Japan skruer igen op for A-kraften IV – Kashiwazaki-Kariwa-værket

25. august 2016

Med syv reaktorer med en samlet effekt på 8 GW er Kashiwazaki-Kariwa-værket i Niigata Amt verdens største atomkraftværk. Som ved alle andre værker i Japan blev de igangværende reaktorer i tiden efter Fukushima-katastrofen i 11. marts 2011 en efter en taget ud af drift i takt med, at de skulle standses for det årlige driftseftersyn og udskiftningen af brændselslegemer. For efterfølgende ville ingen tage ansvaret for genstarten.

Kashiwazaki-Kariwa-værket er ejet og drevet af samme energiselskab, TEPCO, som driver Fukushima Daiichi-værket. TEPCO, som leverer strøm til Tokyo-området, har et tredje atomkraftværk, Fukushima Daini med fire reaktorer, som ligger blot få km fra Fukushima Daiichi. Og selvom det lykkedes at lukke Daini-værket korrekt ned ved tsunamien i 2011, har Fukushima Amt siden fået tilsagn om, at der ikke bliver genstartet reaktorer i Fukushima Amt, der til gengæld gerne vil være foregangsamt når det gælder udviklingen af vedvarende energi.

TEPCO står derfor i den situation, at ud af de sytten reaktorer, man havde før Fukushima-katastrofen, kommer de ti reaktorer i Fukushima Amt aldrig i gang igen. Yderligere er planerne om at opføre endnu et atomkraftværk i Fukushima Amt nær Fukushima Daiichi og Fukushima Daini blevet opgivet i erkendelse af, at den nuværende situation ville umuliggøre nogensinde at få et nyt atomkraftværk i gang på dette sted. Derfor har TEPCO længe ønsket sig at genstarte i hvert fald et par af de syv reaktorer ved Kashiwazaki-Kariwa-værket, og på sigt gerne dem alle. Det ville give et kærkomment tilskud til den ekstremt anstrengte økonomi efter katastrofen, hvor oprydningsarbejdet ikke bare på selve kraftværket, men også i de omgivende landskaber, vil strække sig ind i anden halvdel af dette århundrede.

Men guvernøren i Niigata Amt, Hirohiko Izumida, er ikke bare imod atomkraft, han er imod at TEPCO nogensinde kommer til at drive atomkraftværker igen. Og han taler af erfaring, for forud for Fukushima-katastrofen havde der i årevis været problemer med den måde, hvorpå TEPCO drev Kashiwazaki-Kariwa-værket. Ved flere lejligheder har man kunnet se TEPCOs øverste leder Naomi Hirose helt rød i hovedet af raseri, når Izumida fremførte, at TEPCO ved hele tiden at presse på med hurtig genstart af Kashiwazaki-Kariwa blot satte økonomien over sikkerheden.

Nu er der dog tegn på, at godkendelsesprocessen for to af reaktorene ved Kashiwazaki-Kariwa-værket er så langt, at den kan være afsluttet til marts næste år. Dette er udtrykkeligt ikke ensbetydende med, at reaktorerne kommer i gang umiddelbart efter. For i Niigata har der gennem mange år været en massiv lokal modstand mod værkerne. Blandt andet har en borgergruppe med henvisning dels til det havarerede Fukushima Daiichi, som langt hen af vejen var en driftsfejl, dels til de mange eksempler på fejl i drift og indrapporteringer ved Kashiwazaki-Kariwa lagt sag an mod TEPCO med den påstand, at man er uegnet til at drive atomkraftværker.

Dette blog-indlæg vil med løbende opdateringer søge at følge processen omkring genstarten af Kashiwazaki-Kariwa værket, som qua den massive lokale modstand sandsynligvis vil trække ud i årevis. Og uanset at TEPCO allerede har investeret milliardbeløb i at forberede genstarterne, er det langt fra givet, at det nogensinde igen kommer dertil.

Der er etableret tilsvarende blog-indlæg for reaktorer ved de tre atomkraftværker, hvor opstartsprocesserne er længst fremskredne, ved Sendai-værket, ved Ikata-værket, hvor en reaktor lige nu er ved at blive tilsluttet, og ved Takahama-værket, hvor to reaktorer blev standset umiddelbart efter opstarten efter påbud fra retten. Stadig her fem et halvt år efter Fukushima-katastrofen har Japan kun fået genstartet tre reaktorer.

Her ses et skema over produktionen fra Kashiwazaki-Kariwa-værket. De seneste to reaktorer, som nu søges genstartet, blev taget i brug i 1996 og 1997. Men produktionen har været alt andet end regelmæssig. Dykket i 2003 opstod i forbindelse med tvangslukninger som konsekvens af TEPCOs problematiske drift. Efter et stort jordskælv i 2007, som påførte reaktorene 2,5 gange den belastning, de var designet til at kunne modstå, stod reaktorene stille ganske længe i forbindelse med udbedringen, og som man kan se af grafen, var årsproduktionen for 2008 nul. Tre af reaktorerne nåede aldrig at komme i gang igen efter jordskælvet i 2007, før alle reaktorerne igen blev standset efter Fukushima-katastrofen i 2011. Denne graf viser således med al tydelighed, at atomkraft ikke bare er den ultra-stabile base load-energi, som den præsenteres som. Årsagerne til variansen er blot nogle andre.

Guvernør Hirohiko Izumida har igen og igen fastholdt, at der ikke kunne blive tale om bare at begynde forhandlinger om genstart, før årsagsforløbet omkring Fukushima-katastrofen var fuldt belyst.

Senest har Izumida forsøgt at spørge ind til, hvordan det kunne ske, at der gik flere måneder, før TEPCO offentligt erkendte, at der ved Fukushima Daiichi-værket var tale om kernenedsmeltninger, når man havde været klar over det allerede få døgn efter 11. marts, når TEPCO ifølge sine egne manualer kunne/burde/skulle have meldt klart ud (hvad alle vidste), at der var tale om tre kernenedsmeltninger og en fjerde reaktor, hvor reaktorbygningen eksploderede. Her svigter regering og NRA, og det er Izumida, som kræver, at TEPCO iværksætter en undersøgelse af, hvordan det kan ske, at man ikke kender og ikke følger sine egne manualer, og hvorfor det tog så lang tid at fortælle offentligheden, hvad der var sket, samt hvordan man vil sikre, at det ikke sker igen.

Det førte i dag til, at højtstående TEPCO-folk afleverede en undskyldning overfor Izumida, for at have dækket over nedsmeltningerne – hvilket er meget godt, omend fem år for sent. Men stadig må Izumida efterlyse den fulde klarhed over hændelsesforløbet. Og når TEPCO overhovedet går i undskyldings-mode, så er det ikke et udslag af renfærdighed, men en nøje kalkuleret del af bestræbelserne på at vinde gehør for i nær fremtid at genstarte i det mindste to af reaktorerne ved Kashiwazaki-Kariwa-værket.

TEPCO har i månedsvis vist TV-reklamer om, hvor sikker A-kraft er, hvor meget godt den gør osv. i et forsøg på at mildne stemningen i Niigata. Men Fukushima-katastrofen er langt fra nogen enlig svale. Tværtimod har der før 2011 tilbagevendende været problemer med den måde, hvorpå TEPCO drev Kashiwazaki-Kariwa-værket, bedrev fusk med afrapporteringer osv. TEPCOs anseelse i Niigata må derfor betragtes som værende så dårlig, at sådanne kampagner meget vel riskerer at udløse den modsatte reaktion, at TEPCO endnu engang ikke gør det rigtige.

Den nye sikkerhedsinstans NRA var længe afvisende overfor overhovedet at acceptere ansøgninger om genstart fra TEPCO – som man fremførte havde nok at gøre med at rydde op i den redelighed, man havde forårsaget på og omkring Fukushina Daiichi-værket, ligesom der stadig var eklatante mangler i TEPCOs sikkerheds- og ikke mindst offentlighedskultur. Igennem samtlige år siden Fukushima-katastrofen har der været en stadig strøm af nye indrømmelser om ting, som var sket (som ikke burde være sket, eller man burde have informeret korrekt om langt tidligere), eller ting, man havde undladt, uden at informere derom. Den mest groteske af dem var nok, da man få dage efter at Premierminister Abe vandt overhusvalget i 2012 kunne afsløre, at der hvert eneste døgn sivede omkring 400 ton radioaktivt forurenet grundvand ud i Stillehavet. Det havde man vidst hele tiden, men det havde man komfortabelt undladt at fortælle indtil to dage efter at en pro atomkraft-regering var blevet valgt.

Uanset alt dette afleverede TEPCO i september 2013 en ansøgning til NRA om genstart af Reaktor 6 og Reaktor 7 (de to nyeste reaktorer ved Kashiwazaki-Kariwa-værket), sammen med forventinger om at de ville være klar til genstart i juli 2014. Uanset NRAs fordugående meldinger, at TEPCO ikke ikke i den nuværende situation synes klar til at drive atomkraftværker, er NRA  sandsynligvis blevet presset hårdt af Abe-administrationen til at sagsbehandle ansøgninger også fra Kashiwazaki-Kariwa-værket. For i november påbegyndte man sagsbehandlingen, i første gang ved at tage hul på udvidede undersøgelser af området, efter at der havde været udtrykt mistanke om, at der var alvorlige problemer med undergrunden under værket – hvilket historien allerede havde vist med jordskælvet i 2007, hvor flere af reaktorerne ved Kashiwazaki-Kariwa-værket blev udsat for en markant større belastning end de var designet til at kunne modstå. Kashiwazaki-Kariwa er således endnu et fejlplaceret japansk atomkraftværk, som man nøgternt set aldrig igen skulle genstarte.

Der var yderligere den krølle på sagen, at TEPCO for overhovedet at få accept fra Izumida af, at TEPCO indleverede en ansøgning for de to reaktorer, havde accepteret, at man kun ville bruge de filterede ventilationsklapper (som det efter Fukushima-katastrofen står klart, at denne reaktortype skal udrustes med for at kunne fungere tilfredsstillende i nødstilfælde) efter at have indhentet godkendelse ved de berørte lokalsamfund. For NRA måtte ved en første screening af ansøgningen konstatere, at denne aftale nok ville umuliggøre, at NRA kunne godkende genstarterne, da det kunne blokere for en nødvendig hurtig indsats. Så alt tydede på, at sagsbehandlingen ville snegle sig frem.

Men i februar 2014 blev det meddelt, at to reaktorer fra Kashiwazaki-Kariwa-værket, Reaktor 6 og Reaktor 7, ikke bare ville blive sagsbehandlet, men ville være få fast track-behandling (hvilket ikke går så hurtigt endda). NRAs leder Shunichi Tanaka, som tilbagevendende har kritiseret TEPCOs attitude, og længe fastholdt, at det ikke gav mening at igangsætte godkendelsesprocessen omkring Kashiwazaki-Kariwa-værket, før der var bedre styr på situationen ved Fukushima Daiichi, understregede, at sagsbehandlingen ville blive afbrudt, hvis der var den mindste slinger i valsen. Men NRA synes omvendt fra Abe-administrationen at have fået indskærpet, at man ikke havde nogen ret til at modsætte sig påbegyndelsen af sagsbehandlingen.

I mellemtiden har sagsbehandlingen igen været standset, blandt andet efter at TEPCO i begyndelsen af december oplyste, at man havde konstateret omkring 2.000 fejlagtigt installerede kabler ved to af dets værker, Kashiwazaki-Kariwa og Fukushima Daini, samt at der var yderligere 500 steder (på disse værker), som var under mistanke – heraf langt de fleste ved Kashiwazaki-Kariwa. Det gennemgående problem er brandsikringsmæssigt, at føringen af kabler for nødnedlukning ikke er separeret fra kabelføringen for reaktorkølingen. Yderligere 748 steder var den eksisterende separation utilstrækkelig. Og en gennemgang af 807 (mindre) bygge- og vedligeholdelsesprojekter i de seneste fem år (dvs. stort set efter Fukushima-katastrofens begyndelse 11.03.2011) viste 735 tilfælde af problemer med tilsyn!

Disse tal viser desværre med al tydelighed, hvor utilstrækkelig TEPCOs sikkerhedskultur er, og hvor dybt indgroet den manglende respekt for sikkerhedsvaretagelsen er.

TEPCOs meddelelse udløste øjeblikkeligt en alvorlig reprimande fra NRA om, at sikkerhedsforskrifter havde været tilsidesat under sikkerhedsrelaterede byggeprojekter ved Kashiwazaki-Kariwa-værket.

Efterfølgende måtte NRA bede forsyningsselskaberne om at gennemgå samtlige reaktorer for tilsvarende kablingsfejl. På den baggrund blev det klart, at der er problemer ved 19 reaktorer fordelt på 6 værker (eller næsten halvdelen af landets reaktorer). Heraf var der ved fire værker tale om overskridelser på niveau 2, det næsthøjeste i NRAs klassificering. Det drejer sig ud over Hamaoka-værket og Onagawa-værket om to af TEPCOs værker: Fukushima Daini, og Kashiwazaki-Kariwa, hvor der pt. gennemføres yderligere undersøgelser.

Der er tale om overtrædelser ikke bare af bestemmelser, som er kommet til med NRA efter Fukushima-katastrofen, men også i forhold til bestemmelser, som er blevet indført tilbage i 2003. Det er således endnu et eksempel på, hvor skødesløst man har taget sikkerhedsarbejdet.

På tords af alt har NRA været tvunget til at gennemføre sagsbehandlingen, og måske … måske står TEPCO en gang i foråret 2017 med en starttilladelse for Reaktor 6 og Reaktor 7 ved Kashiwazaki-Kariwa-værket. Den er interessant også af den grund at, de to reaktorer er af præcist samme type som dem, som havarerede ved Fukushima Daiichi. Derfor er et af de krav, som man allerede nu ved vil blive stillet til reaktorerne, at de bliver forsynet med filtrerede udluftningsmuligheder, så man kan undgå de eksplosioner fra udsivende dampe fra løbskkørte reaktorprocesser uden at slippe store mængder af radioaktivitet ud i omgivelserne.

Det er ikke kun japanske reaktorer af tilsvarende design, som står over for dette krav, det gælder tilsvarende reaktorer verden rundt, hvor man på baggrund af Fukushima-katastrofen i 2011 har søgt at forbedre sikkerhedsforholdene, så en tilsvarende situation ikke får samme konsekvenser.

Kunne man have fremtænkt dette katastrofeforløb forud? Svaret er desværre ja, det gjorde TEPCO rent faktisk. Få år inden havde man indset, at en tsunami væsentligt højere end man havde sikring mod ville kunne ramme kysten. Men i stedet for at udbedre sikkerheden besnakkede TEPCO den tidligere japanske sikkerhedsinstans NISA til at acceptere, at der blot skulle laves endnu en rapport.

Hvor NRA kan stille vidtrækkende krav til den teknologiske side af sikkerheden, og gør det, så har NRA slet ikke samme muligheder for at stille tilsvarende krav om, at TEPCO tager sig sammen som virksomhed, udvikler den nødvendige sikkerhedskultur, hvor man er i stand til at agere fuldt proaktivt i forhold til opretholdelsen af sikkerheden, og er i stand til at gå i en sådan dialog med det omgivende samfund, at den brudte tillid bedres.

På den baggrund er Izumidas bekymring over udsigten til, at TEPCO igen får lov til at drive atomreaktorer i Niigata, fuldt forståelig. For de har igennem årtier bevist, at de ikke magter deres opgave og burde så at sige have frakendt kørekortet til at drive atomreaktorer.

Han kan ikke bare sige, at han ikke vil have atomkraft i Niigata, eller at han ikke vil have TEPCO til at drive dem. Men han kan gøre meget for at forhale situationen, og indtil nu har han nægtet overhovedet at drøfte genstarter ved Kashiwazaki-Kariwa, indtil der er fuld klarhed over hændelsesforløbet omkring katastrofen ved Fukushima Daiichi – og hvad man kan gøre for at sikre, at det ikke sker igen.

Indtil nu har TEPCO med forbløffende regelmæssighed bekræftet, at Izumida har ret. Vi er stadig langt fra at have den fulde forståelse af hændelsesforløbet, og der går sjældent mere end et par måneder mellem, at at nyt skelet rasler ud af TEPCOs skab. På visse områder er TEPCO blevet langt mere transparent i sine handlinger. I en fase overrapporterede man nærmest selv den mindste hændelse fra oprydningsarbejdet. Men man magter ikke de rette signalers kunst og der er i den nuværende situation endog meget langt dertil, at den japanske befolkning genvinder tilliden til TEPCO. Det er faktisk vanskeligt overhovedet at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre.

På TEPCOs seneste generalforsamling i slutningen af juni sagde TEPCOs topleder Naomi Hirose, at man ville forsætte med indsatser, som kunne lede frem til en mulig genstart af Kashiwazaki-Kariwa-værket i Niigata. På generalforsamlingen leverede han en undskyldning for, at TEPCO (før hans tid) havde været så længe om at informere offentligheden om, at der ved Fukushima Daiichi var tale om kernenedsmeltninger. Her var det dog nok endnu mere pinligt, at man selv her fem år senere havde forsøgt at tørre problemet af på den tids premierminister Naoto Kan – at det var ham, som var årsagen. Det blev der ikke undskyldt for, men det står TEPCO sandsynligvis til endnu en retssag om.

Men TEPCO laver ikke bare denne fulde ransagelse, som klarlægger, hvordan man fremover kan skabe en sikkerhedskultur, hvor ulykker som den ved Fukushima Daiichi og som dem som forud var sket ved Kashiwazaki-Kariwa blot ikke sker. I stedet hyrer man et reklamebureau til at udarbejde en række reklamefilm om TEPCOs sikkerhed og pålidelighed. Det bagvedliggende attitude er, at det ikke er TEPCO, som er problemet, men borgerne, og at man med varianter over vaskepulverreklamer (hvor atomkraften dejlig, vigtig, naturlig, nødvendig) kan skabe tillid. Den tillid kommer kun med en fuld åbenhed, som er vanskelig for store virksomheder, og som qua en lang række kulturelle faktorer er særligt vanskelig for store japanske virksomheder. Men man er nødt til at finde måder, så indgroede æreskodeks, tilskyndelsen til at opretholde det perfekte image og et nedarvet ubehag ved at håndtere åbne konflikter tilsammen giver stærkt forhøjet sikkerhedsrisiko.

