Indlæg tagged med tsunami

Retsligt opgør om Fukushima Daiichi

1. juli 2017

En 23 m høj tsunami-sikring foran Hamaoka-værket ved Shizuoka er her under opførelse i håb om at kunne opnå tilladelse til genstart, efter at værkets reaktorer har stået stille siden 2011. Med en sådan mur kunne Fukushima-katastrofen have været undgået. Men Fukushima-værkets ejer, TEPCO, søgte at krybe uden om udgifterne ved en sådan tsunami-sikring til trods for, at det var blevet klarlagt, at der var en risiko for at værket kunne blive oversvømmet af tsunamier. i 2009 søgte Fukushima-værkets leder om accept af udvidelsen af værkets sikkerhedsforanstaltninger , men ledelsen afviste, og der er nu rejst tiltale mod den tids ledelse.  

11. marts 2011 udløste et stort jordskælv i havbunden ud for den japanske nordøstkyst en stor tsunami, der med stor kraft ramte Tohukus østkyst og sine steder pressede de ødelæggede vandmasser adskillige kilometer ind i landet.

Tsunamien ramte også Fukushima Daiichi-værket, hvilket udløste det moderne Japans største krise. Det lykkedes at lukke to af værkets seks reaktorer korrekt ned. Men for tre af reaktorerne blev det en fatal hændelse. Strømforsyningen udefra blev klippet ved jordskælvet, og nødstrømsgeneratorerne var så tankeløst placeret i kælderniveau, at de blev sat ud af kraft af de indtrængende vandmasser. Derfor svigtede kølingen dertil, at der skete en omfattende nedsmeltning af tre af reaktorkernerne. Udsivende gas fra de overophedede reaktorkerner førte til eksplosioner, der raserede flere af reaktorbygningerne. Den sidste reaktor var midlertidigt standset og brændselslegemerne fjernet, da tsunamien ramte. Så her var problemet ‘kun’, at den ydre bygning eksploderede. Store mængder af radioaktiv forurening spredte sig i de kommende uger fra det havarerede værk, og selvom vindretningen var ‘heldig’ i den forstand, at størstedelen af radioaktiviteten fra døgnene umiddelbart efter nedsmeltningerne blæste ud over havet, måtte man efterfølgende evakuere omkring 200.000 mennesker, hvoraf et fåtal indtil nu har kunnet vende tilbage til trods for en enorm oprensningsindsats.

Fukushima-katastrofen udløste det moderne Japans største krise, med implikationer ud i de fjerneste afkroge af det japanske samfund. Endda så det længe ud til, at Fukushima-katastrofen ikke ville få nogle retslige konsekvenser. To gange tidligere er offentlige anklagere kommet til det resultat, at der ikke var basis for at gøre nogen fra værkets ejer TEPCOs ledelse personligt ansvarlig for katastrofen, ligesom der heller ikke i retslig forstand syntes at være tale om svigt fra myndighedsside – uanset at man efterfølgende nedlagde den hidtidige sikkerhedsinstans for at bygge en ny op fra bunden.

Dette kom ikke som nogen overraskelse for den japanske befolkning, der var vant til at energiselskaber kørte med klatten. Men endda udfordrede det retsbevidstheden. For hvordan kunne konklusionen på Fukushima-katastrofen – som en af de tre undersøgelseskomissioner karakteriserede som “Made in Japan” for at understrege, at det ikke blot var en naturkatastrofe, men at der tværtimod omvendt var tale om, at en serie af menneskelige valg og undladelser tilsammen havde udløst en katastrofe, der i udgangspunktet var fuldt undgåelig – ende med blive, at ingen havde gjort noget galt?

Men så viste der sig en åbning, hvor borgere kunne initiere en anklage. Borgergrupper fra Fukushima har systematisk forfulgt dette spor. Og her mere end seks år senere blev der i går indledt en retslig proces, hvor den forhenværende TEPCO-formand Tsunehisa Katsumata sammen med hans to tidligere vicepræsidenter Ichiro Takekuro og Sakae Muto står anklaget for at have undladt at tage de nødvendige sikkerhedsmæssige konsekvenser efter at det stod klart, at en tsunami så stor som den, der ramte i 2011, var en mulighed. Yderligere indgår det i anklagen, at der på Fukushima-værket blev udarbejdet tiltag for imødegåelsen af denne risiko, der hvis gennemført ville kunne have forhindret katastrofen. Men at TEPCOs centrale ledelse (TEPCO havde indtil 2011 17 reaktorer i drift) havde modsat sig implementeringen heraf.

På den første dag i retten erklærede de tre tidligere TEPCO-ledere sig uskyldige, fordi ingen ville kunne have forudset en tsunami eller katastrofe af dette omfang. Hoverfor fremhævede anklageren, at de alle tre var blevet forelagt beregninger, der præcist viste, at tsunamier af den størrelse ville kunne forekomme på denne del af kysten, og at det ville kunne føre til svigtende strømforsyning.

“They continued running the reactors without taking any measures whatsoever,” fremførte anklageren. “If they had fulfilled their safety responsibilities, the accident would never have occurred.”

Læs mere »

Share

Japan igen på A-kraft XIX – optegnelser december 2013

1. december 2013

Fukushima-katastrofen 11. marts 2011 vendte op og ned på det japanske samfund. Ikke bare lagde den store områder øde og drev mange mennesker fra deres hjem på uvis tid. Nok så meget gjorde den basale ting i dagligdagen usikre – var der stråling i maden, teen, luften, på børnenes legeplads?

Indhyllet i en næsten opiat ‘safety myth’ blev Japan i den grad taget på sengen – Fukushima-katastrofen var katastrofen, som ikke kunne ske, og som man derfor både praktisk og mentalt var fuldstændig uforberedt overfor. I tiden efter blev samtlige Japans 54 reaktorer en efter en standset for løbende årlige eftersyn, og 5. maj i år stod Japan, som inden Fukushima-katastrofen havde planer om at udbygge sin A-kraft fra 30% til 50% af energiforsyningen, uden A-kraft for første gang i næsten et halvt århundrede. Kort efter blev to reaktorer dog nødstartet for at sikre elforsyningen i den værste sommervarme. Men de øvrige afventer etableringen af helt nye sikkerheds- og beredskabsforanstaltninger. Og stod det til store dele af befolkningen, blev reaktorerne aldrig startet igen.

Fukushima-katastrofen har fået konsekvenser ud i alle afkroge af det japanske samfund, og det er fundamentalt interessant, hvordan et samfund reagerer overfor en sådan udfordring. Er det begyndelsen til noget radikalt nyt, formår man at tage ved lære, at se den del af katastrofen, som kunne have været undgået, hvis man havde taget risikoen alvorligt? Eller skal man blot hurtigst muligt tilbage til business as usual?

Fukushima-katastrofen har rejst et folkeligt krav om forandring. Man vil bort fra A-kraften og ønsker et Japan i pagt med naturen, på vedvarende energi. Omvendt er der i bureaukratiet og erhvervslivet meget stærke kræfter, som søger at trække Japan tilbage på sin hidtidige kurs. Men med skyggerne fra atombomberne over Hiroshima og Nagasaki stærkt prentet i den nationale psyke er det givet, at ikke alt bare bliver som før (se blog-indlægget Mellem Hiroshima og Fukushima).

Siden begyndelsen af juni 2012 har jeg lavet næsten daglige optegnelser omkring re-definitionen af A-kraften og Japans energipolitik. Sådanne optegnelser vil uundgåeligt føre til gentagelser, og der vil blive åbnet temaer, som måske viste sig som blindspor. Det var oprindelig planen at følge udviklingen fra den måned, hvor Japan var uden A-kraft over genstarten af de to reaktorer ved Oi-værket frem til etableringen af en ny energiplan og en ny energipolitik. Men tingene har udviklet sig meget anderledes siden da. De to Oi-reaktorer er igen standset. Arbejdet med en ny visionær energiplan gik i stå, og med regeringsmagten tilbage til LDP, som igennem årene har stået bag Japans massive udbygning af A-kraften, har man en meget uklar situation med en premierminister og en regering, som går stærkt ind for A-kraften, mens det folkelige ønske om afvikling er massivt.

Disse optegnelser er holdt månedsvis – se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014.

Selvom mange A-kraft-fortalere i juli havde set frem til hurtig genstart, når først NRAs nye regelsæt var på banen, så er der efterhånden ikke noget, som tyder på, at der kommer reaktorer i gang inden nytår. Lige nu er der sagsbehandling på 7 reaktorer, og yderligere to ved Kashiwazaki-Kariwa-værket synes så småt at være kommet i gang, selvom det er endnu et af de værker, hvor der skal yderligere undersøgelser af undergrunden til.

