Strålingsramte sommerfugle

12. august 2012

En gruppe forskere fra Okinawa har netop offentliggjort en artikel i Nature om strålingens indvirkning på pale grass blue butterflies.¹ Dens latinske navn er Zizeeria maha, og den er beslægtet med de danske blåvinger, men jeg har ikke kunnet finde noget dansk navn.

I maj 2011, få måneder efter A-kraft-ulykken ved Fukushima-værket, indsamlede forskerne 121 sommerfugle fra en række lokaliteter i forskellig afstand fra det forulykkede A-kraftværk og kunne konstatere, at 12% havde unormalt små vinger, samt at forekomsten heraf var jo højere, jo nærmere indsamlingsstedet var på værket. Ved at parre dem med små vinger blev forekomsten af unormalt små vinger øget til 18% i anden generation, ud over at der var en del ekstra dødsfald allerede i opvæksten i denne generation. Når sommerfugle med unormalt små vinger fra denne anden generation herefter blev parret med sommerfugle uden misdannede vinger, steg andelen med unormalt små vinger i tredje generation til 34%.

Samme forskere indsamlede i september yderligere 238 sommerfugle og kunne konstatere, at 28% havde udviklet unormalt små vinger (én generation varer for denne art omkring 45 dage). Ved igen at parre dem med unormalt små vinger øgedes forekomsten af unormalt små vinger til 52%.

Disse kontrollerede parringer fandt sted på Okinawa, 1.750 km fra de kernenedmeltede reaktorer ved Fukushima Daiichi-værket. Når hyppigheden af deformiteter øgedes i efterfølgende generation, må det derfor tilskrives strålingsbeskadigelser af det genetiske materiale.

I et andet spor af undersøgelsen tog man normalt udviklede Zizeeria maha-sommerfugle og udsatte dem for en stråling tilsvarende den fra Fukushima Daiichi-værket. Dette fremkaldte en tilsvarende vifte af symptomer som blandt i de indsamlede sommerfugle, som ud over de deformerede og formindskede vinger omfattede deformerede antenner, ben og øjne.

Selvom der var tale om en undersøgelse med små undersøgelsespopulationer, så var resultaterne særdeles markante samtidig med, at man kunne eftergøre deformationerne i laboratoriet. Så det er hævet over enhver tvivl, at de iagttagede deformationer af de japanske blåvinger skyldes strålingen fra det forulykkede Fukushima Daiichi-værk, som stadig her halvandet år efter kun næsten er bragt under kontrol.

Nu er sommerfugle ikke mennesker, så man kan ikke slutte direkte, at så vil 52% af børn af strålingsramte Fukushima-børn være misdannede. Men radioaktiviteten vil med forskellig grad af konsekvens virke forandrende ind i alle dele af den levende natur. Man har konstateret forandringer af skjoldbruskkirtlerne ved en stor andel af Fukushimas børn, så selvom vi indimellem kan virke ganske tykhudede, er vi ikke immune. En katastrofe som den ved Fukushima Daiichi-værket vil have en indvirkning på vores genetiske arv, og kan kun håbe på, at det ikke som for de japanske blåvinger giver en stærkt forhøjet forekomst af misdannelser i de kommende generationer.

Lederen af forsøget, Joji Otaki siger til BBC, at man forud har antaget, at insekter var ganske modstandsdygtige overfor stråling, og at resultatet derfor er meget overraskende.²

Ved University of the Ryukyus (Okinawa-øerne) har man undersøgt denne sommerfugl igennem mere end 10 år, og set på sammenhænge mellem forandringer i miljøet og forandringer i dens farver og mønstre. Den egner sig som miljøindikator, da den kan findes i menneskeskabte omgivelser som haver og parker.²

Denne lille undersøgelse er et tankevækkende billede på, hvordan en strålingskatastrofe som den ved Fukushima Daiichi-værket ikke bare har konsekvenser ud i alle afkroge af det japanske samfund, men udgør en deformerende kraft for vores naturgrundlag.