Ifølge en artikel i Asahi Shimbun i juni, viser TEPCO månedligt 340 TV-reklamespots på TV-stationer i Niigata, hvilket vil sige mere end ti gange om dagen. Disse TV-reklamer er af en art, så de vækker afsky blandt de 3.000 evakuerede fra katastrofen i Fukushima, som stadig må leve i Niigata. Således afleverede de i april en protest til TEPCO over disse glansbilleder uden hold i virkeligheden.

Hvis man kun øger sin markedsføring og ikke samtidig ændrer sin adfærd, får sådanne signaler meget let den stik modsatte effekt. I stedet for den slags glansbilledagtig envejskommunikation er der brug for at TEPCO involverer sig i en dialog med borgerne og demonstrerer, at man nu erkender vigtige problematikker og reelt er indstillet på at gøre tingene anderledes, hvis man vil lykkes at vende befolkningens dybe skepsis til atomkraft-industrien.

Det har man nok også forsøgt på ved at etablere et TEPCO-kontor i Niigata med 100 ansatte. I marts fremgik det, at man på det tidspunkt havde gennemført mere end 40.000 husstandsbesøg for at vinde forståelse for genstarten.  Men der er ikke meget, som tyder på, at det er lykkedes. Og hvis man har fulgt TEPCOs handlingsmønstre siden marts 2011, virker det nærmest utænkeligt, at det vil ske. Så der er lagt op til et gigantisk slag i Niigata, som måske nok kan føre til, at TEPCO får gennemtrumfet genstarterne. Men det bliver ikke uden kamp. Og det bliver ikke uden en varig modstand, som vil benytte den mindste slinger i valsen til at få reaktorerne genstandset.

Update 31.08.2016 – I foråret Meddelte Hirohiko Izumida, at han ville søge genvalg som guvernør i Niigata. Men nu siger han, at han alligevel ikke genopstiller. Grunden er en sag, som kører med et shippingfirma og en lokal avis, Niigata Nippo, som kører terror på ham i den forbindelse. Der er ikke umiddelbart noget bevis derfor, men det kan meget vel være, at det er en sag “plantet” af atomkraftindustrien, som siden Fukushima-katastrofen har gjort en dyd af at gøre livet surt for atomkraftmodstanderne og finansiere dem, som gerne så atomkraftværkerne genstartet.

Valgkampen skulle være begyndt 29. september, og valgdagen er 16. oktober, så hvis ikke Izumida genopstiller, er der meget kort tid til at finde en arvtager. Lige nu er den eneste kandidat til guvernørposten således Tamio Mori, som er borgmester i Nagaoka, formand for Japan Association of City Mayors, samt er pro-genstart. Derfor ændrer Izumidas tilbagekaldelse af sin kandidatur kraftigt på udsigten til, om TEPCO kan opnå den fornødne lokalpolitiske opbakning til at kunne genstarte de to rektorer ved Kashiwazaki-Kariwa-værket.

At Izumidas tilbagetræden vil gøre det lettere for TEPCO at få genstartet reaktorer ved Kashiwazaki-Kariwa-værket kan aflæses af det forhold, at kursen på TEPCO-aktier fra dag til dag er steget med 12%.

Den konkrete anledning er et spørgsmål om kompensation til et sydkoreansk firma i forbindelse med indkøbet af en færge, hvor Niigata Nippo gennem en række artikler har gjort Izumida ansvarlig for miseren. Selvom Izumida har søgt at genkalde historien og får Niigata Nippo til at genkalde sine beskyldninger, er det ikke sket. Og Izumidas trækken sig fra sin genopstilling sker tilsyneladende i protest over på den måde ikke at kunne formidle sin version af historien.

Mistanken herover er udtrykkeligt min mistanke. Men der er så mange penge på spil for TEPCO, at det virker helt usandsynligt, at man ikke har forsøgt med alle (så vidt muligt skjulte) midler at få ram på Izumida.

Ifølge Eric Johnstons artikel i dagens Japan Times gøres der i disse dage et forsøg på at finde en kandidat, som kan fortsætte Izumidas linje.

Update 04.09. – 19 anti-atomkraft-grupper holdt i går fælles demonstration i Niigata med i alt 1.300 deltagere for at kræve Kashiwazaki-Kariwa-værket lukket og for at insistere overfor Hirohiko Izumida, at han alligevel stiller op. Izumida ses i vide kredse som den eneste chance for, at Kashiwazaki-Kariwa ikke kommer i gang igen.

Update 04.10. – Trods overtalelsesforsøg har Hirohiko Izumida fastholdt, at han ikke genopstiller. Men der er i alt fire kandidater, hvoraf de to lige nu står stærkest. Den ene er ovenfor nævnte Tamio Mori, som er støttet af regeringskoalitionen og givet vil gøre det lettere for TEOCO at få genstartet Kashiwazaki-Kariwa-værket. Den anden er en 49-årig læge, Ryuichi Yoneyama, en uafhængig kandidat, som dog støttes af oppositionspartierne. Yoneyama sagt, at han vil fastholde Izumidas standpunkt, at ingen diskussion om genstart overhovedet kan komme på tale, før Fukushima-katastrofen er “thoroughly explained”.

Med den nuværende mangel på ihærdighed i den retning kan dette komme til at tage endog meget lang tid. Tværtimod kunne Asahi Shimbun for en uge siden meddele, at mere end 1.100 vidnesbyrd fra Kurokawa-kommissionen, en af de tre store undersøgelseskomissioner i forlængelse af Fukushima-katastrofen, stadig ikke er offentliggjort. Sandsynligvis fordi materialet er fuldt af indre modsigelser og lidet flatterende vidnesbyrd om, hvor uforberedt TEPCO og det japanske samfund var på en sådan katastrofe, som ingen rigtig troede mulig, og derfor aldrig forbredte sig ordentligt på.

Update 14.10. – Reuters har i dag en reportage fra guvernørvalget i Niigata, som har indskrænket sig til en dyst mellem Mori og Yoneyama. Situationen synes lige nu så uafklaret, at regeringspartiet LDP har sent flere store politiske profiler til Niigata for at støtte Moris valgkamp. Og Mori har måttet nedtone sin pro-atomare holdning og gøre sig til fortaler for naturgas og solenergi for ikke at støde alt for mange vælgere væk i et amt, som har en dybt indgroet skepsis for TEPCOs evne til at drive verdens største atomkraftværk forsvarligt.

Mainichi rapporterer i dag, at arbejdet med at få godkendelsen af Kashiwazaki-Kariwa-værket på plads ved NRA er blevet forsinket af, at der er erkendt risiko for, at den del af værket, hvor reaktor 1-4 er placeret, ligger så lavt, at den vil blive oversvømmet i tilfælde af digegennembrud ved en ekstremt stor tsunami. Derfor kan man ikke bruge en af kontrolrummene her som ekstra kontrolrum for reaktor 6 og 7, de to reaktorer, som man i første omgang søger at genstarte.

Disse to reaktorer er af samme type som dem som nedsmeltede ved Fukushima Daiichi. Det er første gang man søger at genstarte reaktorer af denne type, og igen ville Izumidas fordring, at man kommer helt ind til benet af, hvordan det kunne gå galt med de tilsvarende reaktorer ved Fukushima Daiichi, før man kan afklare, hvad der skal til for at genstarte reaktorer af tilsvarende type i Niigata. Det er et argument om faktorernes orden, som er meget svært at komme uden om.

Ud over at ville fortsætte Izumidas linje overfor TEPCO har Yoneyama sagt, at han vil søge at beskytte Niigatas mange risbønder mod TPP, Trans Pacific Partnership pact. Det japanske landbrug har det i forvejen svært, fordi ingen unge tager over. Men beskyttet af de nuværende toldmure leverer det højkvalitets produkter til de kræsne japanske forbrugere. Men det japanske landbrug er meget lidt industrialiseret og på grund af topografien meget vanskeligt at industrialisere og rationalisere, så det vil være en katastrofe for det japanske landbrug, hvis Japan bliver fuldt medlem af TPP. Premierminister Abe har da også forsøgt sig med at holde den japanske risavl uden for TPP af kulturhistoriske grunde. Den slags ‘irrationelle’ argumenter er dog meget vanskelige at komme igennem med, når økonomerne sidder til bords.

Nu kan TPP ende med slet ikke at blive til noget, i og med at Hillary Clinton som del af sin fredsslutning med Bernie Sanders-fraktionen af Det demokratiske Parti er gået fra at være varm fortaler til at være modstander af TPP. Men med TPP og Kashiwazaki-Kariwa har Yoneyama haft to stærke populistiske sager at drive sin kampagne på, som gør, at det ser ud til at han har en reel chance for at blive valgt 16. oktober til trods for, at han er ny i politik og står overfor LDPs valgmaskine.

Update 16.10. – I dag er valget til guvernørposten i Niigata blevet afgjort. Reuters skriver, at Ryuichi Yoneyama med 93% af stemmerne optalt har fået mere end 500.000 stemmer, hvor den pro-nucleare regeringsstøttede kandidat Tamio Mori har omkring 430.000. Dermed er Yonehama sikker på sejr. I det endelige valgresultat fik Yoneyama omkring 60.000 stemmer mere end sin modstander, og med 53% var stemmeprocenten 9% højere end ved det forudgående valg for 4 år siden.

Dette er et eklatant nederlag for TEPCO, for planerne om at få i det mindste to af de syv reaktorer ved Kashiwazaki-Kariwa-værket i gang igen inden for et års tid ser nu ud til at have meget lille gang på jorden.

En tidligere embedsmand ved Handels- og Industriministeriet, siger til Reuters, at “The talk was of Kashiwazaki-Kariwa, but I think the result will affect nuclear restarts across the country.”

Valget af Yoneyama valget kommer kort tid efter valget af en anden atomkraftmodstander til guvernør i Kagoshima Amt på Kyushu, hvor det ene af de to atomkraftværker, man indtil nu har fået genstartet står med en ganske usikker fremtid.

Disse guvernørvalg er et meget klart signal til Abe-regeringen og dens energipolitik om, at der stadig her fem et halvt år efter Fukushima-katastrofen landet rundt findes en massiv modstand mod A-kraften.

Den japanske TV-station NHK foretog en exit poll, som viste, at 73% af vælgerne var imod genstarten, mens kun 27% var for genstarten. Og med den nu afgående guvernør Izumidas tilbagevendende insisteren på, at forhandlinger om genstart på ingen måde kunne komme på tale, før de bagvedliggende årsager til, at Fukushima-katastrofen kunne ske, er fuldt afklarede, og der er draget de fulde konsekvenser heraf, må man sige, at genstarten af Kashiwazaki-Kariwa i dag er rykket betydeligt længere ud i det uvisse uanset at NRA er tæt på at have afsluttet sikkerhedsgodkendelsen af Reaktor 6 og 7.

Det endelige stemmetal blev 528.455 til Yoneyama, mens Mori fik 465.044 stemmer.

Update 17.10. – Den nyvalgte guvernør i Niigata Ryuichi Yoneyama siger i dag til pressen, at “I cannot accept the restart of the plant under the current circumstances where I cannot protect people’s lives and their living as I have promised.” Endda åbner han for en “reasonable and rational discussion” med staten og TEPCO om genstarterne. “We’d like to get to the bottom of the case by not just confronting but cooperating with TEPCO,” siger han i dag til en gruppe journalister. Dette repræsenterer en opblødning i forhold til Izumidas totale afvisning af overhovedet at have en dialog i den nuværende situation. Men Yoneyama har igen og igen under valgkampen markeret, at man ikke kunne indlede forhandlinger om genstart, før årsagsforholdene omkring Fukushima-katastrofen var fuldt ud afklarede. Og han gentog præcist dette i sin sejrstale.

Industriminister Hiroshige Seko siger i dag, at han ønsker at vinde Yoneyamas forståelse for genstarten af Kashiwazaki-Kariwa, ligesom man har forsøgt at vinde Izumidas forståelse. Seko siger samtidig ifølge NHK, at det er vigtigt “to reform management at TEPCO”, og at regeringen vil søge den nye guvernørs råd til, hvordan dette kan opnås.

Premierminister Abe udtrykker ifølge  skuffelse over, at partiets kandidat tabte, men siger ifølge NHK, at han “humbly accepts the choice of the voters”. Og nu, hvor valget er ovre, vil regeringen samarbejde med den nye guvernør om at udvikle amtet yderligere. Men tydeligvis er der tale om et resultat, som ingen havde regnet med. og der er i regeringskredse en vis bekymring for, om disse seneste resultater på amtsplan, hvor antiatomkraft-programmer har vundet, kan overføres til landsdækkende valg.

Mainichi (som bringer 5 artikler om valgresultatet) skriver i dag i en leder, Gov’t, TEPCO should take Niigata gubernatorial election results seriously, at Yoneyamas forgænger Izumida har efterladt mange problemer uløst, herunder at sikre, at der foreligger tilstrækkelige evakueringsplaner for Kashiwazaki-Kariwa, hvis uheldet er ude, og at Yoneyama nu må tage over her. Men det har været en del af Izumidas forhandlingsposition, at man end ikke kunne påbegynde denne del, før der var kommet fuld klarhed over hændelsesforløbet i 2011.

Tiden må vise, om industriministerens og premierministerens ord rækker dertil, at man iværksætter den definitive undersøgelse af hændelsesforløbet. Foreløbig har man modsat sig at offentliggøre de omkring 1.100 vidneudsagn, som blev indhentet i forbindelse med udarbejdelsen af de første undersøgelser. Alene frisættelsen af disse, ville give et helt anderledes klart billede af, hvor skoen trykker. men de blev i sin tid (hvilket var meget dumt) gennemført med løfte om tavshed. Så det er heller ikke bare ligetil at frigive dem.

Mainichi bebrejder samtidig DP, Democratic Party, Japans største oppositionsparti, at man har været så dårlig til at bakke op om Yoneyama: “The DP did not officially support Yoneyama although the party had initially planned to field him in the next House of Representatives election because the TEPCO union has strong influence within the Japanese Trade Union Confederation (Rengo), which is a major supporting organization for the party. However, DP leader Renho did an about-face and delivered campaign speeches for Yoneyama in the final phase of the campaign apparently after being convinced that he would win. The DP cannot win support from voters unless the party discusses its nuclear power policy and clarifies its stance on the issue.”

På baggrund af, at et klart flertal af den japanske befolkning er imod, at landet igen bliver afhængig af atomkraften og nu to guvernørvalg har givet sejr til kandidater, som har ført en klar antiatomkraft-kampagne, så kan det undre, at Premierminister Abe og regeringspartiet ikke er blevet imødegået på dette område. Men det kunne lige præcis blive den videre konsekvens af disse guvernørvalg, at Abe-regeringen blev valgt på en antiatomkraft-platform, fordi den nu har bevist, at den i praksis arbejder målrettet på at genindføre A-kraften som den primære energikilde, hvor den i sin tid gik til valg på at gøre afhængigheden af A-kraften mindst mulig.

Man skal nok være varsom med at lægge for meget deri, men hvor aktiekursen for TEPCO steg med 12% ved meddelesen om, at Izumida ikke genopstillede til en fjerde fireårsperiode, da er kursen her mandag morgen faldet 7,9% efter en overgang at have været faldet endnu mere.  En analytiker ved Bloomberg mener at valgresultatet vil kunne forsinke genstarterne adskillige år.

TEPCO har indtil nu undladt at kommentere valgresultatet. En embedsmand har dog sagt, at udfaldet vil have en ikke ubetydelig indflydelse på virksomhedens økonomiske fremskrivninger, da der nu er usikkerhed om reaktorgenstarterne.

Som om der ikke har været det hele tiden. Men hvis Mori havde vundet, kunne man have taget den lokale godkendelse for givet og sandsynligvis i løbet af 2017 fået Reaktor 6 og 7 i gang. Nu er alting usikkert. Man står med Yoneyama med en arvtager til Izumida med friske kræfter. Og fordringen om at undersøge forløbet omkring Fukushima-katastrofen til bunds og lade indsigterne herfra få indflydelse på genstarterne har fået fornyet mandat med de uundgåelige forsinkelser på tidslinjen, som det vil indebære.

Asahi Shimbun påpeger i en artikel i dag, at regeringen nu kommer til at revidere sin energipolitik. Det har der længe været rygter om, at man ville, for de forhold mellem de enkelte energikilder, som forud for Paris-aftalen blev fremlagt i forbindelse med Japans klimaplan frem til 2030, er ikke bare klimaindsatsmæssigt set helt utilstrækkelige. De bygger også på antagelser om, i hvor høj grad man kan få reaktiveret den japanske atomkraft, som tiden siden Fukushima-katastrofen med al tydelighed har dokumenteret ikke er holdbar. Se tidligere blog-indlæg: Paris 2015 – Japans INDC og Paris 2015 – Japans INDC i støbeskeen.

Artiklen slutter med at citere en højtstående embedsmand i økonomiministeriet for at sige, at “We will persistently try to gain the understanding of the new governor, but it might be difficult to resume operations over the next four years.” Således synes regeringen at betragte det som den sandsynlige konsekvens af Yoneyamas valg som guvernør, at Kashiwazaki-Kariwa-værket med ikke kommer i gang i de næste fire år.

Update 18.10. – To aviser tolker resultatet af gårsdagens valg fuldstændig forskelligt. Yomiuri Shimbun (som er udtalt pronuclear) siger i en artikel bragt i Chicago Tribune advarende til Yoneyama, at han skal bekymre sig om noget vigtigere for Niigata og overlade vurderingen af sikkerheden ved Kashiwazaki-Kariwa-værket til NRA, som ved, hvad de taler om. Mens Asahi Shimbun i en leder omvendt hæver stemmen overfor landets ledende embedsmænd og siger, at det er deres opgave at lytte til folkets røst, som den er komme til udtryk med guvernørvalgene i Niigata og Kagoshima.