Det går langsomt, det går trægt, der er modstand over alt i det japanske samfund, hvor et flertal stadig efter mere end 2½ års stram energiforsyning helst så Japan slå om på en kurs, hvor A-kraften blev udfaset.

Der var så meget, man kunne gøre i stedet, sol og vind og geotermisk varme, og måske allervigtigst systematiske energibesparelser. Der sker da også rigtig meget på snart sagt alle fronter. Lavenergihuse med egen energibackup, masser af sol- og vindprojekter. Men det sker uden styring, og det sker i blinde, og det er klart, at der i den grad mangler en egentlig energiplanlægning – i høj grad fordi den Abe-regering, som skulle lave den, trækker den længst muligt i håbet om at få mest mulig A-kraft med.

Det er med til at også Japans klimamålsætning sejler, og det er et åbent spørgsmål, om den kritik, Japan fik ved det netop opståede klimatopmøde i Warszawa var så massiv, at man indser, at man ikke bare uden videre kan nulstille Japans globale forpligtelser. 

Permierminister Abe har på det seneste fået en stadig mere massiv kritik fra egne rækker, ikke mindst fra hans mentor, forhenveærende premierminister Koizumi, som meget direkte udfordrer Abes A-kraft-plolitik. Koizumi er gået efter affaldshåndteringen, at det er absurd at søge genstarten og fortsætte udbygningen, når de foreløbige lagre rundt omkring på A-kraftværkerne er ved at være fyldte, og landet stadig ikke efter 50 års A-kraft har fået taget hul på at løse sit lagringsproblem. Han siger meget ligeud, at det ikke er muligt med den jordskælvsplagede japanske undergrund.

Koizumi går skridtet videre og siger til Abe, at han (Abe) er personen, som kan samle Japan om en kurs, hvor A-kraften udfases, og at det ville formå at samle Japan og give en kolossal følelese af fælles mål og retning, som ville frisætte enorme kræfter, hvis Abe indkorporerede omstillingen af Japan til vedvarende energi i sin økonomiske politik, kaldet Abenomics.

Abe har i første omgang blot afvist Koizumis ærinde som uansvarligt, men det har han fået lige i hovedet igen, at det er dybt uansvarligt at fortsætte udbygningen, så længe man ikke har fået hul på affaldsproblematikken (når det har været skubbet foran er det også fordi man i snart tre årtier har forsøgt sig med oparbejdningsanlæg og fast-breeder-reaktorer, så man kan bruge den fulde brændselsværdi og ikke som nu kun omkring 1%, men trods gigantiske investeringer er der endnu ikke noget, som tyder på, at dette lykkes). Spørgsmålet her op under jul er det stadig mere påtrængende, om Abe kan fortsætte med at sidde denne kritik fra egne rækker overhørig.

Jeg har sat paper.li-siden Fukushima Blues op, så den opdateres hver morgen kl. 8 dansk tid med nyhedsartikler, videoer mv. om om Fukushima-katastrofen og dens udfoldelse i det japanske samfund. Der dukker indimellem regulære skæverter op, men omvendt kommer Fukushima Blues langt omkring i informationsstrømmen omkring Fukushima Daiichi.

Se samtlige blog-indlæg tagged Fukushima-katastrofen.

Se Fukushima links år 1, Fukushima links år 2, Fukushima links år 3 – første halvår samt Fukushima links år 3 – andet halvår.

Optegnelser december 2013

2. december – Indkøringsproblemer for ALPS-systemet
3. december – Oparbejdningsanlægget ved Rokkasho 200 mia. yen dyrere
3. december – TEPCO: Kashiwazaki-Kariwa fuldt i gang fra foråret 2016
3. december – Omfattende retssager mod Oi-værket
4. december – Nuclear-free Japan is a reality, not a political slogan

4. december – IAEA: Hæld det i Stillehavet *
5. december – Hemmeligholdt Chernobyl-rapport om evakuering *
6. december – A-kraften ‘vigtig’ for Japan *
6. december – Frankrig opgiver A-kraft i USA
7. december – NRA inspicerer undergrunden ved Mihama-værket

8. december – Rekordstråling omkring Fukushima-værket
9. december – Abe lander ny sikkerhedslov (lille politisk update)
10. december – fire atomaffaldspladser på vej
10. december – TEPCO-farce på NRA-møde: Saving money coming first
11. december – Væg til væg-asfaltering af Fukushima Daiichi

11. december – Sydkorea skruer ned for A-kraften
11. december – NRA accepterer genstart af oparbejdningsanlægget ved Tokai
13. december – Naoto Kan: LDP-modstandere mod A-kraften må stå frem
14. december – TEPCO: kernenedsmeltning skyldes tidligt tab af køling
16. december – Konturerne af den ny energiplan *

17. december – Undergrunden ved Tsuruga-værket genundersøges
17. december – Amerikanske søfolk sagsøger TEPCO
18. december – TEPCO opgiver reaktor 5 og 6 ved Fukushima Daiichi
18. december – NRA etablerer nye sikkerhedsregler for oparbejdningsanlæg
18. december – Handelsunderskud for november vokset 35%

19. december – Pressekonference: øget kræftforekomst blandt Fukushimas børn
19. december – IAEA tidlig formodning om fuld kernenedsmeltning
20. december – Forhøjet risiko for ødelæggende jordskælv i Tokyo-området *
20. december – Hamaoka-værket gør sig klar
20. december – Onagawa-værket gør sig klar til opstart

21. december – TEPCO vil lave særlig dekommissioneringsafdeling
21. december – ikke alle kan regne med at komme tilbage *
21. december – Igen forhøjet stråling ved Fukushima Daiichi *
23. december – Dekontamieringen af Fukushima-området stærkt forsinket *
25. december – Den luftbårne radioaktivitet faldende

27. december – Fukushima-fisk stadig forurenede
29. december – Horrible forhold for løsarbejdere ved Fukushima Daiichi *
30. december – Den indre opposition
30. december – LDP-forslag om et Japan uden A-kraft *
31. december – Status for genstart

Se Fukushima links for december 2013.

Læs mere »

Share

Fukushima – to år senere

11. marts 2013

I dag kl. 14:46 japansk tid (6:46 dansk tid) var det to år siden et gigantisk jordskælv ud for Tohukus nordøstlige kyst udløste en gigantisk tsunami, som tilsammen spredte død og ødelæggelse op langs kysten.

I en artikel i Japan Times lørdag skrev Roger Pulvers, at der efter 3/11 katastrofen er tale om tre forskellige Tohuku-zoner: 1) den zone langs kysten, som blev raseret af tsunamiens frådende vandmasser, 2) den zone, som efterfølgende måtte evakueres på grund af radioaktiv forurening fra tre kernenedsmeltninger, som blev udløst af jordskælv og tsunami, og 3) de store dele af Tohuku, som selvom de ikke blev direkte berørt af tsunamiens og strålingens ødelæggelser, alligevel har fået hverdagen alvorligt forandret af en katastrofe, som synes at sprede sine afledte virkninger ud i den yderste afkrog af det japanske rige og ind i de mest intime bevidsthedsrum – og har påvirket ikke bare hele Japan, men langt ud over landets grænser.

Der er et lille stræk langs kysten, som både blev raseret af tsunamien og så hårdt ramt af radioaktiv forurening fra de fire havarerede reaktorer på Fukushima Daiichi-værket og derfor hører til i både zone 1 og 2, men i store træk holder hans inddeling, og den tydeliggør, at der stadig her to år efter er tale om en katastrofe med mange ansigter, som på den ene eller anden måde griber ind i de fleste japaneres dagligdag.

Tsunamiens voldsomme raseren var med 18.500 døde og savnede de mest håndgribelige. Mange steder var tsunamien 15 m høj, men hvor den blev stuvet sammen i tragtformede fjorde og mundinger har den enkelte steder kunnet nå over 40 m højde, så sine steder nåede de frådende vandmsser op til 10 km ind og ødelagde stort set alt menneskeskabt. Men her kan fornyelsesarbejdet tage fat, så snart vandet har trukket sigtilbage, og selvom det tager tid at rekonstruere et helt samfund forfra, så er man flere steder langs kysten godt i gang.

Læs mere »

Share

Japan stadig uden A-kraft

7. juni 2012

Før Fukushima-katastrofen var Japan med 54 reaktorer det land i verden, som efter USA og Frankrig havde mest atomkraft. Men fire reaktorer i knæ og en situation, som i værste fald kunne have nødvendiggjort evakueringen af hele Tokyo-området har givet så store betænkeligheder ved den fortsatte brug af A-kraft, at ingen endnu har haft mod til at genstarte reaktorer, når de en for en blev standset for regelmæssig vedligeholdelse.

