Climate Vulnerability Monitor 2012

28. september 2012

Denne rapport, Climate Vulnerability Monitor, som er planlagt til at udkomme årligt, er nu kommet for andet år i træk. Den opstiller en cost-benefit syntese af klima- og klimatilpasnings-udfordringen, og uden at gå i detaljer med den ganske omfattende rapport, så er dens hovedkonklusion, at klimaforandringer allerede udgør en betydelig omkostning for verdens økonomi, og at manglende indsats i de kommende to årtier vil betyde store omkostninger – og ikke mindst store menneskelige omkostninger. Vores nuværende CO2-intensive energisystem vil frem mod 2030 medføre omkring 0,4 mio. årlige dødsfald fra klimaforandringer og hele 4,5 mio. årlige dødsfald fra forureningen.

Den gode konklusion, som fremgår af tabellen herunder, er, at det rent faktisk kan betale sig at gøre noget ved problemerne. Rapporten opererer med tre forskellige niveauer af klimaindsats, moderate action, high action & highest action, og for alle tre indsatser er der en nettogevinst på omkring 1% af verdens bruttonationalprodukt.

Problemet ved denne form for opstillinger – og ved at få sådanne klimaindsatser iværksat – er blot, at de mennesker, som skal have penge op ad lommerne, ikke umiddelbart selv høster fortjenesten. Så det kræver en stærk samlet politisk indsats fra verdenssamfundet, og det kræver en fælles forståelse af, at det nytter.

Derfor er det også interessant at se, at selvom verden er så uretfærdig, at de største omkostninger ved klimaforandringerne falder i de fattige udviklingslande, som har mindst andel i at have udløst klimaforandringerne, så er der faktisk for alle regioner enten en netto-fordel, eller der er en netto balance. Store nølerlande som USA, Rusland, Kina og Indien står alle til at vinde ved en stor samlet klimaindsats. EU og Japan, hvor nettovirkningen frem mod 2030 er nul, er forståelsen af nødvendigheden til gengæld til stede, så en sådan tabel giver et vist håb om, at verden vil kunne komme til at se sin fordel ved en fælles indsats – og derefter vælger at gøre noget systematisk ved det.

Hvor “gevinsten” ved en klimaindsats er begrænset på den korte bane, så ser situationen langt mere alvorlig ud på lidt længere sigt. Hvis ikke der kommer gang i en samlet klimaindsats, så vil verden ved slutningen af det 21. århundrede stå med et årligt tab i GDP på 7-8%.

Heri er endda ikke indregnet effekter fra tipping points, som for eksempel hvis havstandsstigningen pludselig accelererer på grund af destabiliseringen af Grønlands indlandsis, men kun gradvise ændringer, som vi ser dem nu. Så Stern-rapportens vurdering i 2006, at det er betaleligt, nærmest fordelafgtigt at gøre, og/men at det bliver jo dyrere, jo længere vi nøler, er med denne Climate Vulnerability Monitor blevet bekræftet og udbygget.

Herover en oversigt over de 34 parametre, som Climate Vulnerability Monitor 2012 sammenfatter. Fra denne side er oversigten klikbar, så man for hver af indikatorerne kan se den forventede udvikling og de dertil hørende omkostninger.

Den fulde rapport kan ses her:

2. Climate Vulnerability Monitor, (fuld rapport) Dara 26.09.2012 (pdf).
2. Climate Vulnerability Monitor, (executive summary) Dara 26.09.2012 (pdf).
Climate Vulnerability Monitor download-side (med flere downloads-muligheder).

I det efterfølgende blog-indlæg Climate Vulnerability Monitor 2012 Launch kan man se en 69:22 min. video fra rapportens præsentation i New York 26. september.

Se også tidligere blog-indlæg: Den fulde pris for CO2-udledninger, Prisen for 350 ppm og Prisen for ikke at handle.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Nina Chestney: 100 mln will die by 2030 if world fails to act on climate – report, Reuters 25.09.2012.

Fiona Harvey: Climate change is already damaging global economy, report finds, The Guardian 26.09.2012.

Ehrens Goossens: Climate Change Reducing Global GDP by $1.2 Trillion, Bloomberg 26.09.2012.

Jørgen Steen Nielsen: Klimakrise og fossil energi æder af væksten, Information 27.09.2012.

 

 

Share