Begge aviser har lavet målinger i Niigata, Asahi Shimbun skriver at kun omkring 20% af befolkningen i Niigata gik ind for genstart af Kashiwazaki-Kariwa, mens mere end 60% var imod. Mens Yomiuri Shimbuns måling viser 66% mod genstart og 28% for.

Man kunne formode, at dette billede var særlig udtalt for Niigata, som med Kashiwazaki-Kariwa har problemerne tæt inde på livet og med den nu afgående Izumida igennem 12 år har haft en skarp vagthund overfor TEPCOs drift af atomkraftværker som guvernør. Men Asahi Shimbun bringer i dag en måling, som viser, at billedet er stort set det samme på landsplan. Her er 57% mod genstart mens 29% støtter en genstart af landets atomkraftværker. Asahi Shimbun oplyser, at tallet ved seneste måling i februar i år var 54%, og at tallet kronisk har ligget over 50% siden juni 2013, hvor 58% var imod genstarter. Så modstanden synes at være indgroet og ikke bar noget, man kan klare med TV-reklamer.

Tallene dækker over markante partipolitiske forskelle. Blandt regeringspartiet LDPs vælgere er blot 45% imod genstarterne med 42% for genstarter, mens 78% af det største oppositionsparti DPs vælgere er imod genstart.

Update 19.10. – Japan bringer i dag en leder, som påpeger, at det tidligere ville have været utænkeligt, at en kandidat, som stiller op uden bagland, uden erfaring, uden andet end en sag, som har genklang i befolkningen, ville have nogen som helst chance for at vinden over for en kandidat, som er bakket op af regeringspartiet og de store fagforeninger (som har mange TEPCO-ansatte). Lederen anbefaler regeringen ikke at slå resultaterne i Niigata Amt og Kagoshima Amt hen som lokale fænomener, men at tage dem til efterretning.

Forhenværende premierminister Junichiro Koizumi, som år tilbage var mentor for den nuværende premierminister, og i sin tid pligtskyldigt bidrog til udbygningen af den japanske atomkraft, men efterfølgende har indset, hvor forkert dette var, kommenterede i går valgresultatet.

“He beat a candidate backed by the Liberal Democratic Party (LDP), Komeito and the Japanese Trade Union Confederation, and it was an unexpected upset. I guess that the public has come to understand that nuclear power plants are dangerous, not safe,” sagde Koizumi ved en event i den nærliggende by Matsumoto. Han understregede betydningen af valgresultatet, og sagde, at hvis oppositionen stod sammen om et program, hvori udfasningen af atomkraft stod centralt, ville det være vanskeligt for den nuværende regering at stille noget op.

“They (the government) can eliminate nuclear power, so why don’t they?” sagde Koizumi. “It’s time to turn a predicament into a chance.” Koizumi har på den led igen og igen ægget Abe og LDP-regeringen til at gentænke sin energipolitik, som mest af alt synes at være dikteret af atomkraft-industrien.

Update 21.10. Japan Times bringer i dag en artikel fra Bloomberg, som påpeger, at valgene i Kagoshima og Niigata har gjort den i forvejen vanskelige genstartsproces endnu mere langsommere og uforudsigelig. Næste år, sandsynligvis i juni, vil der være guvernørvalg i Shizuoka, som huser et af de mere kontroversielle atomkraftværker, Hamaoka-værket, som man har fået placeret umiddelbart over en af de helt store foldelinjer mellem to tektoniske plader. Her har NRA lige nu gang i behandlingen af to reaktorer. Shizuokas nuværende guvernør, Heita Kawakatsu, siger efter valget i Niigata, at reaktorgenstaterne bør diskuteres grundigt i forbindelse med valgkampen. I maj sagde han, at der burde holdes en afstemning, om det var i orden at genstarte reaktorerne. Det har amtet dog tidligere afvist, når ønsket herom har været rejst af borgergrupper.

Der vil tilsvarende i 2017 være guvernørvalg i Miyagi Amt og Ibaraki Amt, som begge har atomkraftværker (Onagawa-værket og Tokai-værket). Her er de nuværende guvernører ikke til sinds at melde deres holdning til genstarterne, før NRAs tilladelse foreligger. Men man kan meget vel forestille sig, at den dynamik, som man har set i Kagoshima og Niigata med samling omkring en antiatomkraft-kandidat, også vil udfolde sig i disse tre amter. Og her synes vejen til genstart at kunne blive endog særdeles vanskelig både for Hamaoka-værket og for Tokai-værket, som måske var velplaceret, da det blev opført. Men Tokyo har siden da bredt sig ud over alle grænser, så værket i dag er placeret i relativt tæt bebygget område.

Update 22.10. – I et forsøg på at få LDP til at ændre kurs siger forhenværende premierminister Junichiro Kiozumi nu, at LDP på baggrund af de seneste guvernørvalg står til at tabe, hvis valgkampen bliver fokuseret på, om Japan skal fortsætte udbygningen af A-kraften eller afvikle den. Koizumi, som trådte tilbage fra politik i 2009, men som efter Fukushima-katastrofen er genopstået som anti-atomkraft-politiker, siger, at “the slogan by promoters of nuclear power that (nuclear power) is safe, low cost and clean, are all lies.” Og han siger direkte henvendt til den nuværende regering, at “there is no way that a party which ignores the will of the public can maintain its hold on power”.

Noget andet er, at  selvom det er lykkedes på amtsplan, så er det langt fra givet, at oppositionen kan samle sig om en sådan valgkamp.

Blomster til Ryuichi Yoneyama på hans første dag som guvernør for Niigata Amt.

Update 26.10. – Det har været oppe at vende i flere omgange, at TEPCO måtte opdeles. Og i praksis er der etableret en selvstændig afdeling, som tager sig af detailsalg af el, en anden som tager sig af driften af distributionsnettet. Nu ser det også ud til, at driften af atomkraftværker bliver fraskilt fra den del, som står for oprydningen af om og efter Fukushima-katastrofen. Og den enhed, som skal stå for driften af atomkraftværker, får håbefuldt placeret sit hovedkontor i Niigata.

Denne opdeling havde i sin tid Hirohiko Izumidas opbakning, og den guvernør Ryuichi Yoneyama sagde ved sin tiltræden i går, at han ser det som en positiv udvikling, omend det ikke på nogen måde rykker det tidspunkt nærmere, hvor egentlige forhandlinger om genstart kan komme på tale.

Det er sandsynligvis også en opdeling, som bliver foretaget, for at få væsentlige dele af TEPCO til at fungere grænsenormalt, så hele problematikken omkring, at regeringen i så ekstrem grad, som det har været nødvendigt, understøtter ikke hele TEPCO, men den del, som tager sig af oprydningsarbejdet. De seneste dage har der cirkuleret nye tal fra det japanske industriministerium, som synes at pege på, at de hidtidige estimater for omkostningerne ved dekommissioneringen har været for lave. TEPCOs hidtidige estimat var, at det ville koste omkring 80 mia. yen om året (~800 mio. $ pr. år) i mindst 30 år, sandsynligvis mere. De nye estimater taler om adskillige hundrede mia. yen pr. år, og samlede udgifter på mindst 24 mia. $.

Dette er de ‘rene’ udgifter til oprydningen på selve værket. Dertil kommer hele dekontamineringen af det store forurenede område, erstatningssagerne for op imod 200.000 mennesker, hvis levevilkår er ødelagt, og hvoraf næsten 100.000 stadig bor i midlertidige lejre. Så strømmen fra Fukushima-værket ender med at blive ganske kostbar.

Lidt som et statement lavede Greenpeace Japan kort efter Fukushima-katastrofen et estimat, som sagde, at man for de samme penge, som det nu koster at rydde op efter Fukushima, ville have kunne bringe Japan på 100% vedvarende energi. Det holder nok ikke helt, men nu komme Japan til at betale beløbet to gange.

Update 29.10. – Jeff Kingston skriver i dag i Japan Times om, hvordan Abes pronucleare politik kan gå han at blive hans akilleshæl. I den forbindelse skriver han, at én ting er den modstand mod genstarten af atomreaktorerne, som generelt er tilstede i befolkningen. Men den findes langt ind i hans eget parti. 35% af LDPs medlemmer ønsker A-kraften udfaset, mens kun 42% ønsker den fortsat.

Han giver også en del af forklaringen på, hvorfor modstanden har været så stærk i Niigata. Tilbage i 2002 afslørede en whistleblower, at der systematisk blev snydt med sikkerheds- og vedligeholdelsesrapporter ved Kashiwazaki-Kariwa-værket. I stedet for at vedgå miseren, søgte TEPCO at dække over tingenes tilstand, og det endte med at stå klart, at dokumenter blev systematisk forfalsket ved samtlige TEPCOs 17 reaktorer.

I 2005 lagde en gruppe borgere derefter sag and mod TEPCO med påstand om, at Kashiwazaki-Kariwa var alvorligt fejlplaceret, da en stor foldelinje løb direkte under værket. Det afviste retten som det pure opspind. Men et voldsomt jordskælv i området i 2007 satte samtlige reaktorer ud af kraft. Reaktorerne havde da været udsat for markant højere belastninger end de var konstrueret til. Nu var der ingen af reaktorerne, som lukkede fejlagtigt ned, hvilket var godt det samme, for jordskælvet endte med at blokere døren til kontrolcenteret, og man måtte klare sig med whiteboards og kommunikation via mobiltelefoner.

Som Kingston skriver, er dette aldrig blevet glemt i Niigata. Og som han påpeger, er tilliden til, at den nye sikkerhedsinstans NRA er i stand til bedre at varetage sikkerheden end forgængeren NISA, ganske korrumperet af, at størstedelen af NISAs personale i dag er at finde i NRA.

I og med at Kashiwazaki-Kariwa lige nu synes at være TEPCOs eneste chance for at få reaktorer i gang, kan Fukushima-katastrofen meget vel vise sig at blive enden på TEPCOs tid som atomkraftværksoperatør.

Update 14.11. – I går blev valgkampen om borgmesterposten i det lille bysamfund Kashiwazaki, som er værtskommmune for den ene halvdel af TEPCOS  Kashiwazaki-Kariwa-værk, skudt i gang. Valgkampen er prisværdig kort, da afstemningen vil finde sted allerede den 20. november.

Valget står mellem to kandidater: På den ene side Masahiro Sakurai (54), som tidligere har siddet i byrådet og er indstillet på at acceptere genstarten af Kashiwazaki-Kariwa, hvis TEPCO kan forsikre om Kashiwazaki-borgerne sikkerhed – hvilket TEPCO til enhver tid vil insistere på, at de kan. På den anden side Eiko Takeuchi (47), som er bakket op af Det Demokratiske Parti og Japans Kommunistparti. Takeuchi, som tidligere har arbejdet i Kashiwazakis byadministration, siger, at hun vil kræve, at Kashiwazaki-Kariwa-værket forbliver offline.

Oven på Ryuichi Yoneyamas valg til guvernør i sidste måned vil det, hvis Takeuchi formår at vinde, gøre det nærmest umuligt for TEPCO at få genstartet sine reaktorer i Niigata. Selvom der er tale om et meget lokalt valg, må man derfor forvente, at der i den kommende uge bliver en del indblanding fra TEPCO og fra regeringen, som begge kalkulerer med – og vil presse hådt på for – at Kashiwazaki-Kariwa-værket kommer i gang igen.

Jeg har hentet et par eksempler ind på Eiko Takeuchis valgmateriale. Herover en digital flyer, som cirkluerer på Twitter, smilende i børnehøjde med jordklodens fremtid i midten, natur og sommerfugle. Nedenfor er der tale om en valgbrochure med Eiko Takeuchi, på cykel, på landet, smilende ligefrem sundhedsarbejder og – fornemmer man – ikke sådan lige at løbe om hjørner med. Kan hun få de kvindelige vælgere bag sig på et omsorgsprogram for miljøet, børnene og fremtiden, og samle de mange, som er imod atomkraft, kan det blive endog meget svært for TEPCOs kandidat at få et ben til jorden.

Det er blot svært at forestille sig TEPCO se passivt til, at deres chancer for at få verdens største atomkraftværk genstartet forsvinder i en cykelkurv. Så det kan gå hen og blive en ganske brutal uge i Kashiwazaki.

Men at vælge ikke at lade reaktorerne genstarte er ikke nogen let beslutning for et lille bysamfund som Kashiwazaki, hvor en stor del af indtægterne og byens arbejdspladser direkte eller indirekte har været forbundet med TEPCOs tilstedeværelse. Afgørelsen falder søndag den 20. november.

Hvis Eiko Takeuchi vinder valget, kan TEPCO meget vel stå i den situation, at man ikke kan regne med at få en eneste af de 17 reaktorer, man havde i gang før Fukushima-katastrofen, bragt til genstart. Måske TEPCO først som sidst ud over oprydningsdivisionen skulle etablere en afdeling for vedvarende energi og målrette indsatsen i distributionsafdelingen på at etablere det energinet, som kunne håndtere Tokyo-området 100% forsynet med vedvarende energi inden for en tiårig periode. Det ville der været masser af goodwill og fremtid i.

Update 21.11. – TEPCO synes at kunne ånde lettet op. Søndag afgjorde det lille bysamfund Kashiwazaki, som er værtssamfund for Kashiwazaki-Kariwa-værket og derfor principielt skal høres ved alle genstarter, at den nye borgmester er Masahiro Sakurai. Han har meldt sig indforstået med på visse betingelser at kunne acceptere genstart af reaktorerne, hvor modkandidaten Eiko Takeuchi var imod genstart under nogen betingelser. Sakurai opnåede med 30.220 stemmer næsten dobbelt så mange som Takeuchi, som fik 16.459 stemmer. Stemmeprocenten var 64%.

“I will gradually but surely reduce the number of reactors in the nuclear power plant,” sagde Sakurai efter valget. “But I recognize the value of resuming operations.” Under valgkampen har Sakurai sagt, at han “approve a restart of the halted nuclear plant if safety is confirmed and certain conditions are fulfilled.” Et af de vilkår, han ønsker opfyldt, er etableringen af en vej, som giver bedre mligheder for evakuering fra Kashiwazaki. Yderligere ønsker han dekommissioneringen af de ændre reaktorer igangsat.

Kortet herover viser Kashiwazaki-Kariwa-værkets placering ud til kysten. Få km syd for værket ligger den noget større by, Kashiwazaki, som at dømme efter stemmetallet har omkring 100.000 indbyggere. Umiddelbart inden for en lav bjergryg, som af størrelse nærmest er som et dansk bakkedrag, ligger landsbyen Kariwa, som blot er en samling små villaer omkring en smal hovedvej.

I det andet værtssamfund, landsbyen Kariwa, opnåede borgmesteren Hiroo Shinada 15. november genvalg for femte gang, da ingen var til sinds at stille op overfor ham. Shinada er åben for genstart.

Stadig vil TEPCO dog være nødt til at komme på talefod med guvernør Ryuichi Yoneyama, hvis man vil gøre sig håb om at få genstartet reaktorer ved Kashiwazaki-Kariwa-værket. Og hans accept bliver anderledes vanskelig at opnår end den fra de to nyvalgte borgmestre.

.
Videoen herover er et nyhedsspot fra NHK – giver en fornemmelse dels af topgrafien omkring Kashiwazaki-Kariwa-værket, dels kan man høre Hiroo Shinada ønske sig en snarlig genstart, og på langt sigt skrue ned for mængden af atomkraft.

Update 24.11. – TEPCO meddeler nu, at der tirsdag den 29. november vil bliver afholdet et møde mellem guvernør Yoneyama og TEPCO, hvor TEPCOs formand Fumio Sato og præsident Naomi Hirose vil deltage. På en pressekonference i dag sagde Yoneyama, at han på mødet ville redegøre for sit standpunkt, at “unless a thorough review of the (March 2011) accident at Tepco’s Fukushima No. 1 nuclear plant is conducted, the talks on a restart (of Kashiwazaki-Kariwa) can’t get started.”

Niigata Amt har etableret et teknisk udvalg, men Yoneyama beklagede, at udvalget ikke kunne fortsætte sit arbejde, hvis ikke TEPCO gav den nødvendige information. Så Yoneyama ville sætte pris på samarbejdsvilje. Yoneyama lovede til gengæld TEPCO ikke at lukke dialogen med TEPCO ned.

Så i forhold til Yoneyamas forgænger, Hirohiko Izumida måske en ny vilje til overhovedet at ville mødes med TEPCO. Men samtidig en principfasthed i forhold til, had der skal være afklaret før egentlige forhandlinger om genstart af Kashiwazaki-Kariwa overhovedet kan komme på tale.

Det har været vilkårene i fem år. Men det synes endog meget vanskeligt for TEPCO at anerkende, at der bliver stillet krav fra amtsligt niveau.

Update 02.01.2017 – I forbindelse med den undersøgelseskommission, som regeringen nedsatte i 2011 for at afdække årsagerne til Fukushima-katastrofen blev der gennemført en omfattende række af interviews med TEPCO-ledere, som på den ene eller anden måde var relateret katastrofen. Efterfølgende har der  været rejst krav om frigivelse af transskriptionerne af disse interviews. Men det er indtil nu blevet afvist med henvisning til, at de blev gennemført under løfte om tavshed. Hermed søgte man at sikre, at der ikke ville være noget ufortalt af frygt for reaktionerne ved at tale frit. Sidenhen har kravet gentagne gange været rejst om at disse interviews blev gjort offentligt tilgængelige, og regeringen har frigivet omkring 240 af de i alt 770 interviews, hvor man vurderede, at der ikke ville være problemer med vilkårene. Men indtil nu har regeringen nægtet generelt at lægge det fulde materiale frem med henvisning til, at de var blevet gennemført på den præmis at de var fortrolige.

Derfor har blandt andet en række aktionærer i TEPCO rejst spørgsmålet for domstolene, med påstand om, at det har almen interesse at få afklaret, hvad der skete, og hvordan det fremover vil kunne undgås. Men lige inden nytår afgjorde distriktsretten i Tokyo, at en sådan fuld offentliggørelse ikke vil kunne komme på tale.