Frem til Fukushima-katastrofen leverede A-kraften mere end 30% af den japanske elektricitet, og  der var planer om i de kommende år at udvide dette til 50%. Men 5. maj satte Japan sin sidste reaktor på stand by, og der har siden udspillet sig et bizart spil for og imod genstart.

Situationen er særligt prekær her i de kommende måneder, fordi det japanske el-forbrug er størst i juli og august måned, hvor det fugtigvarme klima normalt ville have airconditioning-anlæggene på fuld kraft landet over.

Presset for at få i det mindst nogle få reaktorer i gang igen inden sommervarmen for alvor sætter ind har derfor været stort, ikke mindst i Kansai-området (med blandt andet byerne Osaka og Kyoto), hvor A-kraften før Fukushima-katastrofen udgjorde hele 50% af el-forsyningen for regionens omkring 40 mio. indbyggere.

Selv med de besparelser, som regionens virksomheder og befolkning var i stand til at gennemføre sidste sommer, har forsyningsselskaberne regnet sig frem til, at der på særligt varme sommerdage (hvor airconditioningen normalt står for mere end halvdelen af husholdningernes el-forbrug) ville mangle op til 15% kapacitet. Alle virksomheder og husholdninger er derfor pålagt 15% besparelser i et forsøg på at undgå såkaldte rolling blackouts, hvor strømmen simpelthen slukkes for en time eller to ad gangen i skiftende områder for at kunne klare forsyningen i de øvrige områder.

Japans premierminister Yoshihiko Noda har da også igennem flere måneder insisteret på at få genåbnet to af fire reaktorer ved Oi-værket (som ligger ved Kansai-områdets nordvendte kyst). Her havde man tidligt fået godkendt de stress-test, som blev igangsat for alle japanske reaktorer efter Fukushima-katastrofen. Men disse tests har været stærkt kritiseret som værende helt utilstrækkelige. De er ganske provisoriske og varetaget af en kontrolinstans, som står overfor at blive nedlagt og erstattet af en reel kontrolinstans, som ikke er i lommen på A-kraft-industrien. Denne nye instans, som skulle være med til at genskabe tilliden til (og varetagelsen af) den japanske A-krafts sikkerhed, var lovet på plads senest 1. april, men er stadig langt fra afklaret.

Læs mere »

Share

Masaharu Takasaki: Kokoro Shelter Project

7. maj 2012


.
Første gang jeg stødte på den japanske arkitekt Masaharu Takasaki, var i forbindelse med et ganske enestående projekt i Tokyo, Crystal Light (1987), som var bygget op af bølgende bevægelser i flere etager omkring en lysgård beplantet med kæmpebambus, som rakte deres stammer og graciøse løv op mod tagets stiliserede skyer. Alt var håndlavet, frit formet – så generøst i sit forsøg på at bringe menneske og natur i kontakt midt i storbyen, og så ødselt i sit forbrug af tid i en æra, hvor standardisering og masseproduktion er mantraet. Men også et projekt med en gruopvækkende skæbne, fordi det i den japanske bobleøkonomis slutfase ikke levede op til de ofte tårnhøje forventninger til den slags symbolarkitektur og blot få år efter opførelsen blev revet ned. Siden fik Takasaki opgaver i forbindelse med Kumamoto Artpolis – her var hans bestræbelse på gennem sin arkitektur at forbinde menneske og kosmos endnu tydeligere, og bygningerne var nu noget mere solide, ikke sådan bare lige at fjerne.

I denne video fra en TED-konference i december i Tohuku, den del af Japan, som 11. marts 2011 blev ramt af et af de senere års voldsomste jordskæv, som efterfølgende udløste en sine steder op til 40 m høj tsunami, som hærgede langt ind i landet og gjorde i titusindvis hjemløse, kan man opleve Masaharu Takasaki fortælle om sine overvejelser i forbindelse med  hans arbejde med Kokoro Shelter Project – midlertidige boliger til de titusindvis af japanere, som står uden bolig som følge af jordskælv og radioaktiv stråling.

Normalt er den slags katastrofe-genhusning noget, som blot skal opfylde de mest nødøtørftige funktioner, indtil man rykker hjem igen. Men for mange er der tale om en længere periode. For nogle samfund op langs kysten er alt væk efter tsunamien, og man står overfor svære overvejelser, om man skal bygge længere inde i landet, over tsunami-højde, eller om man skal reetablere sig på kanten af det store hav, hvor de fleste føler, at de hører til. For andre samfund er strålingsforureningen af deres område så stor, at der kan der gå årtier, før man kan håbe på at kunne flytte hjem.

Kokoro betyder hjerte, bevidsthed, essens, og Takasaki tager i Kokoro Shelter Project udgangspunkt i, hvor forfærdeligt, hvor uværdigt, hvor bedrøveligt fantasiløst, vi ofte laver den slags genhusning. Han stiller spørgsmålet, hvordan skabe et  rum for sorg, et rum for fællesskab, et rum for refleksion og indadskuen, og for den relation med naturen, som har båret og formet den japanske folkekarakter? Det skulle gå stærkt, kan man måske forsvare det med, i starten blev folk stuvet sammen i klasselokaler, sportshaller og lagerfaciliteter. Og den midlertidige genhusning, som efterhånden er blevet etableret, ligner da også noget i retning af en skurvognsby opbygget af containere. Men Takasaki fortæller på denne video indledende, hvordan han, da han kort efter katastrofen tog nodpå i katastrofeområdet, var rystet over at opleve, hvor pauvre rammer, man bød de evakuerede. Ofte var skillevæggene til naboerne, hvis de overhovedet var der, lavet af papkasser.

Kokoro-enhederne kommer i to forskellige varianter – til udendørs brug, og til opstilling i store lokaler. Størrelsen går fra 1-10 tatamimåtter, eller cirka 1,5-15,5 m². -I den lille boenhed, som han viser en model af i videoen, er der skabt et levested omkring to tatami-måtter. En bordplanke imellem, en billedniche i den ene ende, og et ankomst- og opbevaringsareal i den anden ende. På den måde lykkes det på ganske få m² at skabe et lille værested, mødested, arbejdssted, skjulested, legested, sovested, hyggested, opbevarings-, udstillings- og kultsted med stærke rødder i den japanske bokultur. Faktisk ville man uden problemer kunne afholde te-ceremoni i det lille rum, som på under 5 m² har fundet plads til en lille tokonoma – en niche til udstilling af en særlig årstidens blomst, frugt og billede.

En større enhed er skabt til lidt større fællesskaber, hvor flere kan mødes – igen med det hævede gulvflade og den symbolske markering af væggene. En tredje variant er egentlige bygninger, som ville kunne erstatte de bevidstløse containerbyer, som er stillet op rundt omkring.

Takasaki kan ikke lide den megen tale om midlertidig genhusning. Hvert øjeblik har en flig af evigheden, og med reference til en talemåde som har haft stor betydning i te-ceremonien: ichi-go, ichi-e – som er svært at oversætte direkte, men betyder noget i retning af one meeting, one lifetime, at vi må mødes og være til stede i øjeblikket, som var det sidste gang i livet –  fejer han “undskyldningen” om midlertidighed bort. Eller mere præcist afviser han logikken i, at det ekstrordinære i situationen retfærdiggør at sænke overlæggeren. Vi må tværtimod skabe det ultimative, det uomtvistelige, et rum for spiritualiteten, refleksionen og  sorgarbejdet. “Vi kan invitere naturen ind i selv det mindste rum,” siger Takasaki omkring 9:24.

Og der er brug for det. Der er meget store psykologiske problemer i den del af det japanske befolkning, som nu har boet i lejre og midlertidighed i over et år måske endda uden at vide, hvornår, om eller hvordan de kommer videre.

På de 12 minutter, der var til rådighed for oplægsholderne på TEDx Tohuku i december, når Takasaki faktisk at få sagt noget meget centralt om forholdet mellem fortid, nutid og fremtid og om det traditionelle japanske hus og den måde, hvorpå det griber formende og understøttende ind i tilværelsen. Jeg blev ganske inspireret Takasakis ordstrøm – af hans vilje til at se det ekstraordinære i hverdagens små ting og hans evne til at se mulighederne i hver eneste situation. Der ligger noget fundamentalt bæredygtigt i denne vilje til ikke at lade nogen mulighed gå til spilde.

Minami-Soma city, Fukushima Japan, en YouTube-video med glimt fra Kokoro Shelter Project.

