.11.2013.

World Meteorological Organization: WMO provisional climate statement for 2013- pressekonnference, UNFCCC webcast 13.11.2013.

European Union – pressekonference, UNFCCC webcast 13.11.2013.

Peter Holmgren (CIFOR) on why forestry can work with agriculture, 3:55 min. RTCC video 13.11.2013.

Saleemul Huq on why loss and damage needs to be addressed, 11.39 min. RTCC video 13.11.2013.

Tim Christophersen (UNEP) on REDD breakthrough in Warsaw, 5:17 min. RTCC video 13.11.2013.

Claudia Salerno Caldera on historical responsibility, 8:36 min. RTCC video 13.11.2013.

Developed countries could derail talks, says Yvo de Boer, KPMG, 12:54 min. RTCC video 13.11.2013.

David Sheppard on why Small Island States want urgent action in Warsaw, 5:52 min. RTCC video 13.11.2013.

Bill Hare on why global temperatures will be higher than expected, 5:45 min. RTC video 13.11.2013.

Kevin Anderson on the need to convince policy-makers to bring emissions down, 9:58 min. RTC video 13.11.2013.

“Stop This Madness”: Filipino Climate Chief Yeb Saño Begins Hunger Fast to Protest Global Inaction, (video) Democracy Now 12.11.2013.

  artikler 13.11.

Nitin Sethi: Opposition to special session on emission cuts, The Hindu 13.11.2013.

Urmi A Goswami: Developed nations back out on earlier commitments at Warsaw climate meet, Times of India 13.11.2013.

Sophie Yeo: Only 134 ministers to attend Warsaw’s UN climate talks, RTCC 13.11.2013.

Nitin Sethi: Don’t force developing nations to review their voluntary emission cuts, says India, The Hindu 13.11.2013.

R. Voorhaar: Developing countries behind growing push for stronger climate action in Warsaw, Climate Acion Network 13.11.2013.

Roger Harrabin: WMO says Typhoon Haiyan is climate ‘wake-up call’, BBC News 13.11.2013.

Jessica Shankleman: IEA: Energy efficiency crucial to solving ‘energy trillema’, Business Green 13.11.2013.

Polish official defends coal conference amid criticism, APA 13.11.2013.

Ewa Krukowska: Black Treasure in Poland Clouds UN Warming Negotiations, Bloomberg 13.11.2013.

Mim DiNapoli: The Empty Chair at COP, The Verb 13.11.2013.

M. Brockley: Australian Carbon Proce Repeal Drags Coutry back to the Fossil Era, Climate Action network 13.11.2013.

Ari Philips: World Scorns Australian Government For Abandoning Climate Agenda And Cutting Funds For Renewables, Climate Progress 13.11.2013.

Suzanne Goldenberg: Majority of red-state Americans believe climate change is real, study shows, The Guardian 13.11.2013.

Cook Islands share renewable energy targets at global climate talks in Warsaw, Poland, SPREP 13.11.2013.

Canada attacks EU data labelling tar sands as dirty, (Reuters) The Guardian 13.11.2013.

Stephen Leahy: US fears climate talks will focus on compensation for extreme weather, The Guardian 13.11.2013.

Tzeporah Berman: Canada, Do What Our Leaders Have Failed to Do: Defend Our Climate, Huffington Post 13.11.2013.

Suzanne Goldenberg: Canada reveals climate stance with praise for Australian carbon tax repeal, The Guardian 13.11.2013.

Jeremy Hance: Richest countries spent $74 billion on fossil fuel subsidies in  2011, eclipsing climate finance by seven times, Mongabay 13.11.2013.

Laurie Goering: Negotiators split on how to deal with growing climate loss and damage, Reuters 13.11.2013.

A New Alliance on Climate Change, (leder) New York Times 13.11.2013.

Pieter Terpstra: Is Adaptation Short-Changed? The Imbalance in Climate Finance Commitments, WRI 13.11.2013.

Michael Szabo: Global carbon market ‘toolbox’ in sight at U.N. climate talks, Reuters 13.11.2013.

Clarence: COP19: ejected for expressing solidarity with the Philippines, The Ecologist 13.11.2013.

Barbara Fraser: Combining climate-change adaptation and mitigation: a win-win option, Forests News 13.11.2013.

Dana Nutticelli: Global warming since 1997 more tan twice as fast as previously estimated, new study shows, The Guardian 13.11.2013.

Stefan Rahmstorf: Global Warming Since 1997 Underestimated by Half, Real Climate 13.11.2013.

Rory Caroll: California Issues First Carbon Offset Credits Via Forest Conservation Under Cap-And-Trade Program, (Reuters) Huffington Post 13.11.2013.

Krishneil Narayan: COP19: This Is Why It Matters, The Adopt A Negotiator Project 13.11.2013.

David Tong: New Zealand Minister of Everything denies climate change, The Adopt A Negotiator Project 13.11.2013.

Paul Brown: Warsaw – Day 3: World faces more ‘perfect storms’, Climate news Netork 13.11.2013.

The UNEP Emissions Gap Report and Climate-Smart Agriculture: ICRAF COP19 Side Event, Landscapes Blog for People, Food and Nature 13.11.2013.

Hamzat Lawal: Setting the Bar High in Warsaw, The Adopt A Negotiator Project 13.11.2013.

Agenda 350 klima- og bæredygtighedsnyheder for 13.11.

 

Share