Det kan være en principielt rigtig afgørelse, men omvendt er det den slags røgslør over, hvad der egentlig skete, som er med til at give Niigatas tidligere og nuværende guvernører fuldt belæg for at nægte TEPCO blot at påbegynde forhandlinger om genstart af Kashiwazaki-Kariwa-værket. For de har klart sat som præmis, at der er tilvejebragt fuld klarhed over, hvordan en sådan katastrofe, samt hvordan den fremover vil kunne forebygges. Dermed gør distriktsdomstolens afgørelse det endnu sværere at nå frem til det punkt, hvor genstart af Kashiwazaki-Kariwa overhovedet kan komme på tale.

Abe-administrationen synes klar over, at TEPCOs chancer for at får gang i Kashiwazaki-Kariwa lige nu er meget små. Så man presser på for at finde en eller anden strukturel forandring, hvor TEPCO dels deles op i enkeltdele, så reaktordrift, dekommisionering, økonomisk kompensation efter katastrofen, salg af el og drift af forsyningsnetværket i Tokyo-området er selvstændige virksomheder. En sådan opdeling er sandsynligvis ikke nok, men samtidig presser man på for at etablere et samarbejde med andre driftsenheder, så man kan fortælle borgerne i Niigata, at det er nye kræfter, som kommer til at drive Kashiwazaki-Kariwa-reaktorerne, den dag de kommer i gang.

Tiden må vise, om disse rokader lykkes, og om de kan være med til at ændre Niigatas syn på atomkraften.

Inden jul måtte Abe-regeringen forhøje bevillingen til TEPCO, for at kunne finansiere de mange erstatninger og det kolossale oprydningsarbejde, som stadig langt fra er afsluttet. Man har i den forbindelse forsøgt at lægge en Fukushima-skat ud på ikke bare samtlige atomkraftværker (hvilket kunne være en rimelig form for genforsikring), men også at udbrede den til øvrige energiproducenter, herunder de vedvarende energiproducenter ud fra den begrundelse, at TEPCO skulle kunne klare sig i konkurrencen. Dette har dog givet så store protester, at forslaget synes taget af bordet. Senest er det kommet frem, at TEPCOs kunder siden prisstigningerne i 2012 har betalt i alt 2,4 trillioner yen – hovedregningsmæssigt omkring 150 mia. kr. Og det på trods af, at dekommissioneringsarbejdet ved Fukushima Daiichi stadig knapt er kommet i gang. Greenpeaces statement, at oprydningsarbejdet kommer til at koste lige så meget som det ville koste at sætte Japan fuldt ud på vedvarende energi ender med ikke at være helt ved siden af.

Update 05.01. – Idag mødtes TEPCOs topledelse for første gang med Niigatas nye guvernør Ryuichi Yoneyama. Set i forhold til Yoneyamas forgænger Izumidas afvisning af sådanne møder kunne TEPCO vælge at betragte det, at mødet overhovedet bliver afholdt, som et fremskridt. Men Yoneyama kunne i store træk gentage Izumidas hovedkrav for, at der overhovedet kunne indledes forhandlinger om genstart. Dels skulle der foreligge en tilbundsgående undersøgelse at det forløb og den situation, som gjorde en katastrofe som den ved Fukushima Daiichi mulig. Dels skal der forud foreligge fuldt tilfredsstillende evakueringsplaner. Begge dele burde være selvindlysende krav. Men TEPCO har (i hvert fald offentligt) været meget modstræbende overfor at udforske årsags- og hændelsesforløbet yderligere, og i de tilfælde, hvor der indtil nu har været igangsat reaktorer efter de nye sikkerhedsbestemmelser, har evakueringsplanerne ikke været tilfredsstillende gennemarbejdet forud for igangsættelsen – og er det stadig ikke.

PÅ mødet understregede Yoneyama, at det kan blive vanskeligt at nå frem til genstart i de førstkommende år, hvilket Reuters (korrekt) oversætter til, at genstarter, som det ser ud nu, ikke kan komme på tale. Yoneyama tilføjede, at alene gennemgangen af dokumentationen for Fukushima Daiichi-katastrofen ville kunne tage adskillige år – vel at mærke af et materiale, som endnu ikke foreligger, og som TEPCO synes at blokere fuldstændigt overfor at bidrage til.

Men på baggrund af at Yoneyama har indvilliget i at besøge Kashiwazaki-Kariwa-værket, sagde TEPCOs præsident Naomi Hirose, at han havde tillid til, at der kunne findes “common ground” og at der fortsat ville kunne føres positive drøftelser, men antydede samtidig, at det ville tage tid at nå frem til genstart.

TEPCOs formand Fumio Sudo sagde efter mødet, at TEPCO “earnestly” ville forholde sig til amtsstyrelsens fordringer, og at opnåelsen af det lokale samtykke måtte gives høj prioritet. Så TEPCO synes at anerkende nødvendigheden af den lokale accept, selvom amtsmyndigheden strengt taget ikke har nogen formel magt til at hindre genstart.

30.01. – Yoneyama siger i et interview med Bloomberg, at han tidligere har været fortaler for atomkraft, men at den uløste 2011-krise efter Fukushima Daiichi-katastrofen gradvist har overbevist ham om det modsatte. Han kan derfor ikke tilslutte sig en genstart, før den fulde kæde af hændelser, som førte til Fukushima-katastrofen )og som i bredere forstand førte til, at den overhovedet kunne ske), er klarlagt, og konsekvenserne deraf er taget.

Han lægger sig her præcist i sin forgænger Izumidas spor. Han fastholdt, at det at lave nye regler for genstarter, så længe man ikke var trængt til bunds i de underliggende årsager, var en absurditet, som kun tydeliggjorde, i hvor høj grad det økonomiske blev holdt vigtigere end borgernes sundhed, sikkerhed og tryghed.

Til forskel fra Izumida, har Yoneyama dog indvilliget i en vis dialog med TEPCO, og i morgen onsdag besøger han Fukushima Daiichi for at besigtige oprydningsarbejdets stade dér.

Update 16.02. – Ifølge den nationale japanske TV-kanal NHK har TEPCO tilsyneladende forsøgt at snyde på vægten ved forud for genstarten at forsøge at undlade at jordskælvssikre en tilliggende bygning, som i undtagelsessituationer skulle tjene som nødhovedkvarter, selvom tidligere tests har vist, at det var nødvendigt. Det har fået guvernør Yoneyama til at kræve en undersøgelse, og borgmester Sakurai, som ellers er pro-start, til at skærpe tonen. Den slags sker ikke bare i en årelang proces, der involverer i hundredevis af mennesker.

Kyushu Electric har tilsvarende aktivt søgt at løbe fra en aftale om et sikret kontrorum ved Sendai-værket, hvilket måske har givet TEPCO smag for også at forsøge at snyde hjørner i forhold til NRAs sikkerhedskrav. På den måde er TEPCO mester i at skabe problemer for sig selv ved at sende de helt forkerte signaler.

Situationen er endnu ikke rapporteret andre steder, så jeg har foreløbig tilladt mig at indkopiere teksten fra NHKs hjemmeside, da den kun bliver stående i kort tid.

Japan’s nuclear watchdog is demanding an explanation from the Tokyo Electric Power Company after it submitted inaccurate plans for the restart of one of its plants.

The regulator is in the final stages of screening 2 of TEPCO’s reactors at a plant in northern Japan. They must meet government requirements introduced after the 2011 Fukushima nuclear disaster.
Regulators met with TEPCO officials on Tuesday, and discussed buildings at the plant that would be used as a headquarters in an emergency. The company had initially said one of them didn’t pass a number of quake-resistance tests 3 years ago.

But it admitted it actually failed all 7 tests — meaning the building may not be quakeproof. That information was not passed on to the section in charge of a report that was submitted to the regulator.

The prefecture’s governor, Ryuichi Yoneyama, says he’ll demand the company submit an investigative report.

“We have to trust TEPCO, but its explanation is now doubtful. We want the company to take responsibility for the error and explain things to us,” he said.

The regulator is demanding TEPCO provide more details about how the error occurred.

“This is very regrettable,” said Kashiwazaki Mayor Masahiro Sakurai. “I conditionally support plans to restart the plant. But now I think stricter terms are needed.”

Update 04.03. – Den manglende præcision i TEPCOs ansøgning, når det gælder jordskælvssikkerheden for det nødkontrolrum, der skal sikre, at man kan styre reaktorerne selv i krisesituationer, har nu ført til, at Japans atomsikkerhedsinstans NRA 28. februar bad TEPCO om at genfremsende den del af ansøgningen om tilladelse til genstart, som vedrører sikkerhedschecks.

Det betyder ikke, at hele processen starter forfra og behandlingen af Kashiwazaki-Kariwa-værket ryger bagest i køen. Men det forsinker omvendt tidslinjen for mulig genstart, og NRA markerer hermed, at man ikke lader sig kyse af et økonomisk betinget pres for at få genstarterne effektueret.

NRA fremførte tidligt det synspunkt, at TEPCO skulle klappe hesten og først og fremmest fokusere på at få situationen under kontrol ved Fukushima Daiichi-værket i stedet for at søge at imødekomme virksomhedens aktionærer ved igen og igen at fremsætte urealistiske tidsplaner for genstart. NRA synes efterfølgende at have fået en næse for at mene noget om den slags sammen med understregning af, at NRAs opgave er at behandle de fremsendte ansøgninger. Og armen må være blevet vredet hårdt for at få NRA til at fast-tracke Kashiwazaki-Kariwa – en beslutning, som understreger, hvordan økonomien hele tiden ender med at overtrumfe sikkerheden.

Asahi Shimbun skriver i dag i en leder, at TEPCOs seneste fejltrin rejser spørgsmålet, om TEPCO overhovedet er i stand til at tage ved lære af situationen og foretage de nødvendige ændringer af virksomhedskulturen – og bredere sætter lederen tvivl om TEPCOs evne til at drive atomkraftværker (link).

Update 18.03. – Fukushima Daini-værket, som ligger få km fra Fukushima Daiichi, blev i 2011 ramt af samme tsunami som Fukushima Daiichi. Men det lykkedes her at få de de fire reaktorer lukket ned uden kernenedsmeltninger. Den ældste af de fire reaktorer, som blev taget i brug i 1982 og dermed står til at nå skelsår i 2022, fik og alvorlige ødelæggelser i forbindelse med tsunamien. Samtidig har Fukushima Amt og samtlige 59 kommuner i Fukushima Amt på det kraftigste henstillet til TEPCO, at der aldrig mere igangsættes reaktorer i Fukushima Amt. Man vil gerne gøre sig til eksperimentarium for etableringen af en 100% vedvarende energiforsyning og mener efter Fukushima-katastrofen at have haft nok af eksperimentet med fredelig udnyttelse af atomkraften. TEPCO har dog tævet alvorligt med at acceptere, at også disse fire reaktorer bliver dekommissioneret. Men nu har TEPCO ifølge Mainichi Shimbun endelig meldt ud, at man vil søge at igangsætte dekommissioneringen af reaktor 1 ved Fukushima Daini – en oplysning som TEPCO umiddelbart afviser. Afvisningen kan dog være til ære for aktionærerne, så indsigten, at Fukushima Daiichi nok aldrig kom i gang igen, kommer sagte og drypvist. For med dekommissioneringen af både Daiichi og Daini er eneste tilbageværende mulighed for TEPCO for igen at komme til at drive atomkraftværker, at få Kashiwazaki-Kariwa-reaktorene i gang igen.

Sandsynligvis vil accepten af en sådan dekommissionering ikke skabe ro på bagklappen, men tværtimod give lokalsamfundene mod på at presse på for også at få stadfæstet nedlukningen også af de tre øvrige reaktorer ed Fukushima Daini.  Når TEPCO ikke har gjort det for længst, hænger det sammen med, at det stadig forsøger at agere som privat virksomhed, hvis vigtigste opgave er at skabe overskud for sine aktionærer. Dette er en lidt absurd bestræbelse, i og med at TEPCO for længst ville være gået konkurs, hvis ikke det var holdt oppe af enorme økonomiske tilskud fra staten. Derfor kunne man også med stor rimelighed forlange fra samfundsside, at TEPCO agerede anderledes – at en sådan afgørelse ikke var TEPCOs men samfundets.

Men TEPCOs ledelse synes som en supertanker, hvis kurs ikke bare lige sådan lader sig omlægge. Heri ligger også det største problem i forhold til at få genstartet Kashiwazaki-Kariwa. For TEPCOs instinkt eller evne til at gøre det rigtige er næsten totalt fraværende.

Regeringen har nu luftet planer om at indsætte topledere fra Toshiba og Hitachi i TEPCOs ledelse. Måske et første tegn på, at tålmodigheden med TEPCO er ved at være slidt op selv i regeringskredse, og at det står endeligt klart, at der skal luftes grundigt ud i toppen og foretages en række reelle ændringer, hvis det nogensiden skal lykkes TEPCO at genskabe tilliden i befolkningen og blandt lokalpolitikerne til, at man er i stand til at drive reaktorerne i Niigata forsvarligt. Lige nu er der dog ikke meget, der tyder på, at det vil komme dertil.

Update 22.04. – TEPCO har nu ladet planer sive for genstarten af Kashiwazaki-Kariwa-værket etapevis over en godt to-årig periode begyndende i april 2019.  Planerne er endnu ikke officielle, men TEPCO opererer ifølge nyhedsbuureauet Kyodo med to forskellige scenarier, et hvor samtlige syv reaktorer genstartes, og et hvor blot fire reaktorer genstartes.

Niigatas guvernør Ryuichi Yoneyama har heroverfor fremført, at denne tidslinje virker urealistisk og at det sandsynligvis vil tage væsentligt længere at trænge til bunds i spørgsmålene omkring, hvordan Fukushima-katastrofen overhovedet kunne opstå, og hvordan tilsvarende forløb fremover vil kunne undgås, hvilket fra samfundsside er fuldt legitime fordringer, som TEPCO endda synes blot at forsøge at løse ved at dukke sig.

Hvis for en kort stund valget af Yoneyama kunne give TEPCO håb om, at den politiske situation i Niigata nu ville løsne sig, så synes situationen igen at være fastlåst i de gamle positioner, hvor den amtslige administration reelt blokerer for alle yderligere håb om snarlig genstart. Efter et møde med TEPCOs præsident Naomi Hirose sagde Yoneyama ved en pressekonference ligeledes, at han ikke fandt, at hverken Japans eller Niigatas økonomi var afhængig af en forhastet genstart af Kashiwazaki Kariwa.

At TEPCOs økonomi er afhængig af genstarten er en helt anden ting, som han ikke kom in på, og som båd han og hans forgænger har tilladt sig at se bort fra som værende sekundært i forhold til at få klarlagt Fukushima-katastrofen fuldstændigt og få taget de nødvendige fremadrettede konsekvenser heraf. Og efter de seneste udmeldinger fra Yoneyama regner ingen med, at TEPCOs håb om at kunne genstarte de første reaktorer i 2019 har nogen gang på Jorden.

I det scenario, der indebærer genstart af fire enheder, vil TEPCO genstarte Reaktor 6 og 7 i henholdsvis april og maj 2019. Den japanske sikkerhedsinstans NRA har pt. disse to reaktorer under behandling, så den side af processen ville sandsynligvis kunne nås. Herefter ville Reaktor 1 ifølge TEPCOs scenario blive genstartet i april 2021 og Reaktor 5 i maj 1921.

I det scenario, hvor alle reaktorerne bliver genstartet, er genstarten af Reaktor 2, 3 og 4 ikke tidssat. Men disse tre reaktorer har ikke været i drift siden ved Chuetsu-jordskælvet i 2007, som ramte Kashiwazaki-Kariwa-værket voldsomt. Dette jordskælv påførte reaktorerne en større mekanisk belastning, end de var dimensioneret til, hvilket i sig selv er en fatal ingeniørteknisk og fadæse. Selv hvis der skulle komme grønt lys til genstarterne fra amtsniveau, hvilket er ganske usandsynligt, må genstarten af disse tre reaktorer siges at være ret usandsynlig. Ligeledes blev Reaktor 1 taget i brug allerede i 1985. Den runder hermed 40 år i 2025, og en genstart i 2021 vil kun give en fireårig driftsperiode inden for en reaktorlevetid, som principielt er fastsat til max. 40 år. Samtidig er udgifterne til at skulle leve op til NRAs fornyede sikkerhedskrav særligt høje for disse årgange af reaktorer, så i den udstrækning, 40-års levetids-reglen bliver respekteret, synes det usandsynligt at Reaktor 1 kommer i gang alene ud fra økonomiske kalkuler. Reaktor 5, 6 og 7 blev taget i brug i hhv. 1990, 1996 og 1997, så ikke mindst for Reaktor 6 og 7 ligger der et reelt økonomisk potentiale i den udstrækning, TEPCO kan får overbevist amtsledelsen i Niigata om, at det er en god idé. Men det er der indtil nu ikke meget, der tyder på, at TEPCO er i stand til – endsige indstillet på at forsøge på.

Update 12.05. – Mainichi Shimbun, som efterhånden er et af de få engelsksprogede medier, der bestræber sig på at give A-kraft-spørgsmålet efter Fukushima-katastrofen fuld dækning, bringer i dag en artikel om ledelsessituationen i TEPCO, som er hårdt ramt af indre stridigheder mellem firmaets gamle stab og de kontrolpersoner, som statsadministrationen har placeret i TEPCOs ledelse i konsekvens af, at virksomheden i realiteten er statsejet og kun har overlevet på baggrund af løbende massive kapitaltilførelser fra regeringen.

Men “TEPCO can’t afford to waste time on personnel feuds,” skriver Daisuke Oka i artiklen. “In order to come up with the money needed to bring the troubled reactors under control, TEPCO must earn 500 billion yen per year for the next 30 years. The amount goes up further when taking into account the funds needed for capital investment. Meanwhile, TEPCO’s consolidated financial results for fiscal 2016 stood at just 258.6 billion yen in operating income.”