John-Paul Pryor: Takasaki Masaharu / Article 25, (interview med Takasaki) Dazed Digital 2011.

www.takasaki-architects.co.jp.

 

Share

Fukushima – otte måneder i tvivl

11. november 2011

I dag er det otte måneder siden, at et jordskælv ud for Japan udløste en voldsom tsunami, som sine steder nåede 10 km ind i landet og spredte død og ødelæggelse over en flere hundrede kilometer lang kyststrækning. Mere end 20.000 mennesker omkom, heraf er ganske mange endnu ikke fundet og bliver det aldrig. I titusindvis af mennesker har måttet flytte i lejre og midlertidige boliger, og der forestår et kolossalt genopbygningsarbejde, som det vil tage adskillige år at gennemføre.

Oven i alt dette ramte tsunamien Fukushima Daiichi-værket, at A-kraftværk med seks reaktorer placeret langs kysten. Ikke bare nødstrømsforsyningen, men stort set alle sikkerhedsforanstaltninger svigtede, og tre af reaktorerne løb løbsk, mens store mængder brugt brændsel, som ikke kunne holdes nedkølet, udgjorde endnu en tikkende bombe i en fjerde reaktor.

Her otte måneder efter ser det ud til, at situationen langsomt er ved at være under kontrol. Men der har været meget omfattende radioaktive udslip, og efterhånden som det står klart, at der har været tale om kernenedsmeltninger i tre af reaktorerne, nærmer Fukushima-ulykken sig verdens største A-kraft-ulykke. Samtidig holder alle vejret for, at der ikke kommer et stort efterskælv, som man ofte ser det kort tid efter store jordskælv. For med eksploderede reaktorbygninger og serier af intermistiske løsninger ville endnu en tsunami af samme størrelse igen bringe ulykken helt ud af kontrol.

Hvor ødelæggelserne fra jordskælv og tsunami trods deres omfang er afgrænsede og håndterbare, da får en A-kraft-ulykke af dette omfang en gennemgribende indvirkning på et helt samfund. Det har været tankevækkende at følge, hvordan konsekvenserne af et sådant teknologisk kollaps breder sig som ringe i vandet til alle dele af samfundet – ved at lade øjnene løbe ned over link-samlingen i det forudgående blog-indlæg, Fukushima – links, får man en fornemmelse af, hvor omfattende ravage en sådan ulykke har i et højteknologisk samfund. Siden 11. marts har det præget hver eneste dag for samtlige 126 millioner japanere, og ingen kan endnu sige noget om, hvornår og i hvilken udstrækning tingene igen bliver “normale”.

Læs mere »

Share

Fukushima links år 3 – andet halvår

11. november 2011

Den oprindelige link-side med links om udfoldelsen af problemerne efter Fukushima Daiichi-katastrofen var efterhånden blevet så lang, at det var på tide at opdele den. Herunder finder man således links fra tredje år, (det andet halvår), mens de to forudgående indlæg, Fukushima links år 1, og Fukushima links år 2 rummer links fra de første to år efter katastrofedagen. Og link-siden for år tre blev efterhånden så uhåndterlig lang, at den er delt i to: Fukushima links år 3 – første halvår samt nærværende Fukushima links år 3 – andet halvår.

Siden juni 2012 har jeg næsten dagligt lavet små optegnelser over udviklingen omkring genstarten af de japanske reaktorer og vedtagelsen af en ny energiplan, som bringer Japan ind i en udvikling baseret på vedvarende energi. Disse optegnelser er holdt månedsvis – se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014. I den forbindelse er der medtaget ganske mange links til belysning af den politiske side af energiplanens tilblivelse, som ikke findes herunder.

Det har vist sig, at både Mainichi og Kyodo inddrager de fleste af deres nyhedsartikler. Frem for at fjerne disse links fra oversigten er de givet en brun farve og link-henvisningen er fjernet. Hvis det er noget, man meget gerne vil læse, vil en Google-søgning på overskriften (sat i gåseøjne) ofte afsløre, at der er en tredjepart, som har indkopieret artikelteksten. Dette vil blot være uoverkommeligt at gøre for samtlige artikler, så jeg har valgt at lade overskriften stå for at bevare overskriftsbilledet af en proces med mange variable.

Jeg har sat paper.li-siden Fukushima Blues op, så den opdateres hver morgen kl. 8 dansk tid med nyhedsartikler, videoer mv. om om Fukushima-katastrofen og dens udfoldelse i det japanske samfund. Der dukker indimellem regulære skæverter op, men omvendt kommer Fukushima Blues langt omkring i informationsstrømmen omkring Fukushima Daiichi.

Gå direkte til links for september, oktober, november, december 2013 samt januar og februar 2014.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Se samtlige blog-indlæg om Fukushima.

 

Marts 2014

… opdateres løbende.

 

Fukushima nuclear disaster taking toll on corporate and family finances, Mainichi 11.03.2014.

Three Years After: Silent prayers offered throughout Japan at 2:46 p.m. on 3/11, Asahi Shimbun 11.03.2014.

Survivors cling to memories of lost and missing, (Kyodo) Japan Times 11.03.2014.

Full recovery from 3.11 still a long way away, (leder) Mainichi 11.03.2014.

Three Years After: Asahi poll shows 3/11 survivors believe memories of disaster fading, Asahi Shimbun 11.03.2014.

Survivors still overwhelmed by 3/11 losses, (Kyodo, staff) Japan Times 11.03.2014.

3.11 survivors show deepened feelings of isolation: survey, Mainichi 11.03.2014.

Yutzuru Tsuboi: Don’t let disaster-stricken Tohoku region remain as Tokyo’s ‘colony’, Asahi Shimbun 11.03.2014.

Yuriy Humber & Masumi Suga: Reactors still feared despite new rules, Japan Times 11.03.2014.

Japan marks 3 years since quake-tsunami disasters, nuclear crisis, (Kyodo) Mainichi 11.03.2014.

Three Years After: Abe promises opening of expressway through disaster area by next spring, Asahi Shimbun 11.03.2014.

David McNeill: Stakes high as ailing U.S. Navy sailors take on Tepco over Fukushima fallout, Japan Times 11.03.2014.

Pain remains three years on from 3.11 disasters, Mainichi 11.03.2014.

Humans not cut out to control nuclear energy, (Vox Popoli) Asahi Shimbun 11.03.2014.

Quake coverage to cost 15.5% more, (Jiji) Japan Times 11.03.2014.

Residents’ views should come first in Tohoku reconstruction work, (leder) Asahi Shimbun 11.03.2014.

Jacob Adelman: Tokyo radiation less than the level in Paris, (Bloomberg) Japan Times 11.03.2014.

Regulators vow to steer Fukushima plant decommissioning swiftly, Kyodo 11.03.2014.

Ida Torres: Plans to restart nuclear plants, move residents back to Fukushima criticized, Japan Daily Press 11.03.2014.

Japan renews resolve to achieve Fukushima plant decommissioning, Kyodo 11.03.2014.

Ida Torres: Japan remembers victims of earthquake-tsunami disaster on 3rd anniversary, Japan Daily Press 11.03.2014.

Justin McCurry: Japan’s Fukushima recovery: What’s been done and what’s still to do, Christians Science Monitor 11.03.2014.

Anonymous Senior Tepco Employee: No one knows what to do at Fukushima, it’s impossible to fix – Reactors not under control – “We just can’t deal with the melted fuel”, Energy News 10.03.2014.

3rd Anniversary of the Triple Disaster in Japan: If Only It Had Been Just Earthquake and Tsunami…, EXSKF 10.03.2014.

Fukushima N-Crisis Has Not Changed Japan: Ex-Panel Chief, Jiji Press 10.03.2014.

267,000 still evacuees three years on, (Kyodo, staff) Japan Times 10.03.2014.

2,100 lanterns lit up in memory of tsunami victims, Mainichi 10.03.2014.

Shinichi Sekine: Three Years After: DPJ’s ‘no-nuclear’ bill obliterated after regime change, Asahi Shimbun 10.03.2014.

Mizuho Aoki: Tohoku kids stressed, haunted by trauma, Japan Times 10.03.2014.

Half of disaster-hit municipalities fear rise in unsuccessful bids, Mainichi 10.03.2014.

Three Years After: Decontamination planned for agricultural reservoirs in Fukushima, Asahi Shimbun 10.03.2014.

32,000 join anti-nuclear power rally in Tokyo: organizers, Mainichi 10.03.2014.

Keisuke Iwata: Tsunami-hit fishermen tap Net to regroup, Japan Times 10.03.2014.