Noget at det, som er blevet klart med Fukushima-katastrofen, er, at dem som driver A-kraftværkerne slet ikke er forberedt på, hvad der skal gøres, hvis – eller rettere når – det går galt, og ikke har reserveret penge til at betale det, som det koster at rydde op, når det går galt. Man har knapt nok sat tilstrækkelige midler af til at sikre sig at få ryddet op, hvis det ikke går galt. Så man behøver ikke at regne på, hvilke omkostninger det har i ødelagt naturkapital for at indse, at A-kraft ikke er nogen løsning. For prisen – når det går galt som i Fukushima, hvor det kunne være gået meget værre – kan ikke betales. Selv nok så mange bjerge af dollars og euro kan ikke købe nye sommerfugle til erstatning, det er umuligt blot at lægge ny jord ud i stedet for den strålingsramte, etablere nye skove, enge og vandløb i stedet for de strålingsramte, ligesom man kan ikke rydde op i vores gener, for ikke at tale om de små blåvingede sommerfugles gener.

Der er tale om ubodelig skade, og her burde alle regnemaskiner i stedet for at regne videre på risici og de dermed forbundne udgifter, tænde den røde alarmlygte og nægte al videre indtastning.

Det japanske samfund er i disse måneder inde i en meget spændende afklaring af den fremtidige energiforsyning – i befolkningen er der et overvældende flertal for at afvikle A-kraften, de fleste så helst at man slet ikke startede de 50 reaktorer op igen. Men kan et land, som var på vej til at dække halvdelen af sin elektricitet via A-kraft, fravælge A-kraften? Hen over sommeren har man gennemført en national høring, og spørgsmålet truer med at sprænge den parlamentariske situation.

Se næsten daglige optegnelser om udviklingen omkring den japanske A-kraft for juni, juli, august, september og oktober 2012.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Atsuki Hiyama, et al.: The biological impacts of the Fukushima nuclear accident on the pale grass blue butterfly, Nature 09.08.2012 (samme som pdf).¹

Radioactive fallout from Fukushima nuclear meltdowns caused abnormalities in Japan’s butterflies, (Jiji) Japan Times 12.08.2012.²

Nick Crumpton: ‘Severe abnormalities’ found in Fukushima butterflies, BBC News 13.08.2012.

Mitsuro Obe: What Do Deformed Butterflies Mean for Humans in Fukushima? Wall Street Journal 14.08.2012.

Fukushima nuclear leaks sparked butterfly mutations, (AP) Asahi Shimbun 16.08.2012.

Mutant Butterflies and Other Scary Stories, Nuclear Free Planet.org 22.08.2012.

Atsuki Hiyama: The Fukushima nuclear accident and the pale grass blue butterfly: evaluating biological effects of long-term low-dose exposures, BMC Evulutionary Biology 12.08.2013.

Christopher Foote: Evaluating Fukushima: fallout from a butterfly controversy, BMC Blog 30.08.2013.

 

Share

én kommentar

 1. Jens Hvass kommentarer:

  Få dage efter offentliggørelsen af undersøgelsen om strålingsskader på de japanske blåvinger, er der meddelelser om tilsvarende strålingsskader af bladlus indsamlet på et lindetræ 32 km fra det forulykkede Fukushima Dai-ichi-værk.

  Hvor misdannelser normalt ville ligge under 1%, da har man ud af 200 indsamlede bladlus fundet misdannelser på mere end 10%.

  Professor Akimoto fra Hokkaido University vil nu tage tilsvarende prøver indsamlet langt længere fra Fukushima Dai-ichi-værket.

  indlæg oprettet af Jens Hvass

  Mochizoki: 10% of aphid in Fukushima are deformed “Normally it’s less than 1%.” Fukushima Dairy 16.08.2012.

Der er i øjeblikket lukket for kommentarer.