Et eksternt panel, der igen i høj grad er præget af centraladministrationens synspunkter, har anbefalet, at TEPCO splittes op i flere forskellige dele, som derefter hver især finder samarbejdsrelationer med andre operatører, kan se rigtigt ud på papiret. Og TEPCOs ledelse er gået i gang med denne udskillelsesproces. Men fordi der ligger denne kolossale tilbagebetalingsfordring til TEPCO er disse nye samarbejdssøgende TEPCO-enheder ganske uattraktive, for ikke at side uspiselige, som samarbejdspartnere. Selvom disse planer om opdeling og fusionering med andre enheder i teorien er attraktive, ikke bare fordi den økonomiske byrde fra erstatningerne og oprydningsarbejdet bliver bredt ud, men også fordi der i forhold til forbrugerne kommer nye ansigter på, der ikke på samme måde er belastet af TEPCOs katastroferampte fortid, så er den regning, som disse TEPCO-enheder går videre med, så massiv, at disse fusioner med andre enheder i praksis ikke synes at have nogen gang på jorden.

I en tid, hvor man har påbegyndt etableringen af et frit energimarked, vil de enheder, der bliver del af denne tilbagebetalingsbyrde, stå væsentligt svagere end konkurrenterne. Det har da også fra centraladministrationens side været forsøgt at lægge en generel Fukushima-afgift ind over energimarkedet. Men det stødte på så store protester, at for eksempel en nystiftet producent af solcelle- eller vindmøllestrøm skulle bidrage til oprydningen efter en atomkraftulykke, at disse planer foreløbig så vidt jeg er orienteret ikke er landet. Så regningen svæver stadig et sted mellem TEPCO og regeringen.

Derfor er der bag alt dette en stor fælles interesse fra centraladministrationen og TEPCO i, at Kashiwazaki-Kariwa-værket kommer i gang igen. Det er potentielt TEPCOs store guldæg. Men som man kan se af grafen øverst, har Kashiwazaki-Kariwa-værket ikke været på fuld produktion siden jordskælvet i 2007.

Update 02.06. – Mashiro Sakurai, der er bogmester i Kashiwazaki, den ene af Kashiwazaki-Kariwa-værkets to værtskommuner, sagde ved en pressekonfrence 1. juni, at han ikke forestiller sig at alle 7 reaktorer skal i gang igen. Der er en voksende bekymring i befolkningen, og når man ser katastrofen i Fukushima, så er 7 reaktorer på samme sted for mange. Han understregede samtidig, at han ikke dermed mente, at Reaktor 1-5 alle skulle sendes til dekommisionering som del af en aftale om at genstarte foreløbig to.

Sakurai har tidligere været blankt for genstarten af Kashiwazaki-Kariwa, men var ved det seneste valg tæt på at blive væltet af en kvinde, der gik til valg på, at værket aldrig skulle i gang igen.

Ifølge Mainichi er det første gang, at genstart og dekommisionering er blevet koblet sammen.

I den forløbne uge er der endelig kommet hul på retssagen mod højtstående ledere i TEPCO i tiden for katastrofen. Længe afviste anklagemyndigheden at der var noget grundlag for at føre sagen, men gennem en sjældent brugt mulighed kunne ‘folket’ rejse en sag. Så en ex-chairman og to ex-vicepræsidenter er nu i retten i forbindels med en anklage om kriminel neglet i forhold til kendte risici, som man kunne have handlet i forhold til. Det er langt fra sikkert, at de bliver dømt for det, man bare det at de bliver retsligt prøvet for det frem for at domstolene automatisk dukker sig overfor de store i samfundet, ses af mange som vigtigt for retsbevidstheden.

Update 10.06. – Reuters har lavet et interview med Niigatas guvernør Ryuichi Yoneyama, hvori han fortæller, at han er ved at etablere en rådgivende komite, som senest vil komme i gang i august. Komiteens arbejde vil fokusere på 1) selve katastrofen i 2011, hvordan den kunne opstå, og hvordan den kan undgås, 2) de sundhedsmæssige konsekvenser af Fukushima-katastrofen (som ellers efter bedste evne forsøges fortiet fra centraladministrationen), samt 3) en gennemgang af evakueringsplanerne for Niigata. Komiteens arbejde forventes at strække sig over en tre-årig periode. Og Yoneyama er på ingen måde indstillet på at åbne for forhandlinger om samtykke til genstart af Kashiwazaki-Kariwa-værket, før de færdige konklusioner foreligger fra denne komité.

Dette står alvorligt på tværs af TEPCOs planer om at have mindst to reaktorer i gang før marts 2020. Og TEPCO kan ikke tage som givet, at komiteen blot klapper i hænderne og siger: Så er det tid til reaktor-start. Man kan så sige, at det er ret præcist, hvad Niigata har bedt TEPCO om at gøre siden 2011, at komme ind til benet af, hvad der gik galt, hvor TEPCO blot har set til den anden side og været alt andet end proaktiv. Man kunne med mindst lige så god ret sige, at det skulle have været fuldt afklaret inden NRA overhovedet formulerede de nuværende retningslinjer.

Ifølge samme Reuters-artikel var der ved en exit poll ved seneste valg i oktober 2016 73% af befolkningen, der var imod genstarten, mens kun 27% var for.

Update 15.06. – TEPCO er i færd med at få ny CEO, Tomoaki Kobayakawa. Og han signalerer nu ifølge Reuters, at TEPCO vil assistere Niigata Amt med at gennemføre den undersøgelse, som guvernør Yoneyama har sagt skal gennemføres, før dialogen om genstart overhovedet kan påbegyndes. Det er nye toner fra TEPCOs side. Og selvom Yoneyamas forgænger Hirohiko Izumida, havde stort set identiske fordringer, at ingen tale om genstart kunne komme på tale, før årsagerne til at Fukushima-katastrofen overhovedet kunne ske, og hvordan man fremover ville kunne undgå en tilsvarende situation, var fuldt afklaret, har TEPCO indtil nu blot vendt det døve øre til og fortsat med at fremtur med planer, der forsikrede aktionærerne om, at de første reaktorer var i gang igen inden udgangen af næste regnskabsår.

I hvor høj grad, der med Kobayakawa er tale om en reelt ændret attitude, må tiden vise. For TEPCO var decideret obstruerende over for de tre undersøgelseskomissioner, der i tiden efter katastrofen i 2011 blev iværksat. For eksempel gjorde man det unødvendigt vanskeligt overhovedet at besigtige området. Og efterfølgende har interessen mere samlet sig om de rent tekniske forhold i hvordan man kan få reaktorerne i gang igen.

Man kunne forestille sig, at et fornyet fokus på TEPCOs attitude og de systemiske årsager til Fukushima-katastrofen ville kunne føre til den konklusion, at TEPCO definitivt fik frakendt sit kørekort til atomreaktorer. I bedste fald kunne der ud af Yoneyamas initiativ og en ny åbenhed fra TEPCOs side komme vigtige afklaringer, der vil kunne gøre den fremtidige drift mere sikker, selv hvis Japan ender med inden for få årtier at udfase A-kraften.

Det sker ikke under premierminister Abe, men når man ser, hvor upopulær A-kraften stadig er efter års massive forsøg på at overbevis om det modsatte, står det klart, at det kommer til at ske på et tidspunkt.

Og hvis A-kraften i 1970erne og 1980erne varslede begyndelsen til en tid, hvor energien var too cheap to meter, så er atomkraften i dag i knæ i store dele af verden. For eksempel i USA drives halvdelen af landets lige knapt 100 reaktorer med underskud. De kan slet ikke klare sig i konkurrencen med den langt billigere naturgas og vedvarende energi. Og de kommende generationer kommer til at stå med et gigantisk oprydningsarbejde fra endnu en af menneskehedens næsten-fatale fejltagelser.

Spørgsmålet, om der nogensinde bliver bygget nye reaktorer i Japan, ligger og lurer lige under overfladen. Schweiz har lige endeligt vedtaget planerne for udfasning af A-kraften i en proces, der blev igangsat med Chernobyl og endeligt stadfæstet efter Fukushima. Og nu følger Japans nærmeste nabo, Sydkorea, efter, med en plan om ikke at opføre flere nye reaktorer og ikke at give nogen reaktor levetidsforlængelse.

Siden 2011 har den japanske regering først og fremmest søgt at få de eksisterende reaktorer i gang igen under iagttagelse af fornyede sikkerhedskrav. For blot en uge siden (8. maj) blev det meddelt, at handels- og industriministeriet i denne måned ville oprette et udvalg til at “discuss new or updated capacity” for atomkraft-sektoren – altså ikke bare levetidsforlængelser, men også opførelser af nye reaktorer. Allerede dagen efter kom der et dementi. Og METIs leder Hiroshige Seto sagde, at man overhovedet ikke havde sådanne træk i tankerne. Men alle ved, at premierminister Abe gerne så fuld gang igen i udbygningen af A-kraften. Så uanset dementiet er der nok tale om en prøveballon.

Hvis nye reaktorprojekter kommer på bordet, vil det givet udløse et ramaskrig i den japanske befolkning. For et massivt flertal ønsker afvikling af A-kraften, og i meningsmålinger er det blot nogle få procent, der ønsker en udbygning af A-kraften. I en enkelt undersøgelse var det 1% der gik ind for en udbygning. Problemet er blot, at det ønsker den japanskeregering sig, og man i det japanske bidrag til Paris-aftalen har lavet en klimaplan, som ikke bare er håbløst svag i sin samlede målsætning, men også dybt urealistisk, fordi den bygger på en forudsætning, at Japan i 2030 har en masse reaktorer i drift (men at der kun sker en begrænset udbygning med vedvarende energi). Selv hvis alle de reaktorer, der nu er indgivet ansøgning om starttilladelse til, kommer i gang, vil det ikke være tilstrækkeligt til at fylde A-kraftens andel af energiforsyningen i 2030. For de fleste af Japans reaktorer er bygget i 1970erne og 1980erne, hvorfor mange af disse reaktorer vil være lukket ned på grund af alder inden da.

Derfor kan det meget vel være, at man fra regeringens side i første omgang søger at fremme en strategi, hvor det bliver reglen mere end undtagelsen, at reaktorer opgraderes, så de kan køre i 60 år i stedet for som nu 40 år. Det er lettere at luske igennem uden at vække folkets vrede end opførelsen af nye værker.

Update 24.06. – I går var TEPCOs aktionærer samlet i Tokyo til den årlige generalforsamling. Ved den lejlighed har en betydelig del af bestyrelsen takket af og nye kræfter er kommet til. Det er ikke nogen taknemlig opgave, og nedslidningen i TEPCOs top synes at ske hurtigt. Den nye CEO Tomoaki Koboyakawa udlagde TEPCOs vigtigste opgave som at få styr på oprydningen efter det havarerede Fukushima Daiichi-værk. Derudover var højeste prioritet at få gang i reaktorer ved Kashiwazaki-Kariwa-værket i Niigata. Koboyakawa vil i ledelsesarbejdet få hjælp fra den nyudpegede formand for bestyrelsen Takashi Kawamura, der kommer fra Hitachi. Og hjælp får han brug for, hvis den køreplan der er lagt for genstarten af reaktorerne i Niigata – og dermed at TEPCO igen kunne få en selvstændig økonomi – skal have nogen jordisk chance.

Ifølge Japan Times så en af aktionærerne genåbningen af Kashiwazaki-Kariwa-værket som “a ray of hope”. Andre ønskede TEPCO at skifte hest – og helt opgive atomkraften. Mens atter andre opfordrede TEPCO til at få alle planer om at genstarte Fukushima Daini aflivet definitivt.

En aktionær kaldte planerne om hurtig genstart af en række af Kashiwazaki-Kariwa-værkets reaktorer en (ubehjælpsom) langskuds-strategi og og fastslog tilbagevendende, at Kashiwazaki-Kariwa-værket var værdiløst, og at drømmen om genstart indtil nu kun havde ført til, at TEPCO har spildt 680 mia. yen (~40 mia. kr.) på opgraderingen af reaktorer, hvoraf de fleste, og måske dem alle, sandsynligvis aldrig kommer i gang igen.

Der er absolut intet i virkelighedens verden, der tyder på, at TEPCOs håb om snarlig genstart kan virkeliggøres, som det er udfoldet i den seneste plan. Og hvis ikke TEPCOs nye ledelse formår at gå langt mere proaktivt ind i situationen – og til forskel fra de tidligere ledelser komme de lokale myndigheders ønsker og bekymringer i møde – vil det aldrig lykkes at få genoprettet den nu helt fraværende tillid til, at TEPCO overhovedet er i stand til at drive atomkraftværker forsvarligt. Det kræver andet og meget mere end at tæppebombe en landsdel med TEPCO-reklamer.

Update 10.07. – Kort efter deres tiltræden var TEPCOs topledelse kaldt til belæring ved NRA. Her gik NRAs leder Shunichi Tanaka stærkt i rette med TEPCOs attitude, både når det gjaldt dekommissioneringen af Fukushima Daiichi og ønsket om genstarten af Reaktor 6 og 7, som pt. er under behandling ved NRA. “I feel a sense of danger,” sagde Tanaka til TEPCOs formand Takashi Kawamura og præsident Tomoaki Kobayakawa. TEPCO “[does] not seem to have the will to take the initiative,” påpegede Tanak: “An operator lacking the will to take the initiative does not have the right to resume operation of nuclear reactors.”

Det er et lidt besynderligt (engelsk) ordvalg, men som jeg forstår Tanaka, savner han i den grad en proaktiv attitude – at man af sig selv gør noget for at komme godt videre og genskabe tilliden til sig selv og til fænomenet atomkraft i stedet for passivt reaktivt at lade sig kontollere og søge at slippe så let om ved situationerne som muligt.

Tanaka har tidligere ganske klart givet udtryk for, at han fandt, at TEPCO skulle koncentrere sig om at rydde op – og at han med den fremherskende virksomhedskultur og slappe sikkerhedsattitude ikke fandt TEPCO egnet til at drive atomkraftværker. Men han syntes på et tidspunkt at være blevet belært, at det ikke bar hans opgave, og at være blevet presset til at acceptere ansøgningen fra TEPCO.

Hvis de to reaktorer ved Kashiwazaki-Kariwa ender med at få grønt lys til genstart, vil det være første gang efter 2011, at reaktorer af samme type som dem, der havarerede ved Fukushima Daiichi bliver taget i brug igen. Og i den nuværende situation er det stadig et åbent spørgsmål, om det nogensinde kommer dertil. Men NRA og TEPCO synes at arbejde målrettet på at få de tekniske forhold bragt i orden dertil, at det ikke er dem, der står i vejen for genstarten.

Update 15.07. – I dag er det 10 år siden et stort jordskælv ramte i Niigata, med epicenter 15 km fra Kashiwazaki-Kariwa-værket. Ved den lejlighed lukkede de fire af de syv reaktorer, som på den tid var i drift, planmæssigt ned. Så den del fungerede som det skulle. Men det skete på et sted, som både TEPCO og myndighederne havde erklæret jordskælvssikkert – og stillede alvorlige spørgsmålstegn ved, om TEPCO og myndighederne vidste, hvad de foretog sig, eller blot ville finde et belejligt sted at producere de store energimængder, der skulle til for at drive verdens største by Tokyo.

Dette jordskælv påførte reaktorerne en større mekanisk belastning end de var designet til at kunne modstå. Så der gik lang tid og mange undersøgelser til før reaktorene blev taget i brug igen. Og spørgsmålet rejste sig for mange, om det overhovedet var det rigtige sted at have et atomkraft placeret – og endnu mindre verdens største atomkraftværk. Hvordan kunne man stå i en sådan situation?

En af de ansatte fortalte efterfølgende, at det var mere held end forstand, at det ikke var gået meget værre. For jordskælvet havde betydet, at døren til krisekontrolcentret havde sat sig fast, så ingen kunne komme derind. En transformatorbrand tog en evighed at slukke fordi vandtilførslen til slukningsudstyret blev afbrudt ved jordskælvet. Der har siden været vist billeder af arbejdere, der tørrede radioaktivt vand op med klud og spand. Og TEPCO selv brugte mange timer på overhovedet at informere omverden om, at der var noget galt i en situation hvor man øjeblikkeligt skulle have involveret amtsstyrelsen i overvejelser, om der skulle evakueres eller træffes andre præventive forholdsregler.

Dette jordskælv, og ikke mindst TEPCOs håndtering deraf oven i mange års problemer med fordækt og utilstrækkelig varetagelse af sikkerheden gjorde, at amtsstyret i Niigata allerede inden 2011 havde udviklet en betydelig skepsis fra overfor TEPCOs vilje og evne til at drive atomkraftværker forsvarligt. Og med reaktornedsmeltningerne ved Fukushima Daiichi-værket i 2011 har der givet været en følelse af, at nøjagtigt det samme meget vel kunne have være sket her, efterfulgt af en stålsat vilje til, at noget tilsvarende ikke måtte ske her.

Update 20.07. – I de seneste dage har der rejst sig en storm omkring TEPCOs nye ledelse efter at bestyrelsesformanden Takashi Kawamura i et interview fik sagt, at tiden var kommet, hvor man måtte begynde at lukke de store mængder af vand, der nu fylder omkring 1.000 gigantiske tanke ved Fukushima Daiichi. De enorme vandmasser er stort set renset for radioaktive isotoper efter at have været kørt gennem et avanceret renseprogram. Dette kan klare 63 af de 64 radioaktive komponenter, der optræder i vandet, men ikke tritium. Og foreløbig synes man at have koncentreret sig om at rense vadet for de to vigtigste forureningskilder, cæsium og strontium.

Indtil nu har de kystfiskere, der har måttet holde sig på land siden 2011, fordi ingen vil spise fisk fra Fukushima-kysten selv hvis deres radioaktive niveau var under max-grænsen, været imod enhver tale om at lukke disse næsten-rensede vandmasser ud i Stillehavet. Såkaldt rationelt tænkende mennesker er hurtige til at forklare, at fortyndingen i det umådeligt store Stillehavet vil være så stor, at påvirkningen vil være umålelig. Men i virkelighedens økosystemer sker der ikke bare en fortynding, men efterfølgende en rekoncentrering i en række organismer. Og gennem fødekæden, hvor de større fisk populært sagt spiser de mindre fisk, kan der ende med at være en betydelig koncentration i store gamle rovfisk som tunfisk. Tilsvarende kan man stadig på landjorden finde svampe, der har en radioaktiv forurening over den tilladte grænse som følge af de mange prøvesprængninger for et halvt århundrede siden.