267,000 people remain evacuees 3 yrs after quake-tsunami disaster, Mainichi 10.03.2014.

Japan has record deficit, lowers growth estimate, (AP) Asahi Shimbun 10.03.2014.

Patrick St. Michel: Clarify your role, prepare before a disaster strikes, Japan Times 10.03.2014.

Gov’t must stand at helm in decommissioning of Fukushima reactors, (leder) Mainichi 10.03.2014.

Tohoku three years after the 3/11 earthquake and tsunami, (billedserie) Japan Times 10.03.2014.

Around 20 percent of local journalists involved with 3.11 disaster coverage could have PTSD, Mainichi 10.03.2014.

Taro Karasaki: Three Years After: Actor Matsuyama demonstrates subtle touch in Fukushima film, Asahi Shimbun 10.03.2014.

Toru Hanai & Elaine Lies: Life indoors exacts toll on Koriyama children, (Reuters) Japan Times 10.03.2014.

Maan Pamintuan-Lamorena: Non-profit Safecast continues measuring Japan’s radiation levels with help from volunteers, Japan Daily Press 10.03.2014.

Fukushima fisherman holds boat-launching ceremony, Mainichi 10.03.2014.

Ida Torres: Survey says 80% of Japanese don’t want nuclear plants anymore, Japan Daily Press 10.03.2014.

Nuclear watchdog should continue with reforms reflecting lessons from Fukushima, (leder) Asahi Shimbun 10.03.2014.

Japan to restart safe nuke plants, Abe says before quake anniversary, (Kyodo) Mainichi 10.03.2014.

Ida Torres: PM Abe says government keen on restarting ‘safe’ nuclear reactors, Japan Daily Press 10.03.2014.

UK Medical Experts Say Seemingly Large Number of Thyroid Cancer in Children in Fukushima Is Likely Due to Hypersensitive Ultrasound, EXSKF 10.03.2014.

Maan Pamintuan-Lamorena: PM Abe vows to speed up reconstruction efforts 3 years after Japan’s disasters, Japan Daily Press 10.03.2014.

Fukushima 3rd Anniversary; Technical Report Unit 2, Simply Info 10.03.2014.

Ida Torres: Tokyo anti-nuclear rally brings tens of thousands of protesters as disaster anniversary approaches, Japan Daily Press 10.03.2014.

Læs mere »

Share

Fukushima links år 3 – første halvår

11. november 2011

Den oprindelige link-side med links om udfoldelsen af problemerne efter Fukushima Daiichi-katastrofen var efterhånden blevet så lang, at det var på tide at opdele den. Herunder finder man således links fra tredje år (det første halvår), mens de to forudgående indlæg, Fukushima links år 1, og Fukushima links år 2 rummer links fra de første to år efter katastrofedagen. Og link-siden for år tre blev efterhånden så uhåndterlig lang, at den er delt i to: Fukushima links år 3 – første halvår samt Fukushima links år 3 – andet halvår.

 

Siden juni 2012 har jeg næsten dagligt lavet små optegnelser over udviklingen omkring genstarten af de japanske reaktorer og vedtagelsen af en ny energiplan, som bringer Japan ind i en udvikling baseret på vedvarende energi. Disse optegnelser er holdt månedsvis – se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014. I den forbindelse er der medtaget ganske mange links til belysning af den politiske side af energiplanens tilblivelse, som ikke findes herunder.

Det har vist sig, at både Mainichi og Kyodo inddrager de fleste af deres nyhedsartikler. Frem for at fjerne disse links fra oversigten er de givet en brun farve og link-henvisningen er fjernet. Hvis det er noget, man meget gerne vil læse, vil en Google-søgning på overskriften (sat i gåseøjne) ofte afsløre, at der er en tredjepart, som har indkopieret artikelteksten. Det vil blot være uoverkommeligt at gøre for samtlige artikler, så jeg har valgt at lade overskriften stå for at bevare overskriftsbilledet af en proces med mange variable.

Hen over sommeren 2013 har jeg sat paper.li-siden Fukushima Blues op, så den hver morgen kl. 8 dansk tid opdateres med nyhedsartikler, videoer mv. om om Fukushima-katastrofen og dens udfoldelse i det japanske samfund. Der dukker indimellem regulære skæverter op, men omvendt kommer man med Fukushima Blues langt omkring i informationsstrømmen omkring Fukushima Daiichi.

Gå direkte til links for marts, april, maj, juni, juli og august.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Se samtlige blog-indlæg om Fukushima.

 

September 2013

… opdateres løbende.

 

NHK: Attempts to stop Fukushima contamination flowing into ocean have failed — Japan Nuclear Expert: “Most likely flowing fairly quickly into sea” from nearby Reactor No. 2, Energy News 11.09.2013.

Now Japan must deliver, (leder) Japan Times 11.09.2013.

Christian Sarich: Miso Soup Found to Protect Against Radiation Exposure, Natural Society 11.09.2013.

Scrap nuclear power in Sweden: Social Democrat, The Local 11.09.2013.

Fukushima Unit 4 Fuel Removal Risks, Simply Info 11.09.2013.

Ministry angers residents by pushing back Fukushima cleanup, Asahi Shimbun 11.09.2013.

Decontamination work delayed in 7 Fukushima municipalities, Mainichi 11.09.2013.

Finlay Colville: Recharged Japan Solar PV Industry Hits 10 GW of Installed Capacity, SolarBuzz 11.09.2013.

David McNeill & Miguel Quintana: Return to the radiation zone: Fukushima clean-up operation mired in fear and misinformation, The Independent 11.09.2013.

Kazuaki Nagata: No. 1 chief pleased with Olympics bid; tritium reading doubles, Japan Times 11.09.2013.

Japan ponders Fukushima options, but TEPCO too big to fail, (Reuters) Asahi Shimbun 11.09.2013.

Xinhua: “Indications are that there is a second leak” at Fukushima, says Japan expert – Fish over 140 km from plant have shown extremely high levels of contamination, Energy News 11.09.2013.

Jon Day & Liu Tian: TEPCO failing to solve Japan’s nuke crisis, but gov’t keeping away on financial concern, Xinhua News 11.09.2013.

Japan Marine Expert: Fukushima radioactive tanks may have already been emptied into Pacific Ocean -Xinhua, Energy News 11.09.2013.

2011 disaster survivors stuck in housing limbo, Asahi Shimbun 11.09.2013.

Eric Johnston: Kansai not overly enthusiastic about Tokyo landing Olympics, Japan Times 11.09.2013.

Finlay Colville: Recharged Japan Solar PV Industry Hits 10 GW of Installed Capacity, SolarBuzz 11.09.2013.

Japan disaster, economic crisis prompt IAEA to cut nuclear growth projection, Eco-Business 10.09.2013.

Fredrik Dahl: Japan disaster, economic crisis prompt IAEA to cut nuclear growth projection, Reuters 10.09.2013.

Marco Evers: Japan’s Nuclear Migraine: A Never-Ending Disaster at Fukushima, Der Spiegel 10.09.2013.

Minoru Matsutani: Japan hopes to blow ahead in renewables with floating wind farm, Japan Times 10.09.2013.

Fukushima victims angered at decision not to prosecute officials, Asahi Shimbun 10.09.2013.

Water highly irradiated near leaky tank, (AFP-Jiji, Kyodo) Japan Times 10.09.2013.

Disaster areas critically short of manpower, (Jiji) Japan Times 10.09.2013.

Japan Times: Prime Minister telling “outright lie”? — Experts: Nuclear material “has kept gushing into Pacific far beyond man-made bay” — Fukushima fisherman: “He must be kidding… he doesn’t know what’s going”, Energy News 10.09.2013.

Mari Saito: Fukushima plant operator names U.S. adviser to aid clean-up, Reuters 10.09.2013.

Japan Nuclear Expert: I was “flabbergasted” by Olympic speech — Fukushima reactors are actually destroyed and constantly leaking in ocean – Contamination dumping into sea – PM: “It’s contained in 0.3 km² area of harbor”, Energy News 10.09.2013.

Abe wasn’t originally going to mention radioactive water leak in Olympic speech, Mainichi 10.09.2013.

Doubt cast on Abe’s assurance to IOC about Fukushima leaks, Asahi Shimbun 10.09.2013.

Reiji Yoshida: Abe’s assurance to IOC on nuclear plant called into question, Japan Times 10.09.2013.

Japan disaster, economic crisis prompt IAEA to cut nuclear growth projection, Eco-Business 10.09.2013.

Speeches by Tokyo bid committee members during final presentation to IOC, Mainichi 10.09.2013.