Sagen er da også endt med, at ministeren for genopbygning måtte gå stærkt i rette med TEPCOs nyeste ledelse og understrege, at det var en meget dårlig idé at lukke det radioaktive vand ud i Stillehavet. For uanset om frygten for radioaktivitet i havmiljøet er reel eller ej, så har den en voldsomt negativ indflydelse på alle fødevarer fra Fukushima-området. Og stadig her 6½ år senere får Fukushima-bønderne meget mindre for deres produkter ned deres kolleger, selv hvis målingerne viser, at der ikke er nogen radioaktiv forurening overhovedet.

Kawamura måtte således i går aflevere en formel undskyldning overfor formanden for fiskernes sammenslutning, efter at TEPCO havde brugt mange ressourcer på at forsøge at spinne hans udtalelser som at de ikke var specifikt handlingsorienterede og forsikret, at det ikke var en beslutning TEPCO kunne træffe. At han kunne havde erklæret sig enig med NRAs leder Shunichi Tanaka, at det videnskabeligt set var forsvarligt at lukke disse vandmasser ud.

Om det alt sammen er iscenesat for at vænne befolkningen til tanken om at det vil ske på et tidspunkt, eller det blot er en ny ledelses trampen rundt i spinatbedene, kan man ikke vide. Men nok mest det sidste. Og det kommer nok ikke til at ske ikke i denne omgang.

Men hvad kan TEPCO gøre med de stadig større vandmasser? 780.000 ton radioaktivt vand har man efterhånden fået samlet i sine tanke, og hvis ikke man vidste bedre, ville ville man ud fra luftfotografier af Fukushima Daiichi tro at der var tale om et stort oliedepot.. Nedbøren i Japan er så stor, at man ikke bare kan have det i åbne bassiner og lade det rekoncentrere gennem inddampning. Og hvis det skulle ske ved kogning, ville det kræve enorme energimængder. Samtidig undgår alle behændigt at nævne de 400 ton radioaktivt vand, som man mener hvert døgn siver gennem de nedsmeltede fundamenter ud i Stillehavet. Det store isvægsprojekt, som skulle fryse jordklumpen omkring de fire havarerede reaktorer, har været i gang i over et år nu, og man prøver gradvist at fryse de sidste huller heri. Men foreløbig har det ikke for alvor været i stand til at mindske hverken indstrømningen eller gennemstrømningen. Og i tider med står nedbør er der en tendens til at ismuren gensmelter nær overfladen.

Update 26.07. – Borgmesteren for Kashiwazaki, den ene af Kashiwazaki-Kariwa-værkets to små værtsbyer, som er omtale flere gange herover, har i den seneste tid skærpet tonen overfor TEPCO. Han var tidligere regnet som rent pro-nuclear. Men har gradvist markeret, at det ikke nødvendigvis var alle syv reaktorer, der skulle i gang igen. Så sent som i juni sagde han overfor TEPCOs stadig mere konkrete ønske om snart at kunne genstarte to reaktorer, at man med rimelighed kunne ønske sig samtidig at få besluttet nedlukningen af et par af de ældste reaktorer, men at det ikke indebar opgivelsen af genstarten af de øvrige fem reaktorer.

Men ved et møde i går med TEPCOs nye leder Tomoaki Kobayakawa gjorde han det til en klokkeren betingelse for genstarten af to reaktorer, at TEPCO opgav planer om at genstarte de øvrige fem. Hvis han skulle give samtykke til genstart af de to reaktorer, der nu er under sikkerhedsvurdering ved NRA, ville det forudsætte en plan fra TEPCOs side om dekommisionering af de øvrige fem reaktorer inden for en toårig periode.

Ved mødet rejste Sakurai samtidig alvorlig tvivl om TEPCOs corporate culture. Han henviste til de bevidste undladelser nævnelsen af af sikkerhedsmæssige problemer, som TEPCO (igen) i februar var blevet afsløret i. Det er den slags, der gør, at tilliden til, at TEPCO magter at drive atomkraftværker forsvarligt, efterhånden er fuldstændig forsvundet.

Efter mødet sagde Sakurai, at hans krav var rimeligt, at de fem reaktorer var gamle (taget i brug mellem 1985 og 94), og at der ville være masser af beskæftigelse i dekommissioneringen.

Samme dag mødtes Tomoaki Kobayakawa også med Niigatas guvernør Ryuichi Yoneyama. Her er modstanden mod genstart selv af de to nyeste reaktorer anderledes håndgribelig. “We cannot start discussing the restart of the plant unless a review of the safety of the plant is completed,” insisterede Yoneyama.

23.09. – I denne måned har der været vagtskifte i NRAs ledelse. Shunichi Tanaka, som har stået i spidsen for NRA siden etableringen i 2012 – og dermed forestået bestræbelserne på at øge sikkerheden ved de japanske atomkraftværker og ikke mindst på at genvinde befolkningens noget tyndslidte tillid til atomkraften, som ikke mindst efter Fukushima-katastrofen har vist sig alt andet end billig, ren og sikker – er trådt tilbage. Og NRAs nye leder Toyoshi Fuketa kunne i dag holde sin tiltrædelsestale. Han sagde i den forbindelse, at TEPCO ville kunne drive atomkraftværker, så længe man huskede læren fra Fukushima.

Det er en meget anden udlægning end aftrædende direktør Tanaka, som ofte – i hvert fald i japansk skala – har irettesat KEPCO meget direkte og åbent stillet spørgsmålstegn ved, om TEPCO med den attitude, man igen og igen demonstrerede, overhovedet var kvalificeret til at drive et atomkraftværk.

I det hele taget er det som om Tanaka på allersidste omgang blødte betydeligt op overfor TEPCO, sandsynligvis efter voldsomt pres fra centraladministrationen, som uanset alle sikkerheds- og tryghedsanalyser ikke se anden løsning på den finansielle side af oprydningen efter Fukushima-katastrofen, end at reaktorerne ved Kashiwazaki-Kariwa kommer i gang igen hurtigst muligt. Så uanset de meget forskellige positioner omkring genstarten synes det at pege mod, at TEPCO på et tidspunkt får lov at genstarte de to nyeste reaktorer. Om så TEPCO, NRA og centraladministrationen kan ‘hjælpe’ guvernør Yoneyama til at indse, at han ikke behøver 3-4-5 år til en undersøgelse, hvor svaret allerede ligger klart (at TEPCO får lov at genstarte Reaktor 6 og 7), må tiden vise.

Dette kommer oveni, at TEPCOs nye leder, Tomoaki Kobayakawa, for blot få dage siden lagde op til, at TEPCO – i konsekvens af NRAs fordringer – ville love at forbedre sin sikkerhedskultur radikalt. Man kan sige, at sådanne løfter er gratis, og man kan undre sig over, at det tog 6½ år at sige det på en måde, så der synes at være en reel erkendelse af, at man har noget at gøre bedre på sikkerhedsområdet. Og uanset løfterne vil der stadig i lokalbefolkningen være dyb mistro til, at noget som helst reelt vil blive ændret, netop fordi det først kom efter 6½ år og først kom efter at det var blevet et vilkår fra NRA for at få NRAs velsignelse af genstarten af de to reaktorer.

PÅ et møde i NRA 6. september i år stod det klart, at NRA efter års klandren TEPCO dets forfejlede attitude var meget tæt på at give den endelige godkendelse af genstarten af Reaktor 6 og 7. Det kom efter at NRA og Tanaka havde bedt TEPCOs nye ledelse om skriftlige at svare på NRAs antagelse, at TEPCO ikke var i stand til at drive et atomkraftværk forsvarligt – måske blot for at sætte tonen for dialogen anderledes end med forgængeren, som igen og igen fastholdt den forretningsmæssige nødvendighed. Nu hvor sikkerheedsvurderingen af det rent tekniske for så vidt er færdig, har Tanaka presset TEPCOs ledelse til selvevaluere situationen på en måde, som ingen af de øvrige forsyningsselskaber har været udsat for. Og han har tvunget TEPCOs nye ledelse til at forholde sig til den uduelighed, der førte til katastrofen i 2011 og til at formulere, at man konsekvent vil sætte sikkerheden over økonomien.

Tiden vil vise, om det var rent spil for galleriet, eller om NRA hermed har fået de nødvendige virkemidler for at kunne holde TEPCO på ret kurs attitude- og sikkerhedskulturmæssigt set, både når det gælder den fremtidige drift af Kashiwazaki-Kariwa og i det oprydningsarbejde ved Fuskushima Daiichi, som vil strække sig langt ind i anden halvdel af det 21.  århundrede.

I det kommissiorium, NRA fik efter Fukushima-katastrofen, og i hele det sikkerhedsvurderings-apparat, som NRA efterfølgende satte op, har hele spørgsmålet om forsyningsselskabernes sikkerhedskultur været foruroligende underprioriteret i forhold til de mange tekniske peculiariteter. Dels fordi det rent teknologiske aspekt selvfølgelig er vigtigt. Dels fordi det er meget svært at stille tilsvarende præcise krav til den virksomhedskultur og sikkerhedskultur, der gør, at teknologien rent faktisk bliver sikkert anvendt. Dette er dybt problematisk, da det synes klart, at det snarere end ved rent teknologiske svigt er i dårligt samspil mellem mennesker og teknologi, at risikoen for de store katastrofer som den ved Fukushima-værket, opstår.

Shunichi Tanaka har således hele tiden så at sige overspillet sin hånd. Han kunne tale om attituden, revse og skamme ud, men når det kom til stykket, kunne han kun stille definitive betingelser i den teknologiske sfære. Han synes samtidig at have søgt at tvinge TEPCO til at tage en mere ansvarlig, proaktiv rolle i oprydningsarbejdet ved Fukushima Daiichi ved at søge at forbinde de to: Hvis I vil have NRAs velsignelse af genstarten af reaktorerne i Niigata, må I vise helt anderledes takter i Fukushima. Man kan derfor måske om de seneste ugers udvikling sige, at Tanaka ønskede inden han trådte tilbage at drive TEPCOs nye ledelse til en eller anden form for offentlig markering. Så længe vi er så dårlige til at præcisere ‘bløde’ kvalitative fordringer, som vi er, kan Kobayakawa til gengæld nærmest gratis afgive sine løfter i hele det rituelle spil, der kører mellem NRA, centraladministration, TEPCO og lokalsamfundene i Niigata, Kashiwazaki og Kariwa.

Strengt taget overspiller også Yoneyama sin hånd, for selvom der er tradition for, at genstarter kræver ikke bare den tekniske godkendelse fra NRA, men også lokalt samtykke fra amt og lokalsamfund, så er det ikke nogetsteds skåret ud i pap, at det er sådan. Således ville centraladministrationen strengt taget kunne intervenere og sige: Nu har vi ventet længe nok. De reaktorer skal startes nu. Det ville blot sandsynligvis give et regeringsskifte ved næste valg. Så uanset hvor meget premierminister Abe kunne ønske sig de japanske atomkraftværker i gang igen, så har han sin taburet for kær til at gennemtrumfe genstarter.

Update 29.09 – for få dage siden udskrev premierminister Abe valg med det håb yderligere at befæste sit nuværende flertal i underhuset. Det japanske valgsystem favoriserer klart de største partier – således opnåede Abe sidste gang med blot godt en tredjedel af stemmerne at vinde omkring to tredjedele af mandaterne. Hen over sommeren har der været forhandlinger om valgforbund og sammenlægninger i oppositionen. Men det har ikke været noget kønt syn. Og DPJ, som i 2009 brød årtier med LDP ved magten, synes ikke at have de skikkelser eller de kræfter, der skal til for at byde LDP og premierminister Abe reel modstand. Så lige nu synes bedste bud at være den populære guvernør for Tokyo, Yuriko Koike. Hendes nye parti bliver kaldt Håbets Parti, Kibo no To. Vi har set Obama, Macron og det danske Alternativet anslå håbets strenge, med med Koike bliver det en ganske højreorienteret version af budskabet. Så hun bliver på ingen måde en samlende skikkelse for oppositionen, og synes ikke til sinds at lade de mere liberale af politikerne fra DPJ genopstille under hendes ledelse.

Et af hendes centrale valgpunkter er, at hun vil arbejde for, at Japan afvikler atomkraften inden 2030 – hvilket der strengt taget er flertal for i den japanske befolkning. Men derfra til at man stemmer Koike igennem, det må tiderne vise. Og tiden er kort. Japanske valgkampe er eksemplarisk kortvarige, så valget finder allerede sted 22. oktober. Måske med inspiration fra Trump har hun endnu ikke gjort det klart, om hun selv opstiller – faktisk siger hun, at hun vil fortsætte som guvernør for Tokyo, men ingen synes at tro på det.

Abe derimod fastholder de officielle målsætninger om, at A-kraften i 2030 leverer 20-22% af Japans energi – uden endnu at have turdet sige, at det vil kræve opførelsen af en lang række nye værker, da de fleste nuværende reaktorer til den tid vil være sendt på pension. En nylig analyse fra Bloomberg kom frem til, at Japan selv med en udstrakt brug af levetidsforlængelser fra 40 til 60 år, som ellers har været defineret som noget, man kun undtagelsesvis ville gøre, så får Japan i 2030 maksimalt 10% af sin strøm fra atomkraftværkerne.

Men måske bliver A-kraftens rolle i fremtidens Japan endelig ved dette valg det centrale valgtema, det har fortjent at være siden Fukushima-katastrofen i 2011. Og måske behøver TEPCO slet ikke bekymre sig om at få presset Kashiwazaki-Kariwa-værket i gang, da A-kraften står overfor at blive sendt på pension.

Protester i dag overfor NRAs godkendelse af, at TEPCO kan genstarte to reaktorer ved Kashiwazaki-Kariwa-værket. 

Update 04.10. – i dag fik TEPCO så den længe ønskede tilladelse fra NRA til at genstarte Reaktor 6 og Reaktor 7 ved Kashiwazaki-Kariwa-værket. NRAs fem kommissærer fandt alle, at de to reaktorer levede op til det nye strengere sæt af sikkerhedsforanstaltninger, som NRA etablerede efter Fukushima-katastrofen. Det var for så vidt forventeligt, for NRA ville ikke i længden kunne tilbageholde en sådan tilladelse, når de tekniske krav var opfyldt. Men det har endda givet mange kritiske reaktioner – fra miljøorganisationer og borgergrupper i Japan og verden rundt.

Spørgsmålet er dernæst, hvor meget nærmere en genstart af de to reaktorer, TEPCO er kommet?For når det gjaldt Kashiwazaki-Kariwa, har det altid været den lokale modstand, der var den store hurdle. Den lokale borgmester synes indstillet på det kompromis, at hvis de to yngste reaktorer skal i gang igen, skal det ske på en række vilkår, herunder at de øvrige fem reaktorer bliver sendt til dekommission. Og man kan sagtens forestille sig TEPCO bøje af overfor et sådant krav for at få de to reaktorer i gang igen, blot for om nogle år at presse på for at få flere i gang igen. Så den primære modstand ligger lige nu på amtsplan.

Her var det i mange år guvernør Hirohiko Izumida, der tegnede modstanden og insisteredet på, at det var meningsløst overhovedet at begynde at tale genstarter før årsagerne til, at Fukushima-katastrofen overhovedet kunne finde sted, var fuldt afklaret. Og med fuldt afklaret mente han ikke bare, at en eller anden rapport var blevet trykt og godkendt, men at hele det system af (svigtende) myndighedskontrol, (svigtende) sikkerhedskultur og egenkontrol, (svigtende) teknologisk-strukturel forberedthed, og (svigtende) katastrofeberedskab er blevet fuldt evalueret og de nødvendige kurskorrektioner er foretaget. Med lidt god vilje kan man sige, at NRA har gjort et godt job inden for væsentlige dele af det tredje af disse fire områder. Men omvendt har man i Izumidas perspektiv forhastet sig med at etablere det nye regelsæt for godkendelser længe før det fulde årsagsforløb var klarlagt.

Måske historiens tilbageblik vil kunne afdække, hvordan en populær amtsborgmester som Izumida kunne bremses – det vil helt givet vise tråde tilbage til TEPCO og atomindustrien, men det er foreløbig stort set ubeskrevet. Hvad TEPCO og atomindustrien nok ikke havde forestillet sig var, at en skikkelse med nærmest identisk mindset midt i valgkamen dukkede frem på arenaen – og vandt. Så med den nye guvernør Ryuichi Yoneyama har TEPCO fået en ny Izumida, med fornyede kræfter. Det kan kun lade sig gøre, fordi modstanden mod genstarten i Niigata amt er massiv. Det har flere års massive TV-reklamekampagner fra TEPCOs side ikke kunnet gøre noget ved.

Så TEPCO står overfor en Yoneyama, der uden at ryste på hånden eller på stemmebåndet i Izumidas tradition blot fastslår, at ingen forhandlinger om genstart kan komme på tale, før årsagsforholdene omkring Fukushima-katastrofen er fuldt klarlagte. Og han har nedsat en kommission, der i løbet af 3-4 år forventes at kunne nå frem til en sådan konklusion.

Yonayama sagde i dag til en gruppe journalister, at “I’m in no position to object to the screening done by the state. In return, the (safety) verification that the prefectural government is going to carry out is not something to be objected to by the state.”

Det kunne man mene at TEPCO også havde en vis interesse i skete, men indtil nu har man smølet og forhalet denne proces i mere end 6 år. Og man har præcis gennem denne reaktive attitude – at denne klarlæggelse var noget man skulle tvinges til og ikke af sig selv forfulgte i fuld åbenhed – demonstreret, hvor uegnet man er til at drive atomkraftværker, uanset hvor teknisk perfekte de måtte være blevet. For i de forkerte hænder – ikke terrorister, men et søvngængeragtigt TEPCO – kan selv den sikreste teknologi blive livsfarlig for Niigatas indbyggere.

Der er en foreløbig godkendelse, NRA har givet. Herefter skal der gennemføres høringer, og man må forestille sig, at der kommer i titusindvis af indvendinger. Også fordi NRA med denne godkendelse for første gang har godkendt reaktorer af præcis samme type som de reaktorer, der i 2011 nedsmeltede ved Fukushima Daiichi. NRA og TEPCO skylder således også grundigt at forklare den japanske befolkning, hvorfor disse reaktorer nu er sikre.

Update 04.10. – Min indsigt i den partipolitiske scene i Japan er begrænset. Men her for blot to døgn siden er der kommet endnu et nyt parti på banen: CDP, Constitutional Party of Japan, under ledelser af Yukio Edano.

Edano var ministersekretær i 2011, da reaktorerne ved Fukushima Daiichi nedsmeltede. Han havde i den forbindelse den lidet taknemlige opgave flere gange i døgnet at skulle fortælle den japanske befolkning, hvad der skete, og hvordan den skulle forholde sig. Det var voldsomt vanskelige arbejdsvilkår, også fordi ingen rigtigt var forberedt på, at det der skete overhovedet kunne ske. Og TEPCO glimrede ved nærmest at gå helt i sort og søge at dække over problemerne frem for at spille med åbne kort. Man kunne se, hvordan Edano gradvist fik stadig større rande under øjnene efter uger med for lidt søvn. Men han gjorde det i mine øjne eminent, med en prisværdig klarhed og myndighed.

Da premierminister Noda et lille års tid senere trak sig efter at have tabt til nuværende premierminister Abe, holdt Edano sig tilbage. Men nu har han startet et parti, og på få døgn er hans Twitter-account svulmet til 116.000 følgere (hvilket i Japan er meget).

Som Koike og Kibo no To er Edano indstillet på at afvikle den japanske atomkraft – og man kan sige, at han plantet midt i katastrofen i dens mest hektiske fase ved, hvad han taler om. For der var en overgang, hvor man seriøst overvejede at måtte evakuere 40 mio. mennesker, eller hele StorTokyo.

Edanos CDP synes direkte at være en reaktion på Koikes nye parti. For efterfølgende blev der rejst en twitterstorm af opfordringer til Edano om at give Koike modspil. Koike er lykkedes med at inrullere betydelige dele af DPs medlemmer, men har bevidst holdt den mere liberale fløj, hvortil Edano hører, ude. Så Edano starter ikke bare på bar bund. Man kan tværtimod sige, at han forud har den mere liberale del af det hidtil største oppositionsparti som basis.

Det forlyder, at CDP ville kunne nå at stille mindst 50 kandidater til valget 22. oktober. Og man kan forestille sig, at en række løsgængere fra det sprængte DP, hvis de bliver valgt, ender med at tilslutte sig tilslutter sig CDP. Men tiden er kort – de færdige kandidatlister skal foreligge tirsdag i næste uge – dvs. i løbet af 5 døgn. Det interessante er, at der nu er to nye partier, der ønsker en relativt hurtig fuld afvikling af atomkraften og en helt anden vægt på udbygningen af den vedvarende energi, end det man ser i dag.

Når den slags mutationer og forskydninger kan ske på så kort tid, så hænger det sammen med, at partier i Japan ikke har slet samme sammentømrethed og partipolitiske konsekvens. Japanske vælgere kan tilsvarende synes at være impuls-vælgere, og politikerleden er så massiv og omfattende, at både skikkelser som Koike og Edano meget vel kan vise sig at vække stor genklang. Og selv hvis det – som meget lige nu tyder på – lykkes Abe at bevare sit flertal, så vil han sandsynligvis efter valget blive konfronteret langt mere direkte på energiområdet end det har været tilfældet de seneste år, hvor han trods indledende at have lovet den japanske befolkning at gøre Japan mindst muligt afhængig af A-kraften i målrette arbejder for at genoplive den japanske atomindustri, omend han forsøgsvis går stille med dørene dermed.

Update 11.10. – I går blev den japanske valgkamp skudt i gang. Det ligner umiddelbart en kamp mellem tre blokke: For det første den højrekoalition, der nu har flertallet, bestående af LDP, Liberal Democratic Party og Komeito. For det andet en konservativ opposition bestående af Kibo no To (Party of Hope) and Nippon Ishin (Japan Innovation Party). For det tredje den liberale oppositionsalliance bestående af  JPC, Japanense Communist Party, SDP, Social Democratic Party, samt det nystiftede JDP, Constitutional Democratic Party of Japan. For en gangs skyld er der såldes større splittelse på højreføjen end på venstrefløjen – og dermed risiko for større stemmespild i højre side af det politiske spekter.

Det er også interessant, at begge oppositionsgrupperinger ud over at være imod en øgning af den japanske moms er enige om at afvikle den japanske atomkraft. Inden for det seneste års tid har man på amtsplan kunnet iagttage en række overraskende valgsejre for kandidater, der markerede sig klart mod atomkraft. Så det kunne denne gang slå igennem på landsplan.

De to oppositionsgrupperinger er til gengæld uenige, når det gælder et andet centralt spørgsmål ved dette valg, nemlig de ændringer af grundloven, som premierminister Abe gerne vil gennemføre, som gør op med den pacifistiske linje, Japan har fulgt efter 2. verdenskrig og gør det muligt for Japan at påtage sig langt mere direkte militære opgaver end i dag.

LDPs postition synes umiddelbart urørlig, og en talsmand fra LDP sagde i dag, at der ikke var nogen måde LDP kunne tabe valget på. Men interne LDP-målinger siger, at partiet står til at tabe 40-50 mandater. Det vil gøre, at man kommer tæt på at miste det nu komfortable flertal og bliver afhængig af koalitionspartneren Komeito på en helt anden måde end i dag.

Yuriko Koike har endnu ikke gjort det klart, om hun, hvis valgresultatet muliggør det, vil være partiets kandidat som premierminister – hun synes tværtimod indstillet på at fortsætte som guvernør for Tokyo. Samtidig har man ikke villet udelukke efter valget at indgå i en koalition med LDP og Komeito – hvilket kan vise sig at betyde, at proteststemmer overfor Abe-regeringen i højere grad vil gå til JDP.

Det er denne gang lykkedes for de tre liberale/venstreorienterede partier at lave aftaler, så der i de mange kredse, hvor der kun vælges en enkelt kandidat, kun er opstillet én kandidat fra disse partier. Og man vil klart søge at slå de to øvrige grupperinger sammen med budskabet, at en stemme på et hvilket som helst af disse partier er en stemme for Abes politik.

Update 12.10. – I en meningsmåling offentliggjort i dag står Abe og LDP til at få 288 pladser i underhuset, eller en lille fremgang i forhold til i dag. Kibo no To står til 60 pladser, mens CDP står til godt 30 pladser. 54,4% af de adspurgte siger dog, at de endnu ikke har besluttet sig, hvilket burde kunne føre til, at de to nye partidannelser her i valgets sidste 10 dage vil kunne opnå en noget højere andel af pladserne. Men hvis ikke der sker noget markant, står premierminister Abe til at få et fornyet mandat for hans tredje periode – og LDP til at genvælge ham som leder og dermed premierminister.

Update 14.10. – Koikes håb med Kibo no To har haft det hårdt de seneste dage. Vælgerne synes ikke at have tillid til, at hun er noget reelt alternativ til Abe-regeringen, og hendes manøvrer for at få dele af det DPs medlemmer – det var DPs implosion som samlende oppositionsstyrke, der fik Abe til at udskrive et lynvalg – men ikke dem alle, med over i folden, er kommet til at fremstå som utilsløret magtmisbrug, så en række skikkelser har vendt hende ryggen. Koike, for hvem en åben fremtid måtte vøre ønskelig,  har derfor på det seneste måttet gå ud for klart at markere, at Kibo no To på ingen måde vil gå i koalition med den nuværende regering.

Til gengæld er der en vis opbakning omkring Edanos forsøg på at samle de mere liberale dele af DP. Og efter at Kibo no To ikke står til at blive den himmelstormer, der først var håb om, er der allerede nu tale om, at DPs politikere, som nu stiller op enten under Koike, under Edano eller som individuelle kandidater, efter valget reorganiserer sig som DP, eller hvad man så vil kalde det.

Men med kun godt en uge til valgdagen er der stadig ikke noget, der giver blot det mindste håb om at forhindre premierminister Abe ikke at tage hul på sin tredje periode.

Update 27.12. – NRA har i dag givet sin endelige godkendelse af genstarten af Reaktor 6 og Reaktor 7. Dette er dog langt fra ensbetydende med, at genstarterne er nært forestående. For dels indebærer godkendelsen en række tekniske opgraderinger, men NRA har yderligere som del af godkendelsen bedt TEPCO redegøre for en række stadig gedulgte aspekter af hændelsesforløbet omkring reaktornedsmeltningerne ved Fukushima Daiichi i marts 2011.

Der forestår nu en måendes høringsperiode, og NRA kunne ved høringens begyndelse meddele, at der foreløbigt var indløbet næsten 1.000 bidrag hertil, som i det store hele var kritiske overfor genstarterne. En betydelig del af kritikken har handlet om TEPCOs manglende fitness. Men NRA siger, at man stadig har mulighed for at bremse TEPCOs genstarter ud fra hvad man kan se og erfare under det månedslange opstartsforløb, som NRA fløger på nærmeste hold.

Mindst lige så vigtigt forudsætter en genstart lokal godkendelse, hvilket traditionelt har været forestået af værtsamtet og værtskommunen. Og NRAs godkendelse gør kun meget lidt for at befordre disse godkendelser.

Update 18.04.2018 – På det seneste har der været furore i Niigata Amt, hvor det er kommet frem, at den stadig relativt nyvalgte 50-årige guvernør Ryuichi Yoneyama har haft udenomsægteskabelig forbindelse med en 22-årig studine, og har foræret hende gaver og penge, så nogen ville kunne opfatte det som prostitution. De to fik kontakt med hinanden via en online site. Yoneyama trådte derfor i dag frem, undskyldte kraftigt og erklærede, at han ville trække sig tilbage.

Det forventes nu, at der vil blive valg til Yoneyamas afløser i begyndelsen af juni. Spørgsmålet om, hvem der bliver Yoneyamas afløser kan få vidtrækkende konsekvenser for, om TEPCO kan få grønt lys til genstart af to reaktorer ved Kashiwazaki-Kariwa-værket. Så man vil givet se store interesser udefra blande sig i opgøret for om muligt at få en pro-atomkraft-kandidat valgt ind som guvernør i Niigata.

Nu lyder det som om at Yoneyama selv har været ude med snøren, for ellers kunne det ligne et plot iscenesat af TEPCO. Det er stadig uklart hvordan det for halvandet år siden pludselig lykkedes at få Hirohiko Izumida, der i mange år havde personificeret modstanden mod TEPCOs fremfærd,  til at afstå fra at søge genvalg. Og de næste uger må vise, om der er endnu en oplagt anti-TEPCO-kandidat klar i Niigata, om måske Izumida havde mod på at genopstille, eller om det skal lykkes TEPCO og Abe-regeringen at få indsat en mere pro-nuclear guvernør i Niigata. De vil givet gøre hvad der står i deres magt for at det sker.

Og grotesk at en sådan dating-affære kan være afgørende for, om verdens største atomkraft kommer i gang igen.

Der findes på Strøtanker om bæredygtighed en række blog-indlæg om reaktorgenstarter efter NRAs nye regelsæt, som løbende opdateres. Se (indlæg om): Sendai-værket, Ikata-værket, Takahama-værketKashiwazaki-Kariwa-værket, levetidsforlængelser ved Takahama- og Mihama-værket, Genkai-værket, Oi-værket samt Monju-værket (på vej).

Se tidligere blog-indlæg: Fukushima update IIIFukushima update IVFukushima update V – grønt lys for Sendai-reaktorerneDomstol bremser reaktor-genstart i Fukui,  Paris 2015 – Japans INDC i støbeskeenAlligevel retsligt opgør om Fukushima-katastrofenParis 2015 – Japans INDC og Japansk reaktorgenstart i sigte.

 

Valg til Underhuset, oktober 2017

Eric Johnston: Osaka-Tokyo regional split seen keeping Koike’s, Hashimoto’s camps at arm’s length, Japan Times 14.10.2017.

Lawmakers from DP eye post-election regrouping as Party of Hope loses steam, Mainichi 14.10.2017.

After earlier ambiguous stance, Koike flatly denies Kibo no To plans to form coalition with LDP, (Jiji) Japan Times 14.10.2017.

Eric Johnston: Koike’s Kibo no To takes a hit as popular Aichi Gov. Hideaki Omura cuts support, Japan Times 12.10.2017.

LDP wary of election losses despite rosy poll results, Mainichi 12.10.2017.

Survey projects big election win for Abe’s coalition, but many voters remain undecided, (Kyodo) Japan Times 12.10.2017.

Koike’s ‘hope’ party losing momentum after backlash over ‘elimination’ comment, Mainichi 12.10.2017.

Election roundup: Poll pits new parties against longtime Abe administration, Mainichi 11.10.2017.

Do the young lean right? Mainichi polls show strong youth support for Abe, LDP, Mainichi 09.10.2017.

CDP to challenge ruling coalition with anti-nuclear, no-tax hike pledges, (Kuodo) Japan Times 07.10.2017.

Nuclear power clash shaping up between ruling, opposition parties, Mainichi 05.10.2017.

 

Links om genstart af Kashiwazaki-Kariwa-værket

Governor quits over sex scandal, affects nuclear reactor restart, Mainichi 18.04.2018.

TEPCO’s Magic Truck, SimplyInfo 10.11.2017.

NRA’s nod for a Tepco nuclear plant restart, (leder) Japan Times 08.10.2017.

Environmental economics expert questions clearing of TEPCO reactors in safety review, Mainichi 05.10.2017.

Despite NRA’s OK, restarting reactors in Niigata Pref. still nowhere in sight, Mainichi 05.10.2017.

Julian Ryall: Japan’s TEPCO nuclear plant restarts fear of new Fukushima, Deutsche Welle 05.10.2017.

Justin McCurry: Fukushima operator can restart nuclear reactors at world’s biggest plant, The Guardian 04.10.2017.

Tepco secures first reactor safety certifications since Fukushima disaster, (Kyodo) Japan Times 04.10.2017.

Masanobu Higashiyama: NRA approves safety measures at TEPCO plant in Niigata, Asahi Shimbun 04.10.2017.

TEPCO reactors clear safety review for 1st time after Fukushima, (Kyodo) Mainichi 04.10.2017.

Aaron Sheldrick & Osamu Tsukimori: Quiet energy revolution underway in Japan as dozens of towns go off the grid, (Reuters) Japan Times 24.09.2017.

New NRA chief Fuketa vows to make Japan’s atomic power plants safe, (Jiji) Japan Times 23.09.2017.

Japan’s nuclear watchdog chief holds final press conference before stepping down, Mainichi 21.09.2017.

Tepco to make legal safety vow as it seeks restart of reactors at Kashiwazaki-Kariwa plant, (Kyodo) Japan Times 20.09.2017.

Daisuke Abe: Nuclear watchdog’s approval still eludes Japan’s Tepco, Nikkei Asian Review 14.09.2017.

Japan nuclear watchdog says two reactors at Tepco’s Kashiwazaki-Kariwa to stay idle – for now, (Kyodo, Jiji) Japan Times 13.09.2017.

Masanobu Higashiyama: TEPCO gets OK to restart Niigata reactors, with conditions, Asahi Shimbun 13.09.2017.

Nuclear regulator does dizzying U-turn on TEPCO reactor restart plans, Mainichi 07.09.2017.

Masanobu Higashiyama: NRA doubts TEPCO’s safety vow in Niigata, plans legal move, Asahi Shimbun 07.09.2017.

New TEPCO executives tripping over their tongues, Asahi Shimbun 20.07.2017.

Niigata marks 10th anniversary of deadly quake that rattled nuclear safety myth, (Kyodo) Japan Times 16.07.2017.

TEPCO’s Niigata nuclear plant set to clear screening to restart reactors, Mainichi 06.09.2017.

NRA chair ties nuke plant restart to TEPCO taking lead on Fukushima decommissioning, Mainichi 30.08.2017.

Koji Atsumi & Shinya Takagi: Mayor: TEPCO’s Niigata plant must close 5 reactors, Asahi Shimbun 26.07.2017.

Jeff Kingston: A decade after Niigata’s nuclear close call, Japan Times 15.07.2017.

Shusuke Murai: New Tepco chief reaffirms Fukushima commitment, but underscored need for plant restarts, Japan Times 23.06.2017.

Dan Yurman: Japan’s METI Divided About Future of Nuclear Energy, The EnergyCollective 14.06.2017.

Osamu Tsukimori: Tepco to work with local government on nuclear plant review, Reuters 14.06.2017.

Jim Polson: More Than Half of America’s Nuclear Reactors Are Losing Money, Bloomberg 14.06.2017.

Incoming Tepco chief eager for tie-ups to raise funds, vows decision on whether to scrap Fukushima No. 2, (Kyodo) Japan Times 15.06.2017.

Niigata governor’s plans may upend TEPCO’s nuclear restarts, restructuring, (Reuters) Channel NewAsia 09.06.2017.

Mayor to link reactor decommissioning to restarting 2 others at same TEPCO plant, Mainichi 02.06.2017.

TEPCO aims for nuclear power business realignment in 2020s, Mainichi 12.05.2017.

Daisuke Oka: As I See It: Six years later, no time for TEPCO personnel squabbles, Mainichi 12.05.2017.

Yoichi Yonetani & Shinya Takagi: Niigata governor dashes TEPCO’s hopes for reactor restarts in 2019, Asahi Shimbun 22.04.2017.

TEPCO blunders raise doubts on ability as nuke plant operator, (leder) Asahi Shimbun 04.03.2017.

Osamu Tsukimori: Japan nuclear regulator asks Tepco to resubmit safety check application, Reuters 28.02.2017.

TEPCO unaware of cause of smoke at Niigata nuclear plant in latest blunder, Xinhua 23.03.2017.

Tepco says no radiation leak after smoke is seen at its Niigata nuke plant, (Kyodo) Japan Times 24.02.2017.

TEPCO Admits Test-Result Error, NHK 16.02.2016.