Candy Chan & Amy Nip: Ban all fish from Japan to ease fears, says Hong Kong food expert, South China Morning Post 10.09.2013.

Leak from Fukushima tank contaminating groundwater, Asahi Shimbun 10.09.2013.

Abe’s assurance over Fukushima radioactive water comes under question, Mainichi 10.09.2013.

New hotspot: TEPCO detects high groundwater radiation at Fukushima plant, RT 10.09.2013.

Fukushima refugees disappointed that ex-PM, TEPCO execs escape prosecution, Mainichi 10.09.2013.

Ko Shu-ling: Taiwan’s 4th nuclear plant might be ready for loading fuel rods in Sept.: ministry, Kyodo 10.09.2013.

Lucas W. Hixson: Spread of contamination likely to prevent TEPCO from pumping groundwater into the ocean, Enformable 10.09.2013.

High radiation detected at Fukushima monitoring well: reports, (AFP) France 24 09.09.2013.

Kazuaki Nagata: Reactor makers look abroad as home market fizzles, Japan Times 09.09.2013.

Prosecutors decide not to indict anyone related to Fukushima nuclear accident, Asahi Shimbun 09.09.2013.

Ida Torres: Japanese fishermen object to planned release of Fukushima water into Pacific Ocean, Japan Daily Press 09.09.201

Masaaki Kameda: Games nod pressures Tokyo to act, Japan Times 09.09.2013.

Stress-induced deaths in Fukushima top those from 2011 natural disasters, Mainichi 09.09.2013.

Feed-in-tariff system should be used to recharge local communities, (leder) Asahi Shimbun 09.09.2013.

Phred Dvorak: A New Groundwater Problem, Wall Street Journal 09.09.2013.

Nuclear Consultant: They will have to maintain Fukushima ice wall for hundreds of years if ever installed, Energy News 09.09.2013.

Philippa H. Stewart: Fukushima’s financial fallout, Aljazeera 09.09.2013.

Kan, Tepco execs avoid charges over nuclear disaster, (Kyodo) Japan Times 09.09.2013.

Gundersen: Spent fuel likely to break when pulled from Fukushima Unit 4 pool – Racks have been distorted; Fuel rods overheated – Suspects some will be stuck there for long, long time, Energy News 09.09.2013.

Hirotaka Kojo & Eiji Zakoda: Quake reconstruction budget still used for unrelated projects, Asahi Shimbun 09.09.2013.

Radio: Problems looming at Fukushima plant; Soil unstable, risk of liquefaction – CBC: If fuel pool comes down, release could be dozens of times larger than Chernobyl, Energy News 09.09.2013.

Asahi poll: 72% criticize government’s response to Fukushima radioactive water leak issue, Asahi Shimbun 09.09.2013.

Japan Prime Minister’s Fiction vs. Fact: Fukushima contamination has never done any damage to Tokyo; Radioactive water at plant was “blocked” – Study: Tokyo was contaminated – Experts: Radioactive water is constantly flowing out to sea and almost impossible to stop, Energy News 09.09.2013.

Lake H. Barrett: Fixing Fukushima’s water problem, Bulletin of the Atomic Scientists 09.09.2013.

David Icke: Boycott The Radioactive 2020 Olympics Of Death, 08.09.2013.

Yoichi Shimatsu: Boycott The Radioactive 2020 Olympics Of Death, rense.com 08.09.2013.

Abe hopes Tokyo Olympics will ring out period of deflation, Asahi Shimbun 08.09.2013.

Gundersen: Fukushima reactor cores are in crisis as bad as ‘China Syndrome’, Energy News 08.09.2013.

Hosting Olympics to lift Japan’s GDP by 0.5%: estimate, (Kyodo) Japan Times 08.09.2013.

Ed Odeven: What others are saying about Tokyo’s winning Olympic bid, Japan Times 08.09.2013.

Tokyo wins bid to host 2020 Olympics, (Kyodo) Japan Times 08.09.2013.

Tokyo emerges triumphant in race for 2020 Summer Games, Asahi Shimbun 08.09.2013.

Tokyo Olympics to be held from July to August 2020 under theme ‘Discover Tomorrow’, Mainichi 08.09.

Masaaki Kameda: Tokyo Olympic bid committee makes last-ditch pitch for 2020 Games, Japan Times 08.09.2013.

The Characterization of Chernobyl Findings by Fukushima Medical University’s Thyroid Survey, Paul Langley’s Nuclear History Blog 08.09.2013.

Richard Osley & Oscar Quine: ‘The safe Games’: Judges convinced over Fukushima fallout fears as Tokyo wins the race to host 2020 Olympics, The Independent 08.09.2013.

Elain Lies: Japan anticipates Olympic boost, but Fukushima shadows linger, Reuters 08.09.2013.

Nuclear Expert: Biggest concern at Fukushima is the huge source of radioactivity from molten fuel and spent fuel pools winding up in ocean – “The health of the entire Northern Pacific is at stake”, Energy News 07.09.2013.

Finland seeks lessons after Fukushima on nuclear complacency culture, (Reuters) Asahi Shimbun 07.09.2013.

Stephen Wilson: Tokyo, Istanbul, Madrid make final 45-minute pitches ahead of 2020 vote, Japan Today 07.09.2013.

Jin Nishikawa: Science panel recommends strengthening inspection of Fukushima-grown produce, Asahi Shimbun 07.09.2013.

Inose slams Fukushima coverage, (AFP-Jiji) Japan Times 07.09.2013.

Momentum for 2020 Games with Tokyo: Tokyo Gov. Inose, Mainichi 07.09.2013.

Rowan Hopper: Fukushima: health disaster or PR fail? Japan Times 07.09.2013.

South Korean ban on Japanese seafood imports could hurt fisheries industry as a whole, Asahi Shimbun 07.09.2013.

Charlie Smith: IOC grants Tokyo 2020 Olympics, despite ongoing concerns over Fukushima power plant, straight.com 07.09.2013.

Rowan Hopper: Fukushima: health disaster or PR fail? Japan Times 07.09.2013.

Fukushima residents rap Tokyo Olympics bid chief over nuclear crisis, Kyodo 06.09.2013.

Keiji Hirano: Outgoing antinuclear mayor attacks Japan’s nuclear exports, Kyodo 06.09.2013.

Ida Torres: Anti-nuclear mayor calls gov’t export of nuclear power ‘unethical’, ‘shameful’, Japan Daily Press 06.09.2013.

Mattt Slater: Olympics: How Madrid has edged ahead in 2020 host city vote, BBC news 06.09.2013.

S. Korea bans fishery imports due to radioactive water leak on eve of Olympic vote, Asahi Shimbun 06.09.2013.

2,020 candles cheer Tokyo for successful bid to host 2020 Olympics, Mainichi 06.09.2013.

Reconstruction Agency must listen to victims of nuclear disaster, (leder) Asahi Shimbun 06.09.2013.

Crime up among No. 1 plant staff, (Jiji) Japan Times 06.09.2013.

Tokyo Olympic bid committee on the defensive over radioactive water at Fukushima nuke plant, Mainichi 06.09.2013.

South Korea bans fisheries imports from Fukushima area, BBC News 06.09.2013.

Kazuaki Nagata: At stake in bid – ¥3 trillion, Japan Times 06.09.2013.

Nuclear Engineer: Fuel appears damaged in Fukushima Unit 4 pool and will fall apart if they pull it up – Make sure your radiation monitor works so you know what’s going on when something drops, Energy News 06.09.2013.

Gov’t agency kept meetings on nuke disaster support off-record, withheld documents, Mainichi 06.09.2013.

Team holds second Olympics presentation rehearsal, (Kyodo) Japan Times 06.09.2013.

Meeyoung Cho & Mari Saito: South Korea extends Japan fisheries ban as Fukushima concerns grow, Reuters 06.09.2013.

Masaaki Kameda: Experts uncertain about Tokyo bid, Japan Times 05.09.2013.

Tokyo Olympic bid news conference hit with questions about nuke plant contamination, Mainichi 05.09.2013.

David Hueston: JOC delegates in radiation spin control, (Kyodo, AP) Japan Times 05.09.2013.

Atsushi Akutsu: Japan assures IOC Tokyo is safe ahead of Summer Games vote, Asahi Shimbun 05.09.2013.

The Road Less Taken: Energy Choices for the Future, (med transskript af videoen) Fairewinds 05.09.2013.

Hamaoka plant holds Nankai drill, (Jiji) Japan Times 05.09.2013.

TV: People will be consuming radioactive material coming from Fukushima – Seafood “much further away” from region will have unacceptable levels of contamination at times, says senior scientist, Energy News 05.09.2013.