Key Niigata nuclear plant building may not be quake-proof, Asahi Shimbun 15.02.2017.

Stephen Stapczynski & Emi Urabe: Japan’s ‘Unresolved’ Disaster Sways Former Advocate of Nuclear Power, Bloomberg 30.01.2016.

Governor says restart of nuclear plant in Niigata to take “several years”, (Kyodo) Japan Times 05.01.2017.

Yoichi Yonetani & Yuko Matsuura: Niigata governor rejects restarts in 1st meet with TEPCO execs, Asahi Shimbun 05.01.2017.

Kentaro Yamada: Japan govener tells Tepco bosses nuclear plant to stay shut, Reuters 05.01.2017.

Tepco customers have paid ¥2.4 trillion to cover nuclear power-related costs since 2012 rate hike, (Jiji) Japan Times 32.12.2016.

Court denies disclosure of Tepco officials’ testimony about Fukushima disaster, (Jiji) Japan Times 27.12.2016.

Niigata governor, Tepco execs to meet Tuesday, (Jiji) Japan Times 24.11.2016.

New mayor in Niigata willing to restart nuclear plant, Asahi Shimbun 21.11.2016.

Pro-nuclear candidate wins mayoral race in plant host city, (Kyodo, Jiji) Japan Times 21.11.2016.

Pro-nuclear candidate set to win mayoral race in plant host city, (Kyodo) Mainichi 21.11.2016.

Mayoral candidate in Japan campaigning to bring world’s biggest nuke plant back online set to be elected: exit polls, Xinhua 20.11.2016.

Mayoral race kicks off in nuke plant host city of Kashiwazaki, (Jiji) Japan Times 13.11.2016.

Pablo Figueroa: Will people power put an end to Japan’s nuclear plans? Policy Society 08.11.2016.

Jeff Kingston: Could nuclear advocacy be Abe’s undoing? Japan Times 29.10.2016.

Yoichi Yonetani and Yuko Matsuura: Spinoff eyed for TEPCO’s nuclear power business to secure profits, Asahi Shimbun 26.10.2016.

On first day in office, new Niigata governor again rejects early reactor restart, (Jiji) Japan Times 26.10.2016.

LDP may lose next election if nuclear exit becomes main issue: ex-PM, (Kyodo) Mainichi 22.10.2016.

Stephen Stapczynski: 2017 gubernatorial elections may pose snag to Abe’s reactor restart quest, (Bloomberg) Japan Times 21.10.2016.

Niigata gubernatorial election, (leder) Japan Times 19.10.2016.

Ex-PM Koizumi: ‘Why doesn’t gov’t eliminate nuclear power?’, Mainichi 19.10.2016.

Survey: 57% oppose rebooting nuclear reactors, 29% in favor, Asahi Shimbun 18.10.2016.

Niigata governor election shows anxiety about nuclear power, (leder) Asahi Shimbun 18.10.2016.

New governor should calmly discuss Niigata nuclear plant reactivation, (Yomiuri) Japan News 18.10.2016.

New Niigata governor puts up additional hurdle for TEPCO, (Yomiuri) Japan News 18.10.2016.

Nuclear foe Ryuichi Yoneyama wins Niigata gubernatorial poll, threatening Tepco reactor restart hopes, (Kyodo, Reuters) Japan Times 17.10.2016.

Niigata Election Throws Wrench In Japan Nuclear Plans, Simply Info 17.10.2016.

Niigata governor-elect calls for Fukushima nuclear crisis investigation, Mainichi 17.10.2016.

Anti-nuclear candidate wins Niigata governor race, (Kyodo) Mainichi 17.10.2016.

Gov’t, TEPCO should take Niigata gubernatorial election results seriously, (leder) Mainichi 17.10.2016.

Upset in Niigata pushing LDP to review nuclear energy policy, Asahi Shimbun 17.10.2016.

TEPCO suffers blow with anti-nuclear candidate’s win in Niigata governor race, Mainichi 17.10.2016.

Niigata Governor-Elect Opposes Nuclear Plant Restart, Jiji 17.10.2016.

Anti-nuclear novice wins Niigata election, blow to nuclear restarts, Asahi Shimbun 17.10.2016.

Tsuyoshi Inajima & Emi Urabe: Japan Anti-Nuclear Candidate’s Victory Punishes Tepco Shares, Bloomberg 17.10.2016.

Kentaro Hamada: Tepco shares slump after anti-nuclear novice wins Japan election, (Reuters) OANS 17.10.2016.

Niigata election a setback for restarting Japan’s biggest nuclear power plant, (Reuters, Kyodo, Bloomberg) Japan Times 17.10.2016.

Minister: We will listen to governor’s ideas, NHK 16.10.2016.

Yoneyama wins Niigata gubernatorial race, (video) NHK 16.10.2016.

Aaron Sheldrick: Anti-nuclear candidate wins Japanese regional election, may block restart of world’s biggest atomic energy plant, (Reuters) Business insider 16.10.2016.

Exit polls show anti-nuclear candidate wins local election in Japan, Xinhua 16.10.2016.

Kentaro Hamada: Anti-nuclear novice wins Japan election, blow to nuclear restarts, Reuters 16.10.2016.

Niigata Voters Elect Antinuclear Governor in Blow to Abe’s Energy Policy, (Jiji) Nippon.com 16.10.2016.

Yoneyama, backed by opposition, wins in Niigata, Asahi Shimbun 16.10.2016.

Japan election key to world’s biggest nuclear plant and Abe’s energy policy, (Reuters) Asahi Shimbun 15.10.2016.

Kentaro Hamada: Japan election key to world’s biggest nuclear plant and Abe’s energy policy, Reuters 14.10.2016.

TEPCO to review plan to reactivate nuclear reactors due to liquefaction fears, Mainichi 14.10.2016.

Government likely to retain grip on beleaguered Tepco, (Kyodo) Japan Times 02.10.2016.

Yuko Matsuura: Groups fear no nuclear debate in Niigata governor’s race, Asahi Shimbun 04.09.2016.

Akira Minami: Records of Diet’s Fukushima investigation still under wraps, Asahi Shimbun 25.09.2016.

Eric Johnston: Governors’ moves muddle reactor restart bids, Japan Times 31.08.2016.

Niigata Pref. nuclear power opponent governor won’t stand for re-election, Mainichi 31.08.2016.

Niigata governor suddenly drops re-election bid, (Jiji) Japan Times 31.08.2016.

Stephen Stapczyski: Tepco Rises Most in Year After Governor Opposing Restart Retires, Bloomberg 31.08.2016.

Zainab Calcuttawala: New Hope For The Fukushima Nuclear Power Plant, oilprice.com 31.08.2016.

Two Tepco Kashiwazaki-Kariwa reactors may pass geared-up safety checks by March, (Kyodo) Japan Times 23.08.2016.

Nuclear watchdog finds 3 nuclear plants guilty of ‘malicious’ safety violations, Mainichi 30.06.2016.

Shareholders urge Japan’s utilities to end nuclear power generation, (Kyodo) Japan Times 28.06.2016.

Shareholders call on utilities to abandon nuclear energy, Asahi Shimbun 28.06.2016.

Yasukazu Akada: TEPCO’s nuclear commercials draw disgust from evacuees, Asahi Shimbun 17.06.2016.

Issaku Harada, Takashi Nishioka & Yuichi Shiga: Tepco itching to restart nuclear plant to defend its turf, Nikkei 07.03.2016.

Renewed meltdown controversy threatens hoped-for reactor restart, Nikkei 25.02.2016.

Fukushima ice wall near completion, NHK 28.01.2016.

Local trust missing as Tepco moves to restart world’s largest nuclear plant, (Jiji) Japan Times 24.12.2015.

Tepco resumes TV ads in Niigata to address mistrust, (Jiji) Japan Times 24.12.2015.

Tepco expects 2016 profit even if reactors are not restarted, plans to issue bonds, (Kyodo) Japan Times 18.12.2015.

TEPCO reports 2,000 incorrectly installed cables at 2 nuclear complexes, Mainichi 01.12.2015.

Stephen Stapczynski & Emi Urabe: Tepco Niigata Atomic Plant Safe to Restart in 2016, Adviser Says, Bloomberg 20.11.2015.

Kazuaki Nagata: Tepco’s Kashiwazaki nuclear plant safer after upgrades, inspectors say, Japan Times 19.11.2015.

Tepco bid to restart Kashiwazaki-Kariwa nuclear plant stymied by governor, (Bloomberg) Japan Times 24.08.2015.

Japan NRA Moves TEPCO’s Kashiwazaki Kariwa To Front Of The Restart Line, Simply Info 16.08.2015.

Ida Torres: Government nuclear regulator to inspect fault survey sites at Kashiwazaki-Kariwa nuclear plants, Japan Daily Press 18.02.2014.

NRA checks fault study areas at Kashiwazaki, (Kyodo, AFP) Japan Times 17.02.2014.

TEPCO Tells Governor of Niigata That They Can Delay Deploying Filtered Vent at Kashiwazaki-Kariwa NPP for 18 Hours in Case of a Severe Accident, EXSKF 16.02.2014.

Iori Mochizuki: Tepco increased unit price of electricity and made 190 billion yen of ordinary profit for third quarter of FY2013, Fukushima Dairy 02.02.2014.

Tepco logs first black ink since nuclear crisis started, (Kyodo) Japan Times 31.01.2014.

TEPCO posts profit of 190 billion yen, expects return to black for fiscal 2013, Asahi Shimbun 01.02.2014.

TEPCO’s reactor restart plan wrong on many levels, (leder) Asahi Shimbun 17.01.2014.

Niigata governor calls TEPCO’s turnaround plan a ‘pie in the sky’, Asahi Shimbun 16.01.2014.

Kazuaki Nagata: Tepco business plan, including July reactor restart, gets official OK, Japan Times 15.01.2014.

Industry minister approves TEPCO’s revival plan based on reactor restart, (Reuters) Asahi Shimbun 15.01.2014.

Japan says it will approve Fukushima operator’s revival plan, Reuters 14.01.2014.

TEPCO eyes restart of all Kashiwazaki-Kariwa reactors by FY2016, Mainichi 03.12.2013.

Regulators plan field survey on geologic faults at Kashiwazaki plant, (Kyodo) Japan Times 28.11.2013.

NRA weighs safety of idled Niigata reactors, (Kyodo) Japan Times 21.11.2013.

NRA to hold safety screening meeting for restarting Tepco reactors in Niigata, (Kyodo) Japan Times 13.11.2013.

Ida Torres: Nuclear regulator to begin inspection of Kashiwazaki-Kariwa nuclear reactors, Japan Dail Press 13.11.2013.

Iori Mochizuki: NRA “won’t allow Tepco to restart another nuclear plant until they get to control Fukushima plant situation”, Fukushima dairy 07.11.2013.

Masumi Suga & Chisaki Watanabe: Japan Regulator Tells Tepco to Focus on Fukushima Not Restarts, Bloomberg 16.10.2013.

NRA chief hints at delaying safety screening of Kashiwazaki-Kariwa nuke plant, Mainichi 10.10.2013.

NRA; TEPCO Is Incompetent, Fukushima & Kashiwazaki Kariwa Restart Joined At The Hip, Simply Info 02.10.2013.

Fukushima No. 1 mishandling may foreclose on Tepco reactor restarts: NRA, (Kyodo) Japan Times 02.10.2013.

Cash-hungry TEPCO mixes up its priorities, (leder) Asahi Shimbun 30.09.2013.

TEPCO president keen to restart 2 more nuclear reactors in Niigata, (Kyodo) Mainichi 30.09.2013.

Hiroshi Nakano: Tokyo rally protests moves to restart Kashiwazaki-Kariwa reactors, Asahi Shimbun 28.09.2013.

Another Kabuki Theater Is Finally Over, Governor of Niigata OKs TEPCO Submitting Application for NRA Inspection for Kashiwazaki-Kariwa NPP, EX-SKF 27.09.2013.

Mari Saito & Nobuhiro Kubo: Tokyo Electric gets OK to seek restart of world’s largest nuclear plant, (Reuters) Planet Ark 27.09.2013.

Faith Aquino: Niigata allows TEPCO to apply Kashiwazaki-Kariwa reactors for safety tests, Japan Daily Press 27.09.2013.

Tepco asks to restart two Niigata reactors, (Kyodo) Japan Times 27.08.2013.

Chastened TEPCO applies for safety screenings for restarting 2 reactors, Asahi Shimbun 27.09.2013.

Kentaro Hamada & Mari Saito: Tepco applies to restart Kashiwazaki Kariwa facility, Business report 27.09.2013.

Niigata governor approves TEPCO reactor-restart plan on one condition, Asahi Shimbun 26.09.2013.

Niigata puts Tepco’s reactor inspection request on hold, (Kyodo) Japan Times 25.09.2013.

Governor: Who instructed Tepco to lie for months and say Fukushima didn’t melt down? “It should have been explained there were reasons why lies had to be told”, Energy News 01.09.2013.

Aaron Sheldrick & Mari Saito: Japan official wants Fukushima operator Tepco to be liquidated, (Reuters) Planet Ark 29.08.2013.

TEPCO Restart Of Kashiwazaki Kariwa Appearing Less Likely, Simply Info 28.08.2013.

#nuclear plant earthquake story (Japan, 2007) – ground motion was 2.5 times  design basis, EOF door jammed shut, nuclear.com 01.08.2013.

Incompetent TEPCO should never be allowed to handle nuclear energy, (leder) Asahi Shimbun 31.07.2013.

Yet more Tepco incompetence, (leder) Japan Times 31.07.2013.

Governor of Niigata Meets Minister of State for Economic and Fiscal Policy, as Kashiwazaki-Kariwa Nuke Plant in Niigata Suffers a Small Fire (Fluorescent Light Burned), EX-SKF 30.07.2013.

“The Parties Concerned Should Talk Things Out First” Over Kashiwazaki-Kariwa NPP, Says Minister of Economy, EX-SKF 05.08.2013.

Tepco gets partial local approval to apply for reactor checks, (Kyodo) Japan Times 06.08.2013.

NRA must assess risks posed by a concentration of reactors, (leder) Asahi Shimbun 09.07.2013.

Daniel McNeill: Japan’s nuclear boss apologises for ’sloppy decisions’, The Independent 05.07.2013.

Governor’s opposition forces TEPCO to delay restart application, Asahi Shimbun 06.07.2013.

Hiroko Tabuchi: Fukushima Plant Operator Intends to Restart Reactors Elsewhere, New York Times 02.07.2013.

Tepco to seek Niigata reactor restarts, (Kyodo) Japan Times 03.07.2013.

Niigata governor blasts TEPCO for applying for screening to reactivate nuclear plant, Mainichi 03.07.2013.

Niigata governor opposes nuke plant restarts, criticizes TEPCO, Asahi Shimbun 03.07.2013.

TEPCO seeks screening to restart nuclear reactors with eye on grim financial status, Mainichi 03.07.2013.

TEPCO president to visit Niigata Fri. over restarting reactors, Kyodo 04.07.2013.

Tepco chief gets cool reception in Niigata, (Kyodo) Japan Times 05.07.2013.

Irrational reactor restart plan, (leder) Japan Times 05.07.2013.

TEPCO explains to local governments plan to seek restarting reactors, Kyodo 05.07.2013.

TEPCO must not automatically assume that its nuclear reactors can be restarted, (leder) Mainichi 06.07.2013.

Niigata gov. raises doubts about gov’t safety requirements for nuclear reactors, Mainichi 29.06.2013.

Kashiwazaki-Kariwa faults, (Jiji) (se nederst på siden) Japan Times 19.04.2013.

Kashiwazaki Turkish Culture Village and the psychology of nuclear power (part one), Spike Japan 13.08.2012.

Kashiwazaki Turkish Culture Village and the psychology of nuclear power (part two), Spike Japan 19.08.2012.

Kashiwazaki Turkish Culture Village and the psychology of nuclear power (part three), Spike Japan 02.09.2012.

 

Se tidligere optegnelser om Kashiwazaki-Kariwa-værket:

NRA på inspektion ved Kashiwazaki-Kariwa – 17.02.2014.
NRA revser TEPCO – 20.03.2014.
TEPCO viser overskud for de første tre kvartaler af 2013 – 01.02.2014.
Tegn på ustabil undergrund ved Kashiwazaki-Kariwa-værket – 17.01.2014.
Izumida til TEPCO – ikke så hurtigt med Kashiwazaki-Kariwa – 16.01.2014.

TEPCO: Kashiwazaki-Kariwa fuldt i gang fra foråret 2016 – 03.12.2013.
NRA vil undersøge undergrunden ved Kashiwazaki-Kariwa – 28.11.2013.
NRA indleder sag om Kashiwazaki-Kariwa-værket – 13.11.2013.
NRA: Ingen Kashiwazaki-Kariwa før der er styr på Fukushima – 06.11.2013.
NRA: Situationen ved Fukushima Daiichi må først under kontrol – 16.10.2013.

NRAs sikkerhedsgodkendelse en langvarig proces – 14.10.2013.
Motegi: nedlæg Fukushima Daini – 01.10.2013.
TEPCO søger om genstart af Kashiwazaki-Kariwa – 28.09.2013.
Hirohiko Izumida: Regeringen må træde til – 29.08.2013.
2007-jordskælv 2,5 x mere end Kashiwazaki-Kariwa er bygget til – 03.08.2013.

TEPCO should never be allowed to handle nuclear energy – 31.07.2013.
Izumida blokerer for ansøgning om genstart for Kashiwazaki-Kariwa – 30.07.2013.
NRA må forholde sig til risikoen for mange reaktorer på ét sted – 09.07.2013.
TEPCO trækker ansøgning om genstart af Kashiwazaki-Kariwa tilbage – 06.07.2013.
TEPCO søger om igangsættelse af Kashiwazaki-Kariwa – 03.07.2013.

Kashiwazaki-Kariwa-værket på pinebænken – 29.06.2013.
Aktive foldelinjer under Kashiwazaki-Kariwa-værket – 19.04.2013.
Kashiwazaki Turkish Culture Village og A-kraftens psykologi – 02.09.2012..

 

Share