Chisaki Watanabe: Japan Fuel Cell Market Ripe After Fukushima, Bloom Energy Says, Bloomberg 05.09.2013.

Michael Greger: Fukushima and Radioactivity in Seafood, (m. video) 04.09.2013.

Eleazar David Melendez: 2020 Olympics Likely To Go To Madrid: Source, Huffington Post 04.09.2013.

Tokyo 2020 Olympic Bid Shadowed by Fukushima, Discovery News 04.09.2013.

NRA team still seems leaning toward ruling fault under Aomori nuke plant is active, (Jiji, Kyodo) Japan Times 04.09.2013.

Prime minister’s office rushes to address Fukushima contamination as Olympic vote nears, Mainichi 04.09.2013.

Trade minister says Japan in contact with U.S., others on Fukushima water crisis, (Reuters) Asahi Shimbun 04.09.2013.

Ministry meeting on greenhouse gases scheduled, but carbon dioxide off the agenda, Mainichi 04.09.2013.

Mizuho Aoki: Tokyo sets up English website on radiation, Japan Times 03.09.2013.

Mayor gets disaster response award, (Kyodo) Japan Times 03.09.2013.

Fukushima leaks won’t be threat to Tokyo Olympics – bid leader, RT 03.09.2013.

New radiation spike found near Fukushima nuclear plant water tanks, Asahi Shimbun 03.09.2013.

NRA experts agree ‘crush zone’ at Oi nuclear plant is not active fault, Mainichi 03.09.2013.

Justin McCurry: Japan earmarks £300m+ for Fukushima cleanup, The Guardian 03.09.2013.

Fukushima water release unavoidable: Japan watchdog, AFP 03.09.2013.

Shunsuke Kimura: Academic society recommends releasing radioactive tritium into sea, Asahi Shimbun 03.09.2013.

Reiji Yoshida: Abe steps in to tackle nuclear water crisis, Japan Times 03.09.2013.

Gov’t to spend 47 bil. yen to fight Fukushima toxic water, (Kyodo) Mainichi 03.09.2013.

Government to spend ¥47 billion to tackle water problem at Fukushima plant, Asahi Shimbun 03.09.2013.

Mari Yamaguchi: Japan to fund costly ice wall around Fukushima reactors to contain radioactive water leaks, AP 03.09.2013.

Japan to Spend Almost $500 Million on Water Crisis at Fukushima Nuclear Plant, (Reuters) New York Times 03.09.2013.

Kishida eyes nuke projects in Brazil, (Kyodo) Japan Times 03.09.2013.

Radioactive water leaks call Japan’s crisis management capability into question, (leder) Mainichi 03.09.2013.

Clare Leschin-Hoar: In the Aftermath of Radiation, Is Fish From the Pacific Ocean Safe to Eat? Take Part 03.09.2013.

Residents file criminal complaint against TEPCO over Fukushima leaks, Asahi Shimbun 03.09.2013.

Tepco dealt another criminal complaint, (Kyodo) Japan Times 03.09.2013.

Fear and Fukushima, World Nuclear News 03.09.2013.

Iori Mochizuki: Approx. 90% of contaminated water tank is already full, Fukushima Dairy 03.09.2013.

No active fault under Oi plant, NRA team says, (Jiji) Japan Times 03.09.2013.

Professor: Fukushima Unit No. 4 “an immediate problem” – Building is sinking, over 30 inches in places – Extraordinary possibility plant could be back at March 2011 if situation continues – Risk of fission accident in fuel pool, Energy News 03.09.2013.

Phred Dvorak & Mari Iwata: Fukushima Cleanup to Test Japan Government, Wall Street Journal 03.09.2013.

Japanese government turns on TEPCO after latest Fukushima failures, (audio) ABC 03.09.2013.

Fukushima No. 4 fuel pool “is perhaps the greatest threat humanity has ever faced” – CEO, Energy News 03.09.2013.

Evgeny Sukhoi: Fukushima radioactive leak is ‘the greatest threat humanity ever faced’ – expert, The Voice of Russia 02.09.2013.

Anthony Bond: New radiation leaks from Fukushima could be ‘lethal within four hours’ as safety  concerns at nuclear power plant increase, Daily Mail 02.09.2013.

Tanks said built in haste, bound to leak, (Jiji) Japan 02.09.2013.

High radiation levels detected in water leaking from Fukushima plant tank pipes, Mainichi 02.09.2013.

Justin McCurry: Fukushima: Japan promises swift action on nuclear cleanup, The Guardian 02.09.2013.

Don’t let Fukushima nuke disaster devolve into another Battle of Guadalcanal, Mainichi 02.09.2013.

Leaking pipe connecting tanks adds more woes at Fukushima plant, Asahi Shimbun 02.09.2013.

News Navigator: What is ALPS, and can it solve the radioactive water crisis? Mainichi 02.09.2013.

Oi reactor halt leaves just one unit still online, (Kyodo) Japan Times 02.09.2013.

Don’t let Fukushima nuke disaster devolve into another Battle of Guadalcanal, Mainichi 02.09.2013.

Oi reactor checks to temporarily halt nuclear power generation, (Kyodo) Japan Times 01.09.2013.

New disaster evacuation rules say firefighters must flee before helping others, Mainichi 01.09.2013.

Chubu Electric eyes April rate hike, (Kyodo) Japan Times 01.09.2013.

Governor: Who instructed Tepco to lie for months and say Fukushima didn’t melt down? “It should have been explained there were reasons why lies had to be told”, Energy News 01.09.2013.

RO Waste Water Leak at #Fukushima I Nuke Plant: Spot with 1,800 Millisieverts/Hr “Dose Equivalent” Found, Hilarity Ensued, EX-SKF 01.09.2013.

High radiation readings suggest new tank water leak at Fukushima, (Kyodo) Mainichi 01.09.2013.

Ryuta Koike: Leaks suspected from more tanks at Fukushima plant, Asahi Shimbun 01.09.2013.

Edan Corkill: Naoto Kan speaks out, Japan Times 01.09.2013.

Fukushima plant worker says leaks were feared when water tanks constructed, Kyodo 01.09.2013.

Tetsuji Hashimoto: Radiation readings spike at water tank at Japan’s ruined nuclear plant, (Reuters) Chicago Tribune 01.09.2013.

New radioactive hotspots suggest more leaks at Fukushima, RT 01.09.2013.

Douglas A. Yates: Fukushima’s comeback: Radiation from unending mess could threaten Alaska’s fisheries, Daily News Miner 01.09.2013.

Læs mere »

Share

Fukushima links – år 1

11. november 2011

Siden jordskælvet og den gigantiske tsunami ud for Japans nordkyst 11. marts i år har jeg løbende fulgt udviklingen, særligt omkring den A-kraft-ulykke ved Fukushima Dai-ichi-værket, som ikke bare har ført til nedsmeltningen af tre reaktorer, men har sat et helt land på den anden ende.

Det har været en øjenåbner, i hvor høj grad et sådant teknologisk kollaps har kunnet få en altgennemgribende indvirkning på 126 millioner menneskers hverdag og på en lang række områder vil have alvorlige implikationer mange år frem i tiden, ikke bare i Japan, men kloden rundt. Jeg har derfor løbende samlet links til informationer omkring Fukushima-ulykken, som findes kronologisk nedenfor.

Det er stort og småt mellem hinanden, nyheder, baggrund, teknik, lidelse, håb og politiske rænkespil, som kan læses på mange forskellige måder – jeg har med denne liste søgt at fastholde et øjebliksbillede af, hvordan en sådan ulykke udfolder sig på utroligt mange planer, og hvordan den overhovedet bliver begribelig – fra fortvivlelsen og usikkerheden overfor, om livsvilkårene i landskaberne omkring Fukushima Dai-ichi-værket nogensinde vil heles, til globale overvejelser om, hvordan vi møder klimaudfordringen og bedst sikrer livsgrundlagets videregivelse til kommende generationer.

Udvælgelsen er sket løbende og rummer usorteret, hvad jeg umiddelbart har hæftet mig ved under vejs. Endda håber jeg, at den kan have værdi for andre.

Den japanske presse har været kaldt verdens kedeligste – der er en tradition for at videregive et ganske nøgternt-positivt billede af det japanske samfund. Opgaven som samfundets vagthund, som står stærkt i den vestlige presses selvforståelse, bliver i Japan varetaget af en noget tandløs godmodigt aldrende lænkehund, som nok heller ikke hverken ser eller hører så godt mere. Hvis man skal finde mere kritiske kommentarer og analyser, skal man derfor til udenlandske medier. Endda har man han ad vejen set medierne markere sig ganske markant.

I en situation med tredobbelt katastrofe – jordskælv, tsunami og kernenedsmeltninger – kalder situationen måske også på en anden presse. Selv efter massakren på Utöy holdt den norske presse længe tilbage med kritik af, hvordan det overhovedet kunne ske, og hvordan det kunne tage så mange timer for politiet at nå frem.

På den korte bane har de japanske medier tilsvarende en vigtig opgave i at medvirke til at holde modet oppe og styrke samfundets sammenhængskraft frem for at eksponere inkompetente politikere, svigtende ledelse og dømmekraft, afdække det omfattende misbrug af daglejere til det farligste oprydningsarbejde, eller bore i, hvorfor Tepco (Fukushima-værkets ejer) ikke for år tilbage havde revideret sikkerhedsrutinerne og sikkerhedsforanstaltningerne, når der adskillige gange har været påpeget, at de var helt utilstrækkelige.

Og tag ikke fejl. Japanerne ved, at deres samfundsinstitutioner har svigtet. Lige under overfladen ligger vreden, frustrationen og fortvivlelsen. Og man har i de seneste måneder set mennesker på gaden for at protestere og markere et ønske om et Japan uden A-kraft i et hidtil uset omfang. I en tid, hvor internettet er blevet reelt interaktivt, er fortielsens strategi dømt til at mislykkes.

Smerten, frustrationen, indignationen, fortvivlelsen og vreden efter Fukushima er så stor og så gennemgribende i det japanske samfund, at der i allle afkroge af samfundet graves i, hvordan det kunne ske, og hvordan det vil kunne undgåes i fremtiden. Så tingene får ikke bare lov til at komfortabelt at glide tilbage i business as usual.

Illustrationerne i højre margin er plakater fra siden nonukeart.org, som fanger nogle af de mange stemninger og dilemmaer, som Fukushima-ulykken har kastet det japanske samfund ud i. Se mere derom i det foregående blog-indlæg, Fukushima – No Nukes Art Project.

Denne link-samling er med tiden så lang, at den er delt op efter år, så efter denne side, Fukushima links – år 1, følger Fukushima links – år 2 samt Fukushima links – år 3.

I et efterfølgende blog-indlæg, Fukushima – otte måneder i tvivl, har jeg prøvet at lave en lille otte-måneders-status i en stadig meget uafsluttet situation.

Siden juni 2012 har jeg næsten dagligt lavet små optegnelser over udviklingen omkring genstarten af de japanske reaktorer og vedtagelsen af en ny energiplan, som bringer Japan ind i en udvikling baseret på vedvarende energi. Disse optegnelser er holdt månedsvis – se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014. I den forbindelse er der medtaget ganske mange links til belysning af den politiske side af energiplanens tilblivelse, som ikke findes herunder.

Det har vist sig, at både Mainichi og Kyodo inddrager de fleste af deres nyhedsartikler. Frem for at fjerne disse links fra oversigten er de givet en brun farve og link-henvisningen er fjernet. Hvis det er noget, man meget gerne vil læse, vil en Google-søgning på overskriften (sat i gåseøjne) ofte afsløre, at der er en tredjepart, som har indkopieret artikelteksten. Dette vil blot være uoverkommeligt at gøre for samtlige artikler, så jeg har valgt at lade overskriften stå for at bevare overskriftsbilledet af en proces med mange variable.

Jeg har sat paper.li-siden Fukushima Blues op, så den opdateres hver morgen kl. 8 dansk tid med nyhedsartikler, videoer mv. om om Fukushima-katastrofen og dens udfoldelse i det japanske samfund. Der dukker indimellem regulære skæverter op, men omvendt kommer Fukushima Blues langt omkring i informationsstrømmen omkring Fukushima Daiichi.

Gå direkte til links for marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2011 samt januar og februar 2012.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Se samtlige blog-indlæg om Fukushima.

 

1.-11. marts 2012

Robert Peter Gale: Assessing Fukushima, one year later, Washington Post 11.03.2012.

Seven Lives, Seven Fates. Japan – One Year After the Catastrophe, Der Spiegel 11.03.2012.

Yukiya Amano: Beyond Fukushima, Al Jazeera 11.03.2012.

Erik Holm: Et år efter Fukushima: Atomkraften okser videre, Ingeniøren 11.03.2012.

Andrew DeWit: Japan’s Remarkable Renewable Energy Drive- After Fukushima, The Asia-Pacific Journal, 11.03.2012.

Justin McCurry: Japan marks first anniversary of earthquake and tsunami, The Guardian 11.03.2012.

Roger Pulvers: Japan’s disasters must prompt a radical rethink of citizens’ quality of life, Japan Times 11.03.2012.

Matthew Penney: The Fukushima Anniversary: Japanese Press Reactions, The Asia-Pacific Journal 11.03.2012.

Once ‘ideal’ Fukushima village begins to drift apart after nuclear disaster, Mainichi 11.03.2012.

Reiji Yoshida: 869 Tohoku tsunami parallels stun, Japan Times 11.03.2012.

Municipalities around Fukushima nuclear plant divided over ‘new town’ scheme, Mainichi 10.03.2012.

Mitsuro Obe: March 11, One Year On: Occupy METI, Wall Street Journal 10.03.2012.

High radioiodine levels found in thyroids of Fukushima residents post-meltdown, Mainichi 10.03.2012.

Richard Black: Global fallout: Did Fukushima scupper nuclear power? BBC News 10.03.2012.

TEPCO to indicate in March whether all Fukushima reactors to be scrapped, (Kyodo) Mainichi 10.03.2012.

Andrew Revkin: Nuclear Risk and Fear, from Hiroshima to Fukushima, New York Times 10.03.2012.

The dream that failed, The Economist 10.03.2012.

Japan conditionally allows rice planting in cesium-detected areas, (Kyodo) Mainichi 10.03.2012.

Blow-ups happen. Nuclear plants can be kept safe only by constantly worrying about their dangers, The Economist 10.03.2012.

Læs mere »

Share

Murakami: Vi må bygge en verden af “urealistiske drømmere”

21. september 2011

To gange om året er nat og dag præcist lige lange over hele verden, og i dag er det efterårs-equinox – eller efterårsjævndøgn. I den japanske buddhisme har disse dage traditionelt haft stærk symbolsk betydning, og for eksempel i Daitoku-ji, det zen-tempel i Kyoto, hvor jeg boede i forbindelse med udarbejdelsen af et case-studium til min phd, var der ved forårs- og efterårsjævndøgn store ceremonier, hvor processioner fra alle 23 subtempler tidligt om morgenen samledes ved den store centrale akse, for i denne temporære balancetilstand at åbne tempelporten. Som i parentes bemærket er en rent symbolsk bygning – en port til universet. På alle årets øvrige dage går man udenom.

Tankerne i dag går til Japan, til de mange, som stadig lever i sorg og uvished efter tsunamien 11. marts og i frygt og usikkerhed efter A-kraft-ulykken ved Fukushima Daiichi-værket, hvor det efterhånden står klart, at der har været tale om hele tre reaktornedsmeltninger. Jeg vil derfor gerne markere denne dag ved at give ordet til den japanske forfatter Haruki Murakami, som ved modtagelsen af den catalanske bogpris i juni i år holdt en meget indsigtsfuld tale om tingenes tilstand i Japan, hvorefter han dedikerede prisen til ofrene for tsunamien og Fukushima-ulykken. Murakamis tale er efterfølgende blevet oversat af et team af oversættere.

Murakamis tale kulminerer med ønsket om at bygge “a house of ‘unrealistic dreamers’ and forge a ‘community of spirit’ that would transcend both country and culture.”

 

As an Unrealistic Dreamer

Haruki Murakami’s acceptance speech on receiving the Catalunya International Prize 2011

The last time I visited Barcelona was in spring two years ago. I took part in a book-signing event, and was surprised at how many readers queued up for my autograph. It took more than one and a half hours to sign for all of them, because many of my female readers wanted to kiss me. It all took quite some time.

I’ve taken part in book-signing events in many other cities throughout the world, but only in Barcelona were there women who wanted to kiss me. If only for this reason, it struck me that Barcelona was a quite extraordinary place. I’m very glad to be back here in this beautiful city, which has such a rich history and wonderful culture.

But I’m sorry to say that today, I must talk about something more serious than kisses.

As you surely know, at 2:46 pm on March 11, a massive earthquake struck the northeast area of Japan. The force of this quake was so great that the earth spun faster on its axis, and the day was shortened by 1.8 millionth of a second.

Læs mere